12 Σεπτεμβρίου 2012

Επιχείρηση οικοτεχνίας με έδρα κατοικία

Φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να δημιουργήσει στο σπίτι του μια επιχείρηση παραγωγής σαπουνιών τα οποία και θα διαθέτει στην αγορά μέσω e-shop. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει στην ΔΟΥ για την έναρξη της οικοτεχνίας και του e-shop; Θα πρέπει να έχει στο σπίτι της και αποθήκη; Ποιος ΚΑΔ ισχύει αν λάβουμε υπόψη ότι θα πουλάει τα προϊόντα της; Για την οικοτεχνία υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς για την άσκηση επαγγέλματος; Για την δημιουργία της οικοτεχνίας στο σπίτι της θα πρέπει να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά στη ΔΟΥ; Η πώληση εξ αποστάσεως δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών (παρ. α, του άρθρου 36, του ΦΠΑ) φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Πολ. 1102/2005. Περαιτέρω, η δήλωση κατοικίας ως έδρας επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος κατά κανόνα επιτρέπεται, εφόσον τόσο η διεύθυνση, όσο και το συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι πραγματικά. Ωστόσο, πέραν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του χώρου της έδρας (μισθωτήριο, Ε9 εφόσον το ακίνητο ανήκει στον επιχειρηματία κ.λπ.), ο αρμόδιος φορολογικός ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει και κατά πόσο το συγκεκριμένο ακίνητο που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και ως κατοικία, καλύπτει τις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες του αντικειμένου της επιχείρησης ή υποκρύπτεται τυχόν εικονικότητα όσον αφορά το αντικείμενο της επιχείρησης ή τον χώρο της επαγγελματικής της εγκατάστασης. Συνεπώς, μπορεί να μην επιτραπεί η έναρξη εργασιών επιχείρησης με έδρα οικία σε περιπτώσεις που από τη φύση της δραστηριότητας πρόκειται να πραγματοποιούνται λ.χ. διακινήσεις εμπορευμάτων, υποδοχή πελατών στη διεύθυνση της επιχείρησης κ.λπ., ή ανάγκες αποθήκευσης αποθεμάτων.
Περαιτέρω, η μορφή της επιχείρησης που περιγράφεται στο ερώτημα αφορά την πρόθεση σύστασης μιας βιοτεχνίας παραγωγής σαπουνιών (ΚΑΔ 20410000 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, βλ. και ειδικότερους ΚΑΔ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι ως έδρα μπορεί να δηλωθεί κατοικία, εφόσον η παραγωγή και διακίνηση των αποθεμάτων (πρώτων, βοηθητικών υλών και προϊόντων) γίνεται από λοιπές επαγγελματικές εγκαταστάσεις (π.χ. εργαστήριο, αποθήκη κ.λπ.). Η δήλωση των παραπάνω εγκαταστάσεων γίνεται με την υποβολή του εντύπου Μ10 στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην προκειμένη περίπτωση από την έδρα της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιείται η επικοινωνία – εύρεση πελατών (μέσω internet εφόσον πρόκειται για e-shop), καθώς και η τιμολόγηση των (χονδρικώς) πωλούμενων προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια θα αποστέλλονται με δελτίο αποστολής από το υποκατάστημα ή την αποθήκη στην εγκατάσταση του πελάτη. Σημειώνεται ότι η λήψη των παραγγελιών μέσω internet (e-shop) δεν ασκεί επίδραση στον ανωτέρω τρόπο οργάνωσης και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΚΒΣ και εν γένει τη φορολογική νομοθεσία.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.