Σεμινάρια rss feed

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR (ΚανΕΕ 2016/679) ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Ν. Πίτσος Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΔΣ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

Τρίτη 7 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τρίτη & Τετάρτη 7 Μαϊου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ MΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ N 4548/2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ MΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ N 4548/2018

Τετάρτη 8 Μαϊου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 9 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πέμπτη & Παρασκευή 9 Μαϊου 2019
Δ. Φινοκαλιώτης Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΥπΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 13 Μαϊου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

9 Ιανουαρίου 2014

Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτητών αποστακτήρων

Οι αμβυκούχοι (ιδιοκτήτες καζανιών για την παραγωγή τσίπουρου) τι στοιχεία θα εκδίδουν για τις εξής συναλλαγές α) για την παραλαβή των σταφυλιών στην έδρα της επιχείρησης τους από τους ιδιώτες; β) για την παροχή της υπηρεσίας θα εκδίδουν ΑΠΥ από ΦΤΜ. για τους ιδιώτες ; γ) το αποσταγμένου τσίπουρο θα παραλαμβάνεται από τους ιδιώτες στην έδρα της επιχείρησης, θα εκδίδετε δελτίο αποστολής για την μεταφορά του (λόγω του ότι δίνεται σε ιδιώτη); δ) λόγω του ότι οι άμβυκες (καζάνια) είχαν αγοραστεί πριν την έναρξη τις επιχείρησης, με τι παραστατικό θα καταχωρηθούν στα βιβλία της επιχείρησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο εκμεταλλευτής αποστακτηρίου δύναται είτε α) να αγοράζει σταφύλια από ιδιώτες και εν συνεχεία να πωλεί τσίπουρο στους ίδιους ή σε τρίτους, είτε β) να παραλαμβάνει σταφύλια προς απόσταξη (επεξεργασία) και εν συνεχεία να επιστρέφει τσίπουρο στους πελάτες του. Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιεί πώληση αγαθού, ενώ στη δεύτερη παροχή υπηρεσίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ, όπως ερμηνεύτηκαν από την Πολ. 1004/2013 (ισχύς από 1.1.2013), δελτίο αποστολής μπορεί να μην εκδίδεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου η παράδοση  των αγαθών γίνεται από ιδιώτη ο οποίος δεν υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου, με την προϋπόθεση βεβαίως της έκδοσης τίτλου κτήσης των αγαθών αυτών κατά την παραλαβή (χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση, προαιρετικά, τιμολογίου αγοράς). Ως τίτλος κτήσης (παρ. 5, άρθρο 6 της Πολ. 1004/2013) μπορεί να θεωρηθεί ένα συμφωνητικό, μία υπεύθυνη δήλωση ή ένα τιμολόγιο αγοράς όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των συμβαλλομένων και τα στοιχεία της συναλλαγής όπως αναλύονται στις παραγράφους 10 και 11, του άρθρου 6 της Πολ. 1004/2013. Συνεπώς, βλέπουμε ότι αν το αποστακτήριο αγοράζει σταφύλια από ιδιώτες και εν συνεχεία πωλεί σε αυτούς τσίπουρο έχουν εφαρμογή οι παραπάνω διατάξεις.

Στην περίπτωση όμως, που δεν πραγματοποιείται αγορά των σταφυλιών από τον ιδιοκτήτη του αποστακτηρίου (ούτως ώστε να παρέλκει η έκδοση στοιχείου διακίνησης), απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής (ισχύει για το 2013) από την επιχείρηση κατά την παραλαβή των αγαθών από τον ιδιώτη, με αιτιολογία την επεξεργασία τους.

Επιπλέον, για τις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών προς ιδιώτες το αποστακτήριο υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη λιανικών συναλλαγών μέσω φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού βάσει των διατάξεων του Ν 1809/1988, δίχως να υφίσταται η δυνατότητα έκδοσης των ανωτέρω φορολογικών στοιχείων από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη.

Τέλος, σημειώνεται ότι η καταχώριση πάγιων στοιχείων στα βιβλία της επιχείρησης που αγοράστηκαν από τον επιχειρηματία πριν την ημερομηνία έναρξης εργασιών μπορεί να γίνει, επίσης, με την έκδοση τίτλου κτήσης (βλ. ανωτέρω). Η τελική αξία των στοιχείων που θα αναγραφούν στον τίτλο κτήσης θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 3,6% (παρ. 1α, του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ). Το ποσό του χαρτοσήμου αυτού θα αποδοθεί στην ΔΟΥ φορολογίας της επιχείρησης, μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο. Δηλαδή για τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου έως την 20η Μαΐου κοκ.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές της παρ. 5, του άρθρου 51, του Ν 4223/2013, στην περίπτωση της παραλαβής μη τιμολογημένων αγαθών, όπως συμβαίνει ανωτέρω με την παραλαβή σταφυλιών από ιδιώτες, η επιχείρηση αντί του δελτίου αποστολής μπορεί να εκδίδει οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο βάσει των οδηγιών του δελτίου τύπου της 02.01.2014, του Υπουργείου Οικονομικών. Τα παραπάνω εφαρμόζονται από 1.1.2014.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.