ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Σεμινάρια rss feed

GDPR CASE STUDIES

GDPR CASE STUDIES

23 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Ανάργυρος Χρυσάνθου Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων)
OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Γ. Ευσταθόπουλος Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

28 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
Π. Ρεντούλης Δικηγόρος, ΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

Πέμπτη & Σάββατο 8 Μαρτίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 12 Μαρτίου 2018
Ε. Κουράκης LL.M.(Cambridge), Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη 26 Μαρτίου 2018
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Οκτωβρίου 2012

Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης

Ατομική εμπορική επιχείρηση, με τήρηση Β κατηγορίας βιβλίων, πρόκειται να πωληθεί στο σύνολό της. Σ’ αυτή την περίπτωση εκδίδεται ΤΔΑ και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6% και όχι ΦΠΑ; Στην αιτιολογία αυτού του παραστατικού γράφουμε την πώληση της επιχείρησης χωρίς ανάλυση; Εκδίδεται ξεχωριστό ΔΑ για τα εμπορεύματα; Χωρίς βεβαίως τιμολόγιο διότι η επιχείρηση πωλείται με μια κατ’ αποκοπή αξία η οποία μνημονεύεται στο ΤΔΑ; Δηλαδή στην συμφωνηθείσα αξία συμπεριλαμβάνονται και τα εμπορεύματα και τα πάγια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν 2859/2000 (Kώδικας ΦΠΑ), δεν θεωρείται ως παράδοση, η μεταβίβαση αγαθών της επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου, ή μέρους αυτής από επαχθή (με αντάλλαγμα) ή χαριστική αιτία. Στην προκειμένη περίπτωση το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται διάδοχος των δικαιωμάτων (ενεργητικού) και των υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται. Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ή το πρόσωπο που τα μεταβιβάζει ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (δηλαδή του ΦΠΑ).

Συνεπώς, όταν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν οφείλεται ΦΠΑ, αλλά χαρτόσημο 2%, συν εισφορά ΟΓΑ (20%), ήτοι 2,4%, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1α΄ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ (απόφαση ΣτΕ 1550/1985 ). Εξαίρεση υπάρχει όταν εισφέρεται ολόκληρη επιχείρηση σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο όπου δεν επιβάλλεται χαρτόσημο, αλλά φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (Ν 1676/1986 άρθρο 17 και περ. ε΄, της παρ. γ του άρθρου 18 της Πολ. 349/1986 ).

Το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδοθεί στην προκειμένη περίπτωση είναι το Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής με αιτιολογία «μεταβίβαση επιχείρησης». Σε αυτό αναγράφονται αναλυτικά τα μεταβιβαζόμενα αγαθά είτε είναι εμπορεύσιμα, είτε πάγια. Στη συνέχεια περιγράφονται τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και ακολουθούν μειωτικά οι υποχρεώσεις (παθητικό) της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης. Τέλος, αναγράφεται η άυλη αξία της επιχείρησης (φήμη - πελατεία) . Επομένως, δεν εκδίδονται ξεχωριστά φορολογικά στοιχεία για την μεταβίβαση τυχόν εμπορευμάτων ή παγίων.

Διευκρινίζεται ότι η τελευταία αξία (άυλη αξία) στην οποία αναφερθήκαμε, αφορά τυχόν υπεραξία που ο αγοραστής της επιχείρησης συμφωνεί να καταβάλλει πέραν της λογιστικής αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά (αποθεμάτων, απαιτήσεων, μηχανημάτων κ.λπ.), βάσει του τελικού τιμήματος που συμφωνείται από τις δύο πλευρές. Η υπεραξία αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις έννοιες της άυλης αξίας ή της υπεραξίας που προσδιορίζονται για φορολογικούς σκοπούς βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ και δυνάμει της Πολ. 1053/2003.

Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση μεταβίβασης της ατομικής εμπορικής επιχείρησης, θα πρέπει να εκδοθεί Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής στο οποίο θα αναγραφεί και το ποσό του χαρτοσήμου επί της συνολικής μεταβιβαζόμενης αξίας. Ταυτόχρονα, πριν την μεταβίβαση, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση για  την καταβολή του αντίστοιχου φόρου υπεραξίας στη αρμόδια ΔΟΥ της ατομικής επιχείρησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. α΄ του άρθρου 13 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994). Με την υποβολή της δήλωσης αυτής καταβάλλεται από τον δικαιούχο του κέρδους και της ωφέλειας εφ’ άπαξ και το ποσό του αναλογούντος φόρου:

[20%X (ωφέλεια από τη μεταβίβαση)].

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής από τον υπόχρεο (πωλητή), το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο (αγοραστής) είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.