Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

19 Σεπτεμβρίου 2012

Υποκατάστημα Κυπριακής Εταιρείας

Α)Κυπριακή εταιρεία (limited) θα λειτουργήσει ως εμπορική επιχείρηση και ίσως ασχοληθεί με την εισαγωγή επωνύμων ενδυμάτων από το εξωτερικό. Παρακαλώ να μας δώσετε πληροφορίες για το συγκεκριμένο τύπο και τι θα πρέπει να προσέξουμε κατά τη λειτουργία του, με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής είναι μηδενική .
Β)Αν η λογιστική της παρακολούθηση είναι όπως σε μια κλασική ΕΠΕ, ή έχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την παρακολούθηση του λογαριασμού του ταμείου και γενικότερα.
Γ)Πώς φορολογείται μια κυπριακή ΕΠΕ (υποκατάστημα αλλοδαπής ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προφανώς, η Κυπριακή εταιρεία θα προχωρήσει σε έναρξη εργασιών υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με σκοπό την διενέργεια εμπορικών πράξεων. Συνεπώς, είναι αδιάφορο με ποιον νομικό τύπο λειτουργεί η συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο. Επίσης, είναι αδιάφορος ο τρόπος με τον οποίο φορολογείται η εταιρεία στην Κύπρο (αλλοδαπή). Αυτό που ενδιαφέρει είναι  ότι θα έχει μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, που θα είναι το κατάστημα, ή το γραφείο, ή άλλο παράρτημα κ.λπ.. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), του ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/94), όπως ισχύουν και για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, το κατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, αντιμετωπίζεται όπως και μια ελληνική επιχείρηση.

Σημειώνουμε μόνο μια διαφοροποίηση που υφίσταται σε σχέση με το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο που κλείνει την διαχείρισή του, το κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή (άρθρο 29, ΚΦΕ).

Περαιτέρω, ως προς την φορολογία, η περίπτωση δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 99 του ΚΦΕ, αναφέρει ότι αντικείμενο του φόρου (εισοδήματος) είναι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, το καθαρό εισόδημα ή κέρδος, το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από την μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στο άρθρο 100 του ίδιου Κώδικα (παρ. 1) περιγράφεται η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, αλλά και ο τρόπος προσδιορισμού του καθαρού κέρδους (παρ. 2). Εξάλλου, στο άρθρο 101, στο οποίο ορίζεται το υποκείμενου του φόρου, αναφέρεται ότι σε φόρο υπόκεινται και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας (παρ. 1, περ. δ).

Επομένως, για το υποκατάστημα της κυπριακής εταιρείας που θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, αν επιλεγεί ο νομικός τύπος της ΑΕ, ή της ΕΠΕ θα τηρήσει βιβλία κατά την διπλογραφία (Γ’ κατηγορία) και θα εφαρμόζει τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ελληνική γλώσσα, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, επίσημο νόμισμα της χώρας μας κ.λπ.).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.