Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

13 Ιουλίου 2012

Εγγραφή της ζημιάς παρελθουσών χρήσεων στο έντυπο Φ01-010

Σε φορολογική δήλωση ΑΕ οικ.2011 δηλώθηκε η ζημία μόνο της τρέχουσας χρήσης, χωρίς να δηλωθεί η ζημία των προτέρων χρήσεων. Στη φετινή δηλ.οικ.2012 δηλώθηκε η ζημία της τρέχουσας χρήσης και ως ζημία παρελθόντων ετών, δηλώθηκε μόνο η ζημία της περυσινής χρονιάς, διότι το σύστημα του ΤΑΧΙΣ έβλεπε μόνο την περυσινή ζημία. Οι δηλώσεις όλων των ετών έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στη ΔΟΥ ώστε να δηλωθεί η ζημία προτέρων ετών, η οποία δεν είχε δηλωθεί στη φορ.δηλ.οικ.2011; Αν ναι, βάσει ποιού Νόμου μπορεί να γίνει αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 61 του ΚΦΕ, όπως αυτό διαμορφώθηκε και ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 1, του άρθρου 9 του Ν. 3522/2006 (ισχύς από 24/12/2006, ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού), παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημιά που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού, που ορίζεται από την παράγραφο 3, του άρθρου 4, του ΚΦΕ. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή και μετά τις διαδοχικές αλλαγές που έγιναν (με τελευταία αυτή του Ν. 3842/2010), η ζημιά που προκύπτει από βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς, με θετικά εισοδήματα, στα 5 επόμενα οικονομικά έτη, ολόκληρη ή κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα συμψηφισμού της ζημιάς με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων οικονομικών ετών, ασκείται από την επιχείρηση, βάσει των παρακάτω προϋποθέσεων: (α)  Η ζημιά να αφορά εμπορική ή γεωργική δραστηριότητα, ή ελευθέριο επάγγελμα. (β) Η ζημιά να προκύπτει από την τήρηση των βιβλίων με επάρκεια και ακρίβεια, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (ΚΒΣ). (γ) Τα επόμενα οικονομικά έτη, κατά τα οποία θα συμψηφίζεται η ζημιά, θα πρέπει επίσης να προκύπτουν τα αποτελέσματα, από επαρκή και ακριβή λογιστικά βιβλία. (δ) Η ζημιά να δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

Ως προς την τελευταία προϋπόθεση σημειώνουμε τα εξής: Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 61 (πριν, δηλαδή την αλλαγή του Ν.3522/2006), η επιχείρηση για να μην χάσει το δικαίωμα συμψηφισμού της ζημιάς, έπρεπε να την εμφάνιζε και στις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών. Αυτό, ακόμη και στην περίπτωση που κατά τα έτη αυτά, προέκυπταν επίσης ζημιές. Με τις διατάξεις που τώρα ισχύουν (από 24/12/2006), η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει την ζημιά στα επόμενα έτη, εφόσον φυσικά προέρχεται από την τήρηση των βιβλίων με επάρκεια και ακρίβεια, αλλά και εφόσον η ζημιά αυτή δηλώθηκε μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε, χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της, με τις δηλώσεις των επομένων οικονομικών ετών, όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα. Το ζήτημα διευθετήθηκε μετά από διαφορετική άποψη που εξέφρασε το ΣτΕ (απόφαση 3431/1997), ότι δηλαδή αρκούσε η δήλωση της ζημιάς κατά το έτος που αυτή προέκυψε και όχι και στα επόμενα οικονομικά έτη. Η Διοίκηση ευθυγραμμίσθηκε με την απόφαση αυτή και νομοθετήθηκε τελικά η νέα διαδικασία (βλέπε και Πολ. 1052/2007). Επομένως, το ποσό της ζημιάς δεν «χάνεται», αν δεν αναγραφεί στη δήλωση, προσθετικά με την ζημιά της τρέχουσας χρήσης.

Παράδειγμα:
Οικονομικό έτος 2008: Λογιστικές ζημιές 50.000, Λογιστικές διαφορές 20.000. Φορολογική ζημιά 30.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 30.000.  
Οικονομικό έτος 2009: Λογιστικές ζημιές 70.000, Λογιστικές διαφορές 30.000. Φορολογική ζημιά 40.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 40.000.  
Οικονομικό έτος 2010: Λογιστικές ζημιές 40.000, Λογιστικές διαφορές 20.000. Φορολογική ζημιά 20.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 20.000.  
Οικονομικό έτος 2011: Λογιστικές ζημιές 60.000, Λογιστικές διαφορές 40.000. Φορολογική ζημιά 20.000, άρα ζημιά προς συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων 20.000.

Σύνολο ζημιών που δικαιούται να συμψηφίσει η επιχείρηση στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) 110.000, αν είναι κερδοφόρο. Επομένως, κατά το έτος αυτό, αρκεί η επιχείρηση να αποδείξει ότι οι ζημιές των προηγουμένων ετών που αναγνωρίζονται φορολογικά, έχουν δηλωθεί (έχει δηλαδή υποβληθεί φορολογική δήλωση) μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

13.7.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.