Σεμινάρια rss feed

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

1 Μαρτίου 2017
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
ΖΗΤHΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΕΞΥΓIΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚHΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ YΣΤΕΡΑ ΑΠO ΤΟ Ν 4446/2016
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

14 Μαρτίου 2017
Σπ. Ανδρίτσος Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παρασκευή & Σάββατο
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ) 2016
23.2.2017

Σε εξέλιξη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών που αφορούν το 2016. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των καταστάσεων ήταν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1240/2015 η 28/2/2017. Ωστόσο ήδη με ανακοίνωση του Γρ. τύπου της Α.Α.Δ.Ε. έγινε γνωστή η υπογραφή απόφασης από τον ...

Η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και τα μερίσματα ΑΕ
16.2.2017

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 2 του ασφαλιστικού νόμου (Ν 4387/2016), η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, αλλά και στις μέχρι τώρα εκδοθείσες Εγκυκλίους, για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου ...

Οι εκπιπτόμενες δαπάνες των αγροτών
9.2.2017

Οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα του δικαιώματος έκπτωσης των δαπανών και γενικότερα του προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, των φορολογούμενων που ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Μιλώντας για φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αναφερόμαστε: Στους αγρότες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς και ...

Ασφαλιστικό εναντίον Φορολογικού
2.2.2017

Ως γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 22, σε συνδυασμό και με την περ. γ’ του άρθρου 23 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013, βλ. και την ερμηνευτική Πολ. 1113/2015), οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα ...

H φορολογία εισοδήματος και ο ΦΠΑ των αγροτών από 1/1/2017
26.1.2017

Οι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά και γενικότερα όσοι αποκτούν κάποιο εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση αποτελούσαν πάντα μία ειδική κατηγορία φορολογουμένων τόσο στη φορολογία εισοδήματος, όσο και στον ΦΠΑ. Δικαίως σε κάποιο βαθμό λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που έχει η δραστηριότητα αυτή. Η συνύπαρξη στην ίδια κατηγορία μεγάλων και μικρών καλλιεργητών, ...

Η «πτωχοποίηση» της μεσαίας τάξης και οι συνέπειες στην οικονομία
19.1.2017

Η μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του εισοδήματος ενός προσώπου που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα[1] στο κράτος με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, μετά την 1/1/2017, σε συνδυασμό και με την υπέρμετρη φορολογική του επιβάρυνση, είναι πλέον γεγονός. Οι ασφαλιστικές εισφορές των υπόχρεων, θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος, δίκην φορολογίας ...

Η αρχή του δεδουλευμένου στις οντότητες με απλογραφικά
12.1.2017

Καθώς ήδη κλείσαμε το πρώτο δεκαήμερο του νέου έτους, θα πρέπει να είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για το κλείσιμο της χρήσης των επιχειρήσεων που η διαχειριστική τους περίοδος ολοκληρώνεται την 31/12. Στο σημερινό σημείωμα θα εξετάσουμε τον τρόπο τήρησης της αρχής του δεδουλευμένου από τους υπόχρεους της παρ.2γ ...

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η δεύτερη αξιολόγηση και η πρόκληση του νέου έτους 2017
4.1.2017

Αναμφισβήτητα, η διαδικασία της όποιας διαπραγμάτευσης και το περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις συνθήκες και τις προθέσεις των μερών που διαπραγματεύονται, καταλήγει σε αυτό που ονομάζουμε, όσο και αν δεν μας αρέσει η λέξη: «συμβιβασμός». Στην άριστη περίπτωση τα οφέλη επιμερίζονται, οπότε αναφερόμαστε σε «εκατέρωθεν συμβιβασμό». Είναι βέβαιον πλέον και ...

Το τέλος στη συλλογή αποδείξεων
29.12.2016

Τέλος εποχής στη συλλογή αποδείξεων επήλθε οριστικά πλέον μετά την ψήφιση από το κοινοβούλιο των φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στον Ν 4446/2016. Από την 1/1/2017 και μετά η μείωση του φόρου που αφορά τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία θα εξασφαλίζεται με την πραγματοποίηση δαπανών οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά ...

Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, ή η διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης
15.12.2016

Η οντότητα κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης αντιμετωπίζει διάφορα λογιστικά γεγονότα, ορισμένα από τα οποία επηρεάζουν ευθέως, πέραν του μεγέθους των περιουσιακών στοιχείων (αυξομειώσεις) και τις φορολογικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν επιβληθεί ένα πρόστιμο 100 ευρώ στην επιχείρηση, η μεν καταβολή του θα επηρεάσει τα χρηματικά διαθέσιμα (μείωση κατά ...

