Σεμινάρια rss feed

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR (ΚανΕΕ 2016/679) ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΑΙ CEO ΜΕΤΑ ΤΟΝ N 4548/2018 (ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ)

Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Ν. Πίτσος Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος ΔΣ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2019

Τρίτη 7 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τρίτη & Τετάρτη 7 Μαϊου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ MΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ N 4548/2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ MΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΕ ΤΟΥ N 4548/2018

Τετάρτη 8 Μαϊου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 9 Μαϊου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πέμπτη & Παρασκευή 9 Μαϊου 2019
Δ. Φινοκαλιώτης Δικηγόρος, ΜΔΕ, ΥπΔΝ, Σ. Κυβέλος Δικηγόρος, Δ.Ν
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 13 Μαϊου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Ιουλίου 2012

Έξοδα για λογαριασμό τρίτου από γραφείο τελετών

Γραφείο τελετών πραγματοποιεί για λογ/σμό του πελάτη δαπάνες για τις οποίες δεν εκδίδεται αντίστοιχο παραστατικό του ΚΒΣ (αμοιβή ιερέων, ψαλτών, κλπ). Σε φορολογικό έλεγχο δύναται να χαρακτηρισθούν αμοιβή του γραφείου και να αναζητηθεί ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος? Για την πώληση φέρετρου θα πρέπει να εκδοθεί ΑΛΠ ή θα συμπεριληφθεί ως αμοιβή στη ΑΠΥ και θα υπαχθεί σε ΦΠΑ 13%; Απαιτείται η έκδοση Δ.Α. κατά την μεταφορά των στεφανιών και άλλων υλικών από την έδρα στην εκκλησία και μετά στον τελικό προορισμό?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσον αφορά το θέμα της έκδοσης ΔΑ για τις διακινήσεις που αναφέρετε, επισημαίνουμε ότι βάσει της Πολ. 54/1987, παρέχεται η απαλλαγή από την έκδοση του ως άνω παραστατικού από τα γραφεία τελετών για τα διακινούμενα είδη, μέσω των ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων (νεκροφόρες).

Περαιτέρω, ο χαρακτηρισμός μιας συναλλαγής ως παροχή υπηρεσίας ή/ και πώληση αγαθού εξαρτάται, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3 του ΚΒΣ, από την αναλογία του κόστους απόκτησης των υλικών που μεταβιβάζονται, σε σχέση με την συνολική αμοιβή που λαμβάνεται από την συγκεκριμένη συναλλαγή. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το κόστος (αγοράς) των υλικών δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, η συναλλαγή χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως παροχή υπηρεσίας . Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, αν το κόστος του φέρετρου δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής του γραφείου τελετών, εκδίδεται ΑΠΥ, καθότι δεν συντελείται πώληση. Σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνουν χώρα δύο πράξεις: μία παροχή υπηρεσίας και μία πώληση αγαθού. Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να εμφανισθούν είτε διακεκριμένα στο ίδιο φορολογικό στοιχείο (ΑΠΥ), είτε να εκδοθεί για καθεμία ιδιαίτερο στοιχείο (μία ΑΠΥ και μία ΑΛΠ) προκειμένου να υπάρχει και η σχετική συνάφεια στην ενημέρωση των βιβλίων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.Β-9 του παραρτήματος ΙΙΙ του κωδ. ΦΠΑ, η παράδοση συναφών ειδών στο πλαίσιο  παροχής υπηρεσιών των γραφείων κηδειών, υπάγεται επίσης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, σήμερα 13%.

Τα έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω παραστατικά εκδίδονται στο όνομα του πελάτη και προκειμένου να μην ληφθούν υπόψη στην φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, θα πρέπει: α) να καταχωρίζονται σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων – εξόδων, β) να αναγράφονται χωριστά στην ΑΠΥ και γ) τα πρωτότυπα παραστατικά να αποδίδονται στον πελάτη (παρ. 5, του άρθρου 19, του ΦΠΑ). Ωστόσο, για λόγους τεκμηρίωσης του ύψους των εν λόγω εξόδων είναι σκόπιμο να διατηρούνται από την επιχείρηση αντίγραφα των πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που για τις πραγματοποιηθείσες από τον επιτηδευματία δαπάνες, δεν υπάρχουν παραστατικά ή στοιχεία ο μόνος σύννομος τρόπος για την είσπραξη αυτών από τον πελάτη, είναι να περιληφθούν αυτές στην αμοιβή του επιτηδευματία. Οίκοθεν νοείται ότι εφόσον αποτελούν μέρος της αμοιβής, θα περιληφθούν και στην φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ.

30.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.