ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜηνιαίο Περιοδικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μηνιαίο Περιοδικό
Ετήσια συνδρομή: 105€

Έντυπο και ψηφιακό

Δικαίωμα 1 ερώτησης το μήνα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

3 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 95€

ή 2 σεμινάρια στην προνομιακή τιμή των 75€

Το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δίνει τη δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτημάτων, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των συνδρομητών του.

Οι συνδρομητές από 7.9.2017 μπορούν να τηλεφωνούν κάθε Πέμπτη, ώρες 12.00μμ -14.00μμ, στο 210 3678812, προκειμένουν να λάβουν απευθείας απάντηση από την επιστημονική ομάδα σε ερωτήματα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και μπορούν να απαντηθούν εύκολα. Η δυνατότητα της αποστολής ερωτημάτων μέσω της αντίστοιχης φόρμας παραμένει.

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ90380/οικ44867/1857/6.10.2017
13.10.2017

Σύσταση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (άρθρο 54 του ν.4488/2017 (Α'137)) ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ44869/1858/6.10.2017
13.10.2017

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4488/2017 (Α'137) ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80020/οικ26004/Δ15403/26.9.2017
26.9.2017

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 94 του ν. 4461/2017 (Α'38) με τις οποίες τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ40461/1743/19.9.2017
26.9.2017

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ 43433/Δ10126/20.9.2017
26.9.2017

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ'εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν.4488/2017 ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ1500/οικ1681/119/19.9.2017
19.9.2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80020/34576/Δ15537/7.8.2017
30.8.2017

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38). ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ 35958/666/31.7.2017
30.8.2017

Εκ περιτροπής εργασία ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ10043/οικ30720/873/30.6.2017
4.7.2017

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.4449/2017 ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ21250/οικ7262/Δ15110/16.6.2017
16.6.2017

Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικΔ13/22702/966/30.5.2017
2.6.2017

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ10043/19893/606/30.5.2017
2.6.2017

Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόληση ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑ ΔΑΣΦ221/9.5.2017
10.5.2017

Παροχή οδηγιών σχετικά με την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4452/2017 και τη χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ7789/343/11.4.2017
19.4.2017

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ80000/οικ7789/343/11.4.2017
12.4.2017

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ 119/6.4.2017
12.4.2017

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ40021/οικ15545/668/31.3.2017
6.4.2017

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α' 38) ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ10043/οικ14224/430/31.3.2017
6.4.2017

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥΠΕΚΑΑ 17/28.3.2017
28.3.2017

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ
[ PDF] ΕγκΥπΕΚΑΑ Τ01/652/6/16.3.2017
23.3.2017

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων. ...

Tags: ΥΠΕΚΑΑ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.