Τα ποσά που προορίζονται για αύξηση του Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ΕΛΠ
8.12.2016

Στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ, ΠΔ 1123/1980 ), το οποίο καταργήθηκε[1] με την περ. στ, παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31/12/2014, προβλεπόταν η χρήση του λογαριασμού 43 «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου», με δευτεροβάθμιους: 43.00 «Καταθέσεις μετόχων», 43.01 «Καταθέσεις ...

H φορολόγηση των μερισμάτων από Kυπριακές εταιρείες
1.12.2016

Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί αρκετούς φορολογούμενους την τελευταία περίοδο είναι και αυτό της φορολόγησης των μερισμάτων που λαμβάνουν οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από Κυπριακές εταιρείες. Η αναζήτηση ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος από πολλές επιχειρήσεις, έχει σαν αποτέλεσμα την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση τους μεταξύ άλλων και στο ...

Η έννοια του εξόδου και του εσόδου βάσει των ΕΛΠ
24.11.2016

Όπως είναι γνωστό, έξοδο είναι μία εκούσια (ηθελημένη) δαπάνη, η οποία συνεπάγεται είτε την μείωση στοιχείων του Ενεργητικού, είτε την αύξηση του πραγματικού Παθητικού (υποχρεώσεων). Παράδειγμα, η καταχώριση και η εξόφληση μισθοδοτικής κατάστασης, οι παροχές τρίτων, τα ποσά που λογιστικοποιούνται έναντι υπηρεσιών που παρέχονται στην οντότητα από τρίτα πρόσωπα, κ.λπ. ...

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων των ΕΛΠ
17.11.2016

«Το πρόβλημα με την εποχή μας είναι ότι το μέλλον δεν είναι πια αυτό που ήταν».[1] Βαδίζοντας προς το τέλος του έτους θα κληθούμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε για 2η χρονιά το θέμα του κλεισίματος της χρήσης με βάση τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Είναι γεγονός ότι η περυσινή πρώτη ...

Η κατάργηση της παρουσίασης του αποτελέσματος εκμετάλλευσης μίας οντότητας
10.11.2016

Τα Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ, ΠΔ 1123/1980[1]), το οποίο ως γνωστό, καταργήθηκε με την περ. στ, παρ. 3, άρθρο 38 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), διαχώριζε το αποτέλεσμα της λογιστικής χρήσης σε αποτέλεσμα εκμετάλλευσης και σε τελικό αποτέλεσμα χρήσης. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο διαχωρισμός αυτός των αποτελεσμάτων ίσχυε και ...

Ο προσδιορισμός της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών κατά την ΠΟΛ.1055/2003
3.11.2016

Αφορμή για τη σύνταξη του σημειώματος αυτού στάθηκε η γνωμοδότηση 1721 ΕΞ 31.8.2016 του ΣΛΟΤ η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα του προσδιορισμού της αξίας των μετοχών που αποκτώνται εξ αιτίας θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. Ας πιάσουμε όμως το θέμα από την αρχή. Από την εποχή του Ν.2238/1994 ...

Ο χειρισμός των τελών κυκλοφορίας του 2017, σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου
27.10.2016

Πλησιάζει η ημέρα που θα αναρτηθούν τα σημειώματα για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων στη βάση του taxis, για το 2017. Όπως είναι γνωστό, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το οποίο αφορούν (Ν 2367/1953, «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας ...

Σκέψεις για το μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα
20.10.2016

Εν όψει των εκλογών του Οικονομικού Επιμελητηρίου, αλλά κυρίως λόγω των κοσμογονικών αλλαγών στο λογιστικό, φορολογικό και εσχάτως και ασφαλιστικό μας μοντέλο, αναπτύσσεται ένας εντεινόμενος προβληματισμός και διάλογος μεταξύ των συναδέλφων λογιστών και φοροτεχνικών σε σχέση με το μέλλον του λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Ο προβληματισμός αυτός είναι απολύτως βάσιμος, ...

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος
13.10.2016

Στις 22/6/2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 117), ο νέος αναπτυξιακός νόμος και έλαβε αριθμό 4399/2016, με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Άλλος ένας αναπτυξιακός νόμος, με επίδοξους ...

Ζητείται ελπίς…
6.10.2016

Ζητείται ελπίς… Τι κοινότατον; Ελπίς. Και γαρ οις άλλο μηδέν, αύτη παρέστη.[1] Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ.. Η δημοσιοποίηση στις αρχές της εβδομάδας του σχεδίου προϋπολογισμού του έτους 2017 προκάλεσε στην καλύτερη περίπτωση προβληματισμό και στη χειρότερη οργή και αγανάκτηση, ειδικά σε εκείνους τους ολίγους που πίστευαν ότι μπορεί η ...

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.