Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Ιανουαρίου 2014

Τρόπος εξόφλησης συμβολαιογράφων

Από 1/1/2014 βάσει νόμου πρέπει όσοι είναι υπόχρεοι στον ΚΦΑΣ και εκδίδουν στοιχεία πρέπει να εξοφλούνται μέσω τραπεζών (επιχείρηση >500ευρω και ιδιώτες >1500). Οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει για το σύνολο του συμβολαίου που συντάσσουν >500 ευρώ να κατατίθεται το τίμημα αποκλειστικά μέσω τραπέζης ή θα πρέπει μόνο για την αμοιβή; Ανάλογα την περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσον αφορά τον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών σε σχέση με τον ΚΦΑΣ και τον τρόπο διασφάλισής τους που καθιερώθηκε με το Ν.3842/2010, δεν υπάρχει αλλαγή συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Δηλαδή πρέπει να εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής (κατάθεση, επιταγή κλπ.) τα παραστατικά των  συναλλαγών άνω των 3.000 ευρώ, που πραγματοποιούνται με άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών και τα παραστατικά των συναλλαγών άνω των 1.500 ευρώ, που πραγματοποιούνται με ιδιώτες.

Το νέο στοιχείο προέρχεται από τον ΚΦΕ (Ν.4172/2013, ισχύς από 1/1/2014) ο οποίος προβλέπει ότι δεν θα αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δαπάνες άνω των 500 ευρώ εάν δεν έχουν εξοφληθεί με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Εν προκειμένω συναλλαγή για τον συμβολαιογράφο είναι η αμοιβή του, η οποία προκύπτει είτε απ’ ευθείας από το συμβόλαιο, είτε από την έκδοση παραστατικού (ΤΠΥ ή ΑΛΣ) και όχι η αξία του συμβολαίου.

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτουν κατά περίπτωση τα εξής:

1. Πελάτης ιδιώτης.

Αμοιβή κάτω των 1.500 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Αμοιβή άνω των 1.500 ευρώ πρέπει να εξοφληθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής.

2. Πελάτης υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών (πρώην «επιτηδευματίας»).

Αμοιβή άνω των 3.000 ευρώ υποχρεούται ο συμβολαιογράφος να την εισπράξει με τραπεζικό μέσο.

Αμοιβή άνω των 500 ευρώ και κάτω των 3.000 ευρώ: Υποχρεούται ο πελάτης να την εξοφλήσει με τραπεζικό μέσο, εάν επιθυμεί να εκπέσει τη σχετική δαπάνη. Ο συμβολαιογράφος δεν έχει σχετική υποχρέωση, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό τον τρόπο εξόφλησης, αφού αποτελεί υποχρέωση του πελάτη του, βάσει του νόμου.

Αμοιβή κάτω των 500 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Όσον αφορά την συναλλαγή μεταξύ των συμβαλλόμενων (δηλαδή την αξία του συμβολαίου), ο συμβολαιογράφος δεν έχει κατ’ αρχήν από τις φορολογικές διατάξεις υποχρέωση να επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο εξόφλησης.

Ωστόσο ενδέχεται βάσει των πραγματικών στοιχείων της συναλλαγής που θα υποπέσουν στην αντίληψή του να υποχρεούται να αναφέρει αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 29 του Ν. 3691/2008, στην Αρχή του άρθρου 7.

Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 όπως ισχύει, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή την διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, όπως, ενδεικτικά, παροχή υπηρεσιών, πώληση αγαθών ή διαμεσολάβηση, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος (μετατροπή, μεταβίβαση, κατοχή, χρησιμοποίηση κ.λπ.), το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3691/2008 (π.χ. δωροδοκία, σωματεμπορία, εμπορία ναρκωτικών, φοροδιαφυγή που συνιστά φορολογικό αδίκημα, αδικήματα λαθρεμπορίας κ.λπ.), και όχι για αυτήν καθ’ αυτήν την εγκληματική πράξη. Επομένως, αντικείμενο αναφορών των υπόχρεων προσώπων στην Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 θα πρέπει να αποτελεί η απλή ή γενική υπόνοια, ή η υποψία τέλεσης συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης πράξης (π.χ. φοροδιαφυγή, απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή κ.λπ.), και όχι κατ’ ανάγκη η αποδεδειγμένη πραγματοποίηση αυτής. (Βλ. σχετικά ΠΟΛ. 1196/2012 και ΠΟΛ. 1185/2013).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.