ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Σεμινάρια rss feed

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Γ. Ευσταθόπουλος Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

28 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
Π. Ρεντούλης Δικηγόρος, ΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 12 Μαρτίου 2018
Ε. Κουράκης LL.M.(Cambridge), Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη 26 Μαρτίου 2018
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Δεκεμβρίου 2012

Εκκαθάριση Ο.Ε.

ΟΕ επιχείρηση βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο εκκαθαριστής πληροφορήθηκε από τους εταίρους ότι τα πολλά πάγια της επιχείρησης λείπουν (ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι τα έκλεψε). Ο ένας εκ των δύο εταίρων πιέζει τον εκκαθαριστή να ερευνήσει την υπόθεση και να στραφεί εναντίον του δεύτερου εταίρου δικαστικώς ώστε να βρεθούν τα πάγια που λείπουν. Τι έχει υποχρέωση να κάνει ο εκκαθαριστής; Μπορεί να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση χωρίς να βρεθούν τα πάγια που λείπουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αρχικά, βάσει της κείμενης εμπορικής νομοθεσίας (άρθρα 780-783 και 778 του ΑΚ και άρθρο 49, του ΚΝ 2190/1920), αρμοδιότητα των εκκαθαριστών είναι να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής.

Επίσης, ο εκκαθαριστής θα πρέπει να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας κατά τον χρόνο έναρξης της εκκαθάρισης (παρ.1, άρθρο 49, του ΚΝ2190/1920). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με βάση τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ότι υφίστανται μειώσεις των πάγιων στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα παραστατικά ή άλλα πρόσφορα στοιχεία (δημόσια έγγραφα, τιμολόγια πώλησης, πρωτόκολλο καταστροφής), ο εκκαθαριστής θα προχωρήσει στην σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής, απεικονίζοντας το ύψος της ζημίας λόγω της απώλειας – κλοπής του πάγιου εξοπλισμού. Κατά τη γνώμη μας, η αποδοχή (προσυπογραφή) της ανωτέρω απογραφής από τους εταίρους της ΟΕ, κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διασφαλισθούν η ομαλή εξέλιξη της εκκαθάρισης και τα συμφέροντα του εκκαθαριστή. Τυχόν διαφορές μεταξύ των εταίρων που εγείρονται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν εμποδίζουν το έργο του εκκαθαριστή. Ωστόσο, ο εκκαθαριστής ενεργώντας προς το συμφέρον της εταιρείας μπορεί, κατά την κρίση του, να ασκήσει ένδικα μέσα προκειμένου να εισπραχθούν απαιτήσεις ή να αποκατασταθούν τυχόν απώλειες στην εταιρική περιουσία.

Σημειώνεται δε ότι το αποτέλεσμα της επίλυσης τυχόν χρηματικών διαφορών εφόσον τεκμηριώνεται επίσημα (ιδιωτικό συμφωνητικό, δικαστική απόφαση κ.λπ.) και επηρεάζει την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης (λήψη αποζημίωσης λόγω υπεξαίρεσης παγίου της εταιρείας), θα πρέπει να απεικονισθεί στα λογιστικά βιβλία. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε παραίτηση της ιδιότητάς του για σπουδαίο λόγο, εφόσον δεν έχει ταυτόχρονα και την εταιρική ιδιότητα (άρθρο 752 του ΑΚ, βλ. και σελ. 535 του συγγράμματος του Ν. Ρόκα, «Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.