Σεμινάρια rss feed

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
P. Pothos Attorney-at-law, LL.M., Partner at Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

3 Δεκεμβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Δεκεμβρίου 2012

Εκκαθάριση Ο.Ε.

ΟΕ επιχείρηση βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο εκκαθαριστής πληροφορήθηκε από τους εταίρους ότι τα πολλά πάγια της επιχείρησης λείπουν (ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι τα έκλεψε). Ο ένας εκ των δύο εταίρων πιέζει τον εκκαθαριστή να ερευνήσει την υπόθεση και να στραφεί εναντίον του δεύτερου εταίρου δικαστικώς ώστε να βρεθούν τα πάγια που λείπουν. Τι έχει υποχρέωση να κάνει ο εκκαθαριστής; Μπορεί να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση χωρίς να βρεθούν τα πάγια που λείπουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχικά, βάσει της κείμενης εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 780-783 και 778 του ΑΚ και άρθρο 49, του ΚΝ 2190/1920), αρμοδιότητα των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Επίσης, ο εκκαθαριστής θα πρέπει να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας κατά τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης (παρ.1, άρθρο 49, του ΚΝ2190/1920). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με βάση τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ότι υφίστανται μειώσεις των πάγιων στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα παραστατικά ή άλλα πρόσφορα στοιχεία (δημόσια έγγραφα, τιμολόγια πώλησης, πρωτόκολλο καταστροφής), ο εκκαθαριστής θα προχωρήσει στην σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής, απεικονίζοντας το ύψος της ζημίας λόγω της απώλειας – κλοπής του πάγιου εξοπλισμού. Κατά τη γνώμη μας, η αποδοχή (προσυπογραφή) της ανωτέρω απογραφής από τους εταίρους της ΟΕ, κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διασφαλισθούν η ομαλή εξέλιξη της εκκαθάρισης και τα συμφέροντα του εκκαθαριστή. Τυχόν διαφορές μεταξύ των εταίρων που εγείρονται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν εμποδίζουν το έργο του εκκαθαριστή. Ωστόσο, ο εκκαθαριστής ενεργώντας προς το συμφέρον της εταιρείας μπορεί, κατά την κρίση του, να ασκήσει ένδικα μέσα προκειμένου να εισπραχθούν απαιτήσεις ή να αποκατασταθούν τυχόν απώλειες στην εταιρική περιουσία.

Σημειώνεται δε ότι το αποτέλεσμα της επίλυσης τυχόν χρηματικών διαφορών εφόσον τεκμηριώνεται επίσημα (ιδιωτικό συμφωνητικό, δικαστική απόφαση κ.λπ.) και επηρεάζει την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης (λήψη αποζημίωσης λόγω υπεξαίρεσης παγίου της εταιρείας), θα πρέπει να απεικονισθεί στα λογιστικά βιβλία. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε παραίτηση της ιδιότητάς του για σπουδαίο λόγο, εφόσον δεν έχει ταυτόχρονα και την εταιρική ιδιότητα (άρθρο 752 του ΑΚ, βλ. και σελ. 535 του συγγράμματος του Ν. Ρόκα, «Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.