ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Σεμινάρια rss feed

GDPR CASE STUDIES

GDPR CASE STUDIES

23 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Ανάργυρος Χρυσάνθου Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων)
OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Γ. Ευσταθόπουλος Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

28 Φεβρουαρίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4512/2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
Π. Ρεντούλης Δικηγόρος, ΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE

Πέμπτη & Σάββατο 8 Μαρτίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 12 Μαρτίου 2018
Ε. Κουράκης LL.M.(Cambridge), Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, 26 - 28 Μαρτίου 2018 (Νέο Τμήμα)

Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη 26 Μαρτίου 2018
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Ιουλίου 2012

Έξοδα για λογαριασμό τρίτου από γραφείο τελετών

Γραφείο τελετών πραγματοποιεί για λογ/σμό του πελάτη δαπάνες για τις οποίες δεν εκδίδεται αντίστοιχο παραστατικό του ΚΒΣ (αμοιβή ιερέων, ψαλτών, κλπ). Σε φορολογικό έλεγχο δύναται να χαρακτηρισθούν αμοιβή του γραφείου και να αναζητηθεί ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος? Για την πώληση φέρετρου θα πρέπει να εκδοθεί ΑΛΠ ή θα συμπεριληφθεί ως αμοιβή στη ΑΠΥ και θα υπαχθεί σε ΦΠΑ 13%; Απαιτείται η έκδοση Δ.Α. κατά την μεταφορά των στεφανιών και άλλων υλικών από την έδρα στην εκκλησία και μετά στον τελικό προορισμό?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσον αφορά το θέμα της έκδοσης ΔΑ για τις διακινήσεις που αναφέρετε, επισημαίνουμε ότι βάσει της Πολ. 54/1987, παρέχεται η απαλλαγή από την έκδοση του ως άνω παραστατικού από τα γραφεία τελετών για τα διακινούμενα είδη, μέσω των ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων (νεκροφόρες).

Περαιτέρω, ο χαρακτηρισμός μιας συναλλαγής ως παροχή υπηρεσίας ή/ και πώληση αγαθού εξαρτάται, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3 του ΚΒΣ, από την αναλογία του κόστους απόκτησης των υλικών που μεταβιβάζονται, σε σχέση με την συνολική αμοιβή που λαμβάνεται από την συγκεκριμένη συναλλαγή. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το κόστος (αγοράς) των υλικών δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, η συναλλαγή χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως παροχή υπηρεσίας . Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, αν το κόστος του φέρετρου δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής του γραφείου τελετών, εκδίδεται ΑΠΥ, καθότι δεν συντελείται πώληση. Σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνουν χώρα δύο πράξεις: μία παροχή υπηρεσίας και μία πώληση αγαθού. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να εμφανισθούν είτε διακεκριμένα στο ίδιο φορολογικό στοιχείο (ΑΠΥ), είτε να εκδοθεί για καθεμία ιδιαίτερο στοιχείο (μία ΑΠΥ και μία ΑΛΠ) προκειμένου να υπάρχει και η σχετική συνάφεια στην ενημέρωση των βιβλίων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.Β-9 του παραρτήματος ΙΙΙ του κωδ. ΦΠΑ, η παράδοση συναφών ειδών στο πλαίσιο  παροχής υπηρεσιών των γραφείων κηδειών, υπάγεται επίσης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, σήμερα 13%.

Τα έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω παραστατικά εκδίδονται στο όνομα του πελάτη και προκειμένου να μην ληφθούν υπόψη στην φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, θα πρέπει: α) να καταχωρίζονται σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων – εξόδων, β) να αναγράφονται χωριστά στην ΑΠΥ και γ) τα πρωτότυπα παραστατικά να αποδίδονται στον πελάτη (παρ. 5, του άρθρου 19, του ΦΠΑ). Ωστόσο, για λόγους τεκμηρίωσης του ύψους των εν λόγω εξόδων είναι σκόπιμο να διατηρούνται από την επιχείρηση αντίγραφα των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που για τις πραγματοποιηθείσες από τον επιτηδευματία δαπάνες, δεν υπάρχουν παραστατικά ή στοιχεία ο μόνος σύννομος τρόπος για την είσπραξη αυτών από τον πελάτη, είναι να περιληφθούν αυτές στην αμοιβή του επιτηδευματία. Οίκοθεν νοείται ότι εφόσον αποτελούν μέρος της αμοιβής, θα περιληφθούν και στην φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ.

30.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.