Σεμινάρια rss feed

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 19 Ιουνίου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Μαϊου 2013

Αμοιβή καθαρίστριας μερικής απασχόλησης

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανέλαβε έργο καθαριότητας σε γραφεία πελάτη. Στο έργο εργάζονται 2 καθαρίστριες καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μία πρωινή 3,5 ώρες και μία απογευματινή 4,5 ώρες. Έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου με βάση την ΕΓΣΣΕ και το ερώτημα είναι πώς θα υπολογιστεί η μηνιαία αμοιβή τους. Με βάση το ημερομίσθιο ή ως μισθωτοί μερικής απασχόλησης; Π.χ. η πρωινή με βάση το ημερομίσθιο θα λάβει 26,18/40Χ6=3,93 μικτά/ώρα, άρα σε μήνα με 21 εργάσιμες 3,93Χ3,5 ώρεςΧ21=288,86 μικτά/μήνα. Η ίδια ως μισθωτή θα λάβει την αναλογία 3,5/8 του 586,08 δηλ. 256,41/μήνα. Ποιο είναι το σωστό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μισθωτός θεωρείται αυτός που ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα ως υπάλληλος ή εργάτης. Ο υπάλληλος ή ο εργάτης (εργατοτεχνίτης), παρέχει εξαρτημένη εργασία, ήτοι βρίσκεται σε σχέση εργασιακής εξάρτησης με τον εργοδότη του, εργάζεται υπό την καθοδήγησή του, παρέχει την εργασία του σε συγκεκριμένη διεύθυνση και απασχολείται με προκαθορισμένο ωράριο εργασίας, έναντι αμοιβής (Άρθρο 1, ΝΔ 2655/1953 και Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 2418/93). Περαιτέρω, υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία, ενώ εργάτης είναι ο μισθωτός που, αντίθετα, παρέχει την εργασία του, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο καταβάλλοντας σωματική δύναμη (Έγγραφο Υ.Ε. 13117/94). Συνεπώς και ο υπάλληλος και ο εργάτης είναι μισθωτοί. Ο χαρακτηρισμός κάποιου εργαζόμενου μισθωτού ως υπαλλήλου ή ως εργάτη, δεν γίνεται από τον εργοδότη, ούτε φυσικά από τον ίδιο, αλλά έχει καθορισθεί (ή καθορίζεται από τον δικαστή, σε περίπτωση αμφισβήτησης) τόσο από την νομοθεσία, όσο και από την νομολογία (αποφάσεις δικαστηρίων). Βλέπε σχετικά, το έγγραφο του Υ.Ε. 3922/2003 (Εργατικός Οδηγός Επιχείρησης 2013, Έκδοση Οικονομικής Βιβλιοθήκης, σελίδα 668). Η διάκριση των μισθωτών σε υπαλλήλους και εργάτες είναι σημαντική, διότι καθορίζει τον τρόπο αμοιβής (μισθός, επιδόματα, δώρα, αποζημίωση απόλυσης κ.λπ.) της παρεχόμενης εργασίας τους. Ο υπάλληλος αμείβεται βάσει μηνιαίου μισθού, ενώ ο εργάτης αμείβεται βάσει ημερομισθίου. Ο μισθός και το ημερομίσθιο ορίζονται στις οικείες ΣΣΕ (όσες έχουν απομείνει και ισχύουν), οπωσδήποτε δε στην ΕΓΣΕΕ, με βάση την οποία θα αμείβονται οι καθαρίστριες του ερωτήματος.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι καθαρίστριες ανήκουν στην κατηγορία των εργατών (ΑΠ 284/96) και συνεπώς οι αποδοχές τους θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο:
                    Ημερομίσθιο χ 6 / 40 = Αμοιβή για κάθε ώρα εργασίας
      (ανεξάρτητα αν έχουμε πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση)

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση της εκ περιτροπής απασχόλησης (δηλαδή, πχ δύο ημέρες την εβδομάδα, ή τρεις ημέρες τον μήνα κ.λπ.), με την διαφορά ότι θα απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο.

Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής της, η καθαρίστρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπάλληλος, οπότε ακόμη και στη περίπτωση που αμείβεται βάσει μηνιαίου μισθού, κατά την απόλυσή της, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις που ισχύουν για τους εργατοτεχνίτες.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.