Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

13 Ιουλίου 2012

Παρακράτηση φόρου εργολάβων

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με αντικείμενο εργασιών “Μεταλλικές Κατασκευές Σιδήρου ή Αλουμινίου” (πόρτες παράθυρα, κ.λπ. ) συνεργάζεται με Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες από τις οποίες η  Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων, βάσει συμφωνητικού με δικά της υλικά.  Η εν λόγω Ε.Π.Ε., εκδίδει Δελτίο Αποστολής για τη διακίνηση των προϊόντων της με προορισμό το χώρο εκτέλεσης του έργου και εκτελεί και την τοποθέτησή τους. Στην τιμολόγηση υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου εργολάβων 3%;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά έργα, τα λιμενικά, τα υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και γενικά έργα υπαίθρου και όχι η κατασκευή  βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων (Σ. τ. Ε. 1582/1964, 227/1961 και Φορ. Εφ. Αθηνών 2504/1974). Στην περίπτωση οικοδομικών έργων, εργολαβικές εργασίες, ειδικότερα, είναι εκείνες που αφορούν τις κατεδαφίσεις, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευές μπετόν αρμέ, λιθοδομές, αμμοκονιάματα, ξυλουργικές εργασίες, υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς, διακοσμήσεις, στρώσεις πλακών και πλακιδίων, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ., που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του ακινήτου.

Το Σ. τ. Ε. με την υπ’ αριθ. 792/1982 απόφασή του δέχεται ότι ως χρησιμοποιούμενα υλικά λογίζονται μόνο τα υλικά για το έργο αυτό καθεαυτό, δηλαδή εκείνα που ενσωματώνονται σε αυτό για την υλική διαμόρφωσή του και όχι τα κάθε είδους εφόδια, τα οποία δεν ενσωματώνονται στο έργο αυτό καθεαυτό, αλλά χρησιμοποιούνται για την κίνηση του παραγωγικού μηχανισμού της οικείας εργολαβικής επιχείρησης, π.χ., καύσιμα, λιπαντικά  μηχανημάτων κ.λπ.
Αντίθετα, έχουμε τεχνικό έργο στις περιπτώσεις που την απαραίτητη για την κατασκευή του έργου ύλη χορηγεί ο εργολάβος (π.χ. προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων) που με τη σύμβαση η τοποθέτηση - εγκατάσταση, το στοιχείο δηλαδή της εκτέλεσης του έργου, να εμφανίζεται ως κύριο (προέχον) έναντι του στοιχείου της πώλησης.

Απεναντίας, προέχει το στοιχείο της πώλησης όταν εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση αναλαμβάνει, παράλληλα με την πώληση των αγαθών που εμπορεύεται ή παράγει, και την τοποθέτηση αυτών.

Από το ερώτημα προκύπτει, ότι η εταιρεία προβαίνει μόνο στην ανακατασκευή  και ανακαίνιση  κτιρίων, μέσω μεταλλικών κατασκευών, καθώς και ορισμένων άλλων μεταλλικών μερών (θυρών κ.λπ.), ενώ οι λοιπές εργασίες  γίνονται από τρίτους. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, στα οικοδομικά έργα περιλαμβάνεται και η κατασκευή ή συναρμολόγηση σιδηρών σκελετών, οπότε θα μπορούσε κατ' αρχήν να υποστηριχθεί βάσιμα ότι στις σχέσεις της με τον εκάστοτε πελάτη προέχει το στοιχείο της πώλησης των κατασκευαζόμενων από μέρους της, μεταλλικών γενικά μερών, έστω κι αν το όλο έργο εμπίπτει στην έννοια του τεχνικού έργου. Περαιτέρω όμως η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος προϋποθέτει τη μελέτη της συναπτόμενης κάθε φορά σύμβασης, γιατί από το περιεχόμενό της μπορεί να προκύπτει η υπεροχή του στοιχείου της μίσθωσης έργου (π.χ. παράδοση με το κλειδί στο χέρι, ευθύνη δική της έναντι του πελάτη για τις εργασίες που αναθέτει σε τρίτους, μελέτη των συμβάσεων που συνάπτει με τους τρίτους, ευθύνη έναντι δημόσιων αρχών κ.λπ.). Βλέπε σχετικό έγγραφο 1028697/10405/80012/21.4.2000.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις σιδηροκατασκευών κατά βάση δεν είναι τεχνικές. Συνεπώς, το εισόδημα τους θεωρείται ως προερχόμενο από εμπορικές επιχειρήσεις και τα καθαρά τους κέρδη δεν προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ)   και εάν ακόμη κατά τις συναλλακτικές συνήθειες εκτός από την πώληση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων τους εκτελούν και την παρεπόμενη εργασία της τοποθέτησής τους στο πλαίσιο του όλου εκτελούμενου έργου (σχετ. έγγραφο 5916/27-10-1971).

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, στα τιμολόγια που εκδίδει η ΕΠΕ του ερωτήματος, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου  εργολάβων 3%, του άρθρου 55 του (ΚΦΕ).

13.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.