Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Ιουλίου 2013

Αποθηκευτικοί χώροι εταιρείας

Α.Ε. με υποχρέωση τήρησης Λ. 94 («θεωρημένη αποθήκη») έχει υποχρέωση να ενημερώσει την ΔΟΥ για τους αποθηκευτικούς χώρους, όταν:

1) Αποθηκεύει προσωρινά εμπορεύματα σε χώρους τρίτων (10 ημέρες π.χ. και μετά θα τα πάει σε πελάτη).

2) Χρησιμοποιεί μόνιμα χώρο τρίτων.

3) Ποία η διαφορά μεταξύ των αποθηκευτικών χώρων αυτών και της αποθήκης, ως εγκατάστασης που πρέπει να δηλωθεί στη ΔΟΥ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η διακίνηση αγαθών για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. πώληση, φύλαξη, επισκευή, δωρεάν παραχώρηση, κάλυψη εγγύησης κ.λπ.) θα πρέπει να πραγματοποιείται με την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής (παρ. 1, του άρθρου 5, του ΚΦΑΣ). Επί του στοιχείου αυτού θα αναγράφεται και ο λόγος της μεταφοράς και μετακίνησης των εν λόγω αγαθών. Επομένως, στην περίπτωση διακίνησης αγαθών με σκοπό τη φύλαξή τους σε εγκαταστάσεις τρίτων (όπως λ.χ. υποψήφιων πελατών ή άλλης επιχείρησης) αρκεί, εκτός των άλλων, η αναγραφή της διεύθυνσης της αποθήκης ή της εγκατάστασης ως «προορισμός» της αποστολής των αγαθών, καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ανωτέρου χώρου ως στοιχεία «συμβαλλόμενου».

Ωστόσο, είναι σκόπιμο η ΑΕ της περίπτωσή μας, να διασταυρώνει ότι οι εγκαταστάσεις φύλαξης των αποθεμάτων της, ανήκουν πραγματικά στην συμβαλλόμενη επιχείρηση και ότι αυτή έχει αποκτήσει νομίμως το δικαίωμα της χρήσης  - εκμετάλλευσής τους. Μάλιστα θα προτείναμε και την κατάρτιση σχετικής σύμβασης μεταξύ των δύο εταιρειών (ΑΕ και εταιρείας στις εγκαταστάσεις της οποίας γίνεται η φύλαξη) προκειμένου να διασφαλίζεται η φύση των συναλλαγών. Να μην υπάρχει, δηλαδή, αμφισβήτηση ως προς:

α) τον πραγματικό σκοπό διακίνησης των αγαθών (φύλαξη, όχι πώληση) και

β) το γεγονός ότι δεν υφίσταται χρηματικό αντάλλαγμα για την παροχή αυτή (της φύλαξης), ή αν υφίσταται να μην υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το ύψος αυτού. Διευκρινίζεται τέλος ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην ΔΟΥ (έντυπο Μ10) για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι, υπάρχει από την πλευρά της εταιρείας που εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις αυτές και όχι από τα πρόσωπα που τις χρησιμοποιούν με ή χωρίς αντάλλαγμα και προφανώς με την συγκατάθεση της πρώτης επιχείρησης.    

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.