Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 24 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 24 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2019

24 Ιουνίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΤΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ LINKED IN
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • E.2098/3.6.2019

    Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. παρασκευασμάτων κατάλληλων για τη διατροφή ...

  • E.2095/3.6.2019

    Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 ...

  • Α.1211/28.5.2019

    Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 30/6.6.2019
12.6.2019

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 24/22.5.2019
3.6.2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019 ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ Φ80000/19581/580/28.5.2019
3.6.2019

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές των αιρετών ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 27/27.5.2019
3.6.2019

α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)» β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου. ΣΧΕΤ.: το με αρ. πρωτ. α)Φ40021/1915/159/21-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης β) η 20/2018 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. γ) το με αρ. πρωτ. 260009/28-2-2019 ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 26/24.5.2019
3.6.2019

Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4554/2018 ΣΧΕΤ: α. Το άρθρο 4 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-7-2018) β. Τα υπ’ αριθμ. Φ.10141/50289/1369/9-10-2018 και Φ.10141/62521/1731/29-1-2019 και Φ.10141/16067/419/12-4-2019 έγγραφα του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. γ.Την υπ’ αριθμ. 48/2018 Εγκύκλιο ΕΦΚΑ και το υπ’ αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220/26-11-2018 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 20/18.4.2019
6.5.2019

Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. Σχετικά: 1. Η υπ΄αριθμ. Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 (ΦΕΚ 866/τ. Β΄/13-3-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση 2. Η υπ’ αριθμ. οικ.4241/127/30-1-2019 Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3. H υπ’ αριθμ. 19/2018 εγκύκλιος ΕΦΚΑ ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 19/17.4.2019
6.5.2019

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001. ΣΧΕΤ. : Εγκ. τ. ΙΚΑ 42/1966 & 160/88. ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 21/22.4.2019
6.5.2019

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. Σχ.: Τα υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 και Φ.10141/44090/1189(2018) έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜ/184/514020/22.4.2019
6.5.2019

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜ/189/529674/25.4.2019
6.5.2019

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2019 ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 22/23.4.2019
6.5.2019

Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης συμμετοχής του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης – Επιπρόσθετες οδηγίες/Επισημάνσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων σε πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ. και τις αντίστοιχες δαπάνες ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ ΔΑΣΦ/81/481044/16.4.2019
16.4.2019

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων (ρητινοσυλλέκτες, δασεργάτες, σμυριδορύκτες) - ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 - οι οποίοι παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του τ.ΟΑΕΕ ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 17/3.4.2019
9.4.2019

Aσφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του Ν.4430/31-10-2016 (Α’ 205) β) Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4554/18-7-2018 (Α’130) ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 18/8.4.2019
9.4.2019

Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόσθεμων οφειλών ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ ΔΑΣΦ/67/430334/4.4.2019
9.4.2019

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) ΣΧΕΤ: Η αριθ. 14/2019 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 15/28.3.2019
2.4.2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51 ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28.3.2019
2.4.2019

Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 14/27.3.2019
28.3.2019

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) ΣΧΕΤ: α. Το άρθρο 55 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ 201/τ Α΄/22-12-2017) β. Η αρ. Δ.15/Γ΄/67695/1825/31.12.2018 (ΦΕΚ 6182/τ Β΄/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση γ. Το αρ. Δ.15/Γ΄/οικ.4624/106/5.2.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] ΕγκΕΦΚΑ 13/20.3.2019
28.3.2019

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ
[ PDF] EγκΕΦΚΑ 11/13.3.2019
19.3.2019

Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄ ...

Tags: ΕγκΕΦΚΑ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.