Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

12 Ιουνίου 2012

Μισθώματα ακινήτου που δεν εισπράχτηκαν

Φορολογούμενος έχει εκμισθώσει ακίνητο του σε ατομική επιχείρηση αντί του ποσού έστω 2000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης δεν κατέβαλλε κανένα μίσθωμα για το έτος 2011 και αντί αυτού έκανε και αγωγή για μείωση του μισθώματος σε 500 ευρώ. Το ερώτημα μου είναι τι εισόδημα από ενοίκια θα δηλώσω για την χρήση 2011( άσχετα αν τα εισέπραξα ή όχι) το ποσό που αναγράφεται στο θεωρημένο μισθωτήριο ή το ποσό της αγωγής που κατέθεσε ο μισθωτής και ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει συζητηθεί.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η παρ.1 του άρθρου 22 του ΚΦΕ αναφέρει σαφώς ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα αποτελεί για τον εκμισθωτή, το μίσθωμα που συμφωνήθηκε εκτός εάν αυτό είναι μικρότερο από το αντικειμενικά προσδιορισμένο ελάχιστο μίσθωμα. Μάλιστα ως αποδεικτικό στοιχείο του συμφωνηθέντος μισθώματος λαμβάνεται καταρχήν το συμφωνητικό των δύο μερών, το οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα γνωστά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δηλαδή το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα δεν συνδέεται με την ταμειακή είσπραξη ή όχι του συμφωνημένου μισθώματος. Η μόνη εξαίρεση που αναγνωρίζεται είναι αυτή της παρ.7 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, σύμφωνα με την οποία εάν ο φορολογούμενος αποδεδειγμένα δεν εισέπραξε τα μισθώματα, μπορεί να αποφύγει την φορολόγηση μόνο εφόσον προβεί στην εκχώρηση των μισθωμάτων αυτών στο δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα, καταθέτοντας έγγραφη δήλωση και προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαστικά ή εξωδικαστικά έγγραφα και δικαιολογητικά, εντός του οικονομικού έτους φορολόγησης των μισθωμάτων αυτών.
Η έγερση από την πλευρά του μισθωτή απαίτησης για μείωση του μισθώματος, δεν αναιρεί την ύπαρξη της συμφωνίας (που προσδιορίζει το μίσθωμα) μέχρι τη στιγμή που το δικαστήριο λάβει τη σχετική απόφαση. Κατά συνέπεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της δήλωσης δεν υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί μίσθωμα μικρότερο από το αναφερόμενο στο συμφωνητικό.
Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 2 του άρθρου 20 του ΚΦΕ σύμφωνα με την οποία «για εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος απόκτησης αυτών θεωρείται ο χρόνος στον οποίο ανάγονται τα μισθώματα», στην περίπτωση που το δικαστήριο προσδιορίσει μίσθωμα διαφορετικό από το αναφερόμενο στο ιδιωτικό συμφωνητικό, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για το έτος στο οποίο ανάγονται τα μισθώματα, ούτως ώστε να λάβει επιστροφή των επιπλέον φόρων και τελών που κατέβαλε.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.