Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία Διάφορα
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΠΜΣ στην εφαρμοσμένη λογιστική - ελεγκτική και φορολογία
14.9.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ...

Tags: Διάφορα
Λογιστικη Αντιμετωπιση Εξωκεφαλαιακων Εισφορων ΙΚΕ
16.10.2018

...

Tags: Διάφορα
Υποβολή οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ των ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
23.8.2016

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ των ΑΕ (Άρθρο 8 παρ. 4α του Ν 4403/2016) O Ν 4403/2016 που ψηφίσθηκε στις 30.6.2016 (ΦΕΚ 125 Α, 07/07/2016) προβλέπει: α) Την παράταση των προθεσμιών για την σύγκληση των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιρειών - ΕΠΕ- ΙΚΕ έως και δύο ...

Tags: Διάφορα
Εγχειρίδιο απαντήσεων σε θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών Διοικητικών Διαδικασιών
24.12.2014

...

Tags: Διάφορα
Oδηγός Προγράμματος Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)
2.9.2013

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» μέσα από το προωθητικό υλικό του Προγράμματος ...

Tags: Διάφορα
Η αργία της 28ης Οκτωβρίου 2012 (Ημέρα Κυριακή)
26.10.2012

Εξαιρέσιμες (υποχρεωτικές) αργίες ΟΙ εξαιρέσιμες αργίες με βάση την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2, παρ. 2 του ΝΔ 3755/1957, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/1973), είναι οι παρακάτω: 1. Η 25η Μαρτίου. 2. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα. 3. Η 1η Μαΐου. 4. Η 15η Αυγούστου. 5. ...

Tags: Διάφορα
ΠΟΛ 1188/21.12.2010 (Παρακράτηση ΦΜΥ για το έτος 2011)
21.12.2010

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το Ν 3842/2010. ...

Tags: Διάφορα
Επικαιροποιημένο εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα φορολογικά ερωτήματα
16.12.2010
Tags: Διάφορα
Οδηγός της ΕΕ για την Κοινωνική Ασφάλιση στα κράτη-μέλη της
9.12.2010

Εύχρηστος οδηγός για τις διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλισηΕγκΓΓΚΑ Φ60000311223977/30.11.2010 ...

Tags: Διάφορα
Συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξαιτίας εργατικού ατυχήματος
17.11.2010

1. Ως εργατικό ατύχημα, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1 και επ. του κωδικοποιημένου Ν 551/1915, είναι εκείνο το οποίο επήλθε εκ βιαίου συμβάντος, συνεπώς και ο τραυματισμός ή και ο θάνατος του εργαζομένου εξ αιτίας έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, ασχέτου προς την σύσταση του ...

Tags: Διάφορα
Ειδική εκλογική άδεια για την 7η και 14η Νοεμβρίου 2010
5.11.2010

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και στις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010 (ΥΑ 20067/789/12.10.2010) 1. λες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...

Tags: Διάφορα
Η 28η Οκτωβρίου 2010
27.10.2010

1. Εξαιρέσιμες αργίες Ως εξαιρέσιμες αργίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 2, παρ. 2 του ΝΔ 3755/1957 και Β.Δ. 748/1966, άρθρο 4), θεωρούνται οι εξής: 1. Η 25η Μαρτίου.2. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.3. Η 1η Μαΐου.4. Η 15η Αυγούστου.5. Η 28η Οκτωβρίου.6. Η 25η Δεκεμβρίου. Οι εξαιρέσιμες αργίες ...

Tags: Διάφορα
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ
28.9.2010

Δικηγόρος με βιβλία κατηγορίας (Εσόδων – Εξόδων) Τρίμηνο: 1/7 – 30/9/2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500 . Κράτηση Δικηγορικού Συλλόγου 12%. Παρακράτηση φόρου από Δ.Σ. 15%. Υπολογίζεται ΦΠΑ με συντελεστή 23% Παροχή νομικών συμβουλών σε Εταιρεία. κδοση ΑΠΥ 1.000 ( + ΦΠΑ 23%). Παρακράτηση ...

Tags: Διάφορα
Η αργία της 15ης Αυγούστου 2010
6.8.2010

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εφέτος συμπίπτει με ημέρα Κυριακή (15/8/2010).Ως γνωστό η εορτή αυτή ανήκει στις εξαιρέσιμες (υποχρεωτικές) αργίες, κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η απασχόληση των μισθωτών, όπως επίσης και κάθε εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική εργασία (άρθρο 1, παράγραφος 2 και άρθρο 4, παράγραφος 1, του Β.Δ.748/1966). ...

Tags: Διάφορα
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010, 2011 και 2012
20.7.2010

Υπεγράφη από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη ΓΣΕΕ η νέα ΕΓΣΣΕ, η οποία θα έχει τριετή διάρκεια και θα περιλαμβάνει μηδενικές αυξήσεις μισθών για το 2010 και αυξήσεις που θα καλύπτουν τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό (1,5%) για το 2011 και (1,7%) 2012. Στη νέα ΕΓΣΣΕ προβλέπεται επίσης η διατήρηση του 13ου ...

Tags: Διάφορα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ.(για το 2009)
31.5.2010

Μέχρι την 25η Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν εφέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ.1, του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (για τα στοιχεία του έτους 2009), καθώς με την παρ.26 του άρθρου 19 του Ν.3842/2010 τροποποιήθηκε η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου η οποία ίσχυε τα προηγούμενα έτη. Όπως είναι γνωστό, ...

Tags: Διάφορα
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
31.5.2010

Όπως είναι γνωστό, η πλειοψηφία των Ανωνύμων Εταιρειών στη χώρα μας κλείνει την οικονομική της χρήση στις 31/12 και πολλές από τις εταιρείες αυτές εξαντλούν τον χρόνο που προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920 και πραγματοποιούν την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τους, η οποία εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης την ...

Tags: Διάφορα
Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών και νομικών προσώπων
31.5.2010

Από το τρέχον έτος 2010 καταργείται το ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και αντικαθίσταται με νέο φόρο στην ακίνητη περιουσία, για τους σκοπούς του οποίου λαμβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου προσώπου την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με έναρξη την 1.1.2010. Βασικές απαλλαγές από το νέο φόρο 1) Τα γήπεδα ...

Tags: Διάφορα
Η Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) του 2010
31.5.2010

Εισαγωγή Μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει φέτος να υποβάλουν τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) οι υπόχρεοι, φυσικά πρόσωπα. Ειδικά όμως η προθεσμία για την ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου, υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 παρατάθηκε με την ΠΟΛ. 1041/2010 μέχρι και την ...

Tags: Διάφορα
ΠΟΛ 1060/14.5.2010
14.5.2010

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το Ν 3842/2010.κάνετε click εδώ για να δείτε το κέιμενο ...

Tags: Διάφορα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.