Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία ΕΛΠ
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
29.5.2023

ΙΚΕ «Διαγνωστικό Κέντρο» 1) Σε ασθενείς που δεν καταβάλλουν αντίτιμο όταν εξετάζονται, διότι θα το καταβάλει η ασφαλιστική, θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό; 2)Τα ΤΠΥ και οι ΑΠΥ θα πρέπει να αναγράφουν «Απαλλαγή Φ.Π.Α. Άρ. 22»; 3)Μια πράξη παροχής απαλλάσσετε σύμφωνα με το άρθρο 22 αλλά τιμολογείται σε επιχείρηση ...

Tags: ΕΛΠ
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ
21.3.2023

Ανώνυμη εταιρεία διατηρεί έναν λογαριασμό προεξόφλησης επιταγών και κάθε τέλος του τριμήνου η τράπεζα χρεώνει τους τόκους της περιόδου. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η χρέωση αυτών των τόκων περιλαμβάνεται στο εξτρέ τον Ιανουάριο του 2023 και συγκεκριμένα η εγγραφή στο εξτρέ είναι την 02/01/2023. Πως πρέπει να χειριστούμε ...

Tags: ΕΛΠ
Ε3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
20.2.2023

Η διάθεση τροφής και ποτών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση λογίζονται ως παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το Κώδικα ΦΠΑ. Βάσει του καταργηθέντα ΚΦΑΣ οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονταν ως επιχειρήσεις πώλησης αγαθών (πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων) με υποχρέωση παρακολούθησης των πωλήσεων στους λογαριασμούς 70 και 71 των ...

Tags: ΕΛΠ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΑ ΑