Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία Φορολογία Εισοδήματος
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
6.6.2023

H παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 για φυσικά πρόσωπα ως προς τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, έχει εφαρμογή όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης. Ερωτάται: α) εάν η διαφορά καλύπτεται με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενης χρήσης μπορεί ο έλεγχος να ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
10.5.2023

Ιερός Ναός το 2021 απέκτησε από δωρεά μονοκατοικία μετά οικοπέδου. Το 2022 την πούλησε έναντι 150.000€. Ποια είναι η απεικόνιση στο Ε3 και Ν των δύο αυτών ετών; Ο ΕΝΦΙΑ έχει ενημερωθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξει της παρ. 2, του άρθρου 47, του ΚΦΕ, όλα τα έσοδα που ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
3.5.2023

Ιδιοχρησιμοποιηση έδρας σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν ανήκει 100%στον ιδιοκτήτη ή όταν το 50% ανήκει στο σύζυγο με μισθωτήριο. Πως καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία ως έσοδα και ως έξοδο? Στις φορολογικές δηλώσεις?Η ιδιόχρηση καταχωρείται στο σύστημα mydata.Υφίσταται ιδιόχρηση όταν η έδρα είναι σε οικία? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπό την προϋπόθεση ότι ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19
28.4.2023

ΙΚΕ είχε όφελος 4.025 ευρώ από μη επιστροφή μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου ποσού μέσα στο 2022. Η εταιρεία διανέμει όλο το ποσό των κερδών του 2022 τον Μάρτιο του 2023 - ΓΣ (μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό των 4025 ευρώ). Όσον αφορά τη φορολογική ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
23.1.2023

Θα σας παρακαλούσα για την βοήθεια σας σχετικά με το παρακάτω ζήτημα: Η επιχείρηση μας θα εξαγοράσει ένα domain name και συνάμα το site το οποίο είναι σε λειτουργία, από ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος μέχρι σήμερα ελάμβανε από εμάς δικαιώματα για την παραχώρηση χρήσης του. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
1.12.2022

Κάτοικος εξωτερικού έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης σε ακίνητο 228 τ.μ. (ως επικαρπία έχει δηλωθεί στο Ε9). Αυτό το ακίνητο, που το έχει μεν μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα στην κόρη του (επιμέλεια η σύζυγος), αλλά έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης, το παραχωρεί δωρεάν στη μητέρα του που επίσης είναι κάτοικος ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
16.11.2022

Προμηθευτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, (Αστικός Συνεταιρισμός Ν. 1667/1986) με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του, αποφασίζει την επιβολή μηνιαίας συνδρομής στα μέλη του για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. (Ενοίκιο, ΔΕΚΟ, μισθοδοσία, κ.λπ.) Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις; (χαρτόσημο, εισόδημα, ΦΠΑ, κ.λπ.) Ποιες είναι ο κατάλληλος λογιστικός ...

Tags: ΕΛΠ, Λοιπές Φορολογίες, Φορολογία Εισοδήματος
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ ΟΕ
22.9.2022

Φυσικό πρόσωπο είναι διαχειριστής και συμμετέχει και ως ομόρρυθμος εταίρος σε δύο ομόρρυθμες εταιρείες και ταυτόχρονα δεν ασκεί κάποια ατομική δραστηριότητα. Το φορολογικό έτος 2021 και οι δύο ομόρρυθμες εταιρείες που συμμετέχει έχουν ζημίες. Δεδομένου ότι η Πολ. 1113/2015 αναφέρει ότι ο εταίρος εκπίπτει τις ασφαλιστικές εισφορές του από την ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
22.9.2022

Ετερόρρυθμη εταιρεία συνάπτει ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και επενδύσεων με ασφαλισμένο έναν από τους εταίρους της. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στην επωνυμία της εταιρείας το οποίο και πληρώνει κάθε μηνά το ποσό των 1.000 ευρώ δηλαδή συνολικά 12.000 ευρώ το χρόνο εταίρος δεν λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία, για τις ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13.9.2022

Θα ήθελα να ρωτήσω για ποια και πόσα έτη κατέβαλλαν τέλος επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις προτού ενσωματωθεί στις φορολογικές δηλώσεις? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το τέλος επιτηδεύματος καθιερώθηκε με το άρθρο 31, του Ν. 3986/2011. Ξεκίνησε δε να επιβάλλεται από το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) στα νομικά πρόσωπα, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
13.9.2022

Ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ 55200000 εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα με τρία διαμερίσματα. Υπάρχει υποχρέωση υπολογισμού τεκμαρτού ενοικίου ποσοστού 3% ως ιδιόχρηση, αφού οι ιδιοκτησίες ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο που έχει την ατομική επιχείρηση? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 39, του ΚΦΕ, ο όρος «εισόδημα από ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
6.6.2022

Στις 19/2/2022 απεβίωσε φορολογούμενος με δραστηριότητα Καφετέρια. Η κληρονόμοι του (μητέρα και αδελφή) σύστησαν Κοινωνία κληρονόμων. Επειδή δεν μπορούν να την λειτουργήσουν, θέλουν να πωλήσουν την κοινωνία ως επιχείρηση. Η πώληση θα γίνει ως κοινωνία; μπορούν; αν ναι ποιος είναι ο τρόπος; Ή πρέπει να γίνει πρώτα η μετατροπή της ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε3
31.5.2022

Οντότητα, με Κ.Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ και Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ κ.λπ. και Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ σε ποιους κλάδους δραστηριοτήτων του Ε3 θα είναι ορθότερο να ενταχθούν. Η παραγωγή κρασιού (που πωλείται χονδρικώς) θεωρείται παραγωγική δραστηριότητα ή αγροτική ή ακόμα ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΥ
17.5.2022

Αγρότης εισέπραξε 20,00 το στρέμμα ύστερα από την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου πώλησης. Η δε πώληση θα πραγματοποιηθεί αν η εταιρεία πάρει άδεια για φωτοβολταϊκά και τότε θα αφαιρεθούν από το τίμημα. Πως δηλώνεται η πράξη αυτή στη φορολογική του δήλωση. Επίσης με προσύμφωνο μίσθωσης αγροτικού ακίνητου, εισέπραξε από άλλον αγρό, ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ
9.5.2022

Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε με βάση ποια νομολογία τα αναδρομικά (είτε τα μόνα τους, είτε τα επιδικασθέντα) των περικοπών των ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ (πανεπιστημιακοί, γιατροί ΕΣΥ, δικαστές) θεωρούνται αυτοτελώς φορολογούμενα (απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά) ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 10-14, του Ν. 4575/2018, προβλέφθηκε ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΤΗΡΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.12.2014
26.4.2022

Για ισολογισμούς με 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται, πλην εξαιρέσεων, η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών. ΙΚΕ με αφορολόγητα αποθεματικά Φ.Ε. 1999-2002 συνολικού ποσού περίπου 2.000 €, δεν τήρησε την υποχρέωση αυτή. Μπορεί σήμερα να συμψηφίσει με ζημιές τα εν λόγω αποθεματικά μέχρι εξαντλήσεως; Έως ποιου Φ.Ε. ζημιές μπορεί να ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
8.2.2022

Σε επιχείρηση στην οποία μετά από ατύχημα, εργαζόμενος της απεβίωσε, επιθυμεί όπως καταβάλει στους συγγενείς του, αποζημίωση μετά από συμφωνία. Το ποσό που θα συμφωνηθεί, δύναται να καταβληθεί, είτε τμηματικά ή να καταβληθεί εφ’ άπαξ. α) Πως θα μπορούσε το ποσό αυτό, είτε στην μια είτε στην άλλη περίπτωση, να ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
7.2.2022

Καλησπέρα σας χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Έχω πελάτη δικηγορική εταιρεία με νομική μορφή Αστική επαγγελματική δικηγορική εταιρεία της οποίας μέλη αποτελούν δύο δικηγόροι. Η Α η οποία είναι μέλος με 95% και διαχειριστής και η Β η οποία είναι απλό μέλος με 5%. Η εταιρεία θέλει να πληρώνει την ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΟΙΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
29.12.2021

Εταιρεία με έδρα την Κύπρο, με νομική μορφή ΕΠΕ, ΠΛΟΙΟΚΤΉΤΡΙΑ (το πλοίο είναι ακτοπλοϊκό -πλοίο Β κατηγορίας του Ν. 27/75), πρόκειται να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, με αντικείμενο την δρομολόγηση του πλοίου της, σε ακτοπλοϊκές γραμμές αποκλειστικά εντός των Ελληνικών υδάτων. Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα; ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
21.12.2021

Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού επιθυμεί να παραχωρήσει μέρος της οικίας του 200τ.μ. (εκ των συνολικά 500τ.μ.) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών -ως πρώτης κατοικίας- του τέκνου του. Το υπόλοιπο του ακινήτου (300τ.μ.) θα δηλωθούν από τον ίδιο ως δευτερεύουσα κατοικία για την διαμονή του κατά τις επισκέψεις του στην χώρα ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.