Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

22 Οκτωβρίου 2012

Φόρος υπεραξίας κατά την σύσταση ΟΕ, από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα

Φυσικοθεραπευτές σύζυγοι, ασκούν ατομική επιχείρηση στον ίδιο χώρο ιδιοκτησίας τους. Πρόκειται να ιδρύσουν προσωπική εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. Ερωτάται, συντρέχει θέμα υπεραξίας; Και αν ναι, πώς και σε ποιον καταλογίζεται; Επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο φυσιοθεραπευτής, ως επάγγελμα, κατατάσσεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που κατονομάζονται στο άρθρο 48 του ΚΦΕ. Σημειώνεται, παρεμπιπτόντως, ότι αυτή είναι και η ορθή αναγραφή της λέξης, ενώ ο «φυσικοθεραπευτής», παρόλο που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται στην πράξη, ως όρος πρέπει να αποφεύγεται. Επιπρόσθετα, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα δεν χαρακτηρίζεται ατομικός επιχειρηματίας, αλλά είναι ελεύθερος επαγγελματίας (πηγή εισοδήματος Ζ’)

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΦΕ και τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης, φορολογείται αυτοτελώς ως εισόδημα, με συντελεστή 20%, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης (σ.σ. ή επαγγέλματος), με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. Η ωφέλεια υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και με την διαδικασία που περιγράφεται σε αυτές (Πολ. 1053/2003 και Εγκύκλιος 1052699/2003). Ωστόσο, σε πρόσφατη διευκρίνιση της Διοίκησης (Πολ. 1169/2011), η οποία ήταν αποτέλεσμα, της με αριθμό 2662/2008 απόφασης του ΣτΕ, ερμηνεύονται εκ νέου οι ως άνω διατάξεις (σ.σ. εννοούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 ΚΦΕ: «Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα») και εφαρμόζονται κατά περίπτωση εκεί όπου συντελείται μεταβίβαση με αντάλλαγμα. Σύμφωνα με την νέα αυτή θέση της Διοίκησης, είναι προφανές, ότι οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που συντελείται πραγματική μεταβίβαση με την καταβολή τιμήματος. Συνεπώς, όταν διακόπτονται οι εργασίες μιας επιχείρησης ή ενός επαγγέλματος και πραγματοποιείται έναρξη εργασιών, στον ίδιο χώρο, άλλης επιχείρησης ή επαγγέλματος, χωρίς όμως να προκύπτει η καταβολή τιμήματος, δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος. Αντίθετα, η ενδεχόμενη ύπαρξη καταβληθέντος τιμήματος, θα έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, άρα και τον υπολογισμό του αυτοτελούς φόρου με συντελεστή 20%. Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, από την έναρξη ισχύος της Πολ. 1169/2-8-2011, ανακαλείται κατά ένα μέρος η Εγκύκλιος 1052699/2003 και στο εξής (από τον Αύγουστο 2011) κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης (ή επαγγέλματος) και έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ή άλλου επαγγέλματος), δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας, εφόσον όμως δεν προκύπτει η ύπαρξη σχετικού τιμήματος (ανταλλάγματος).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.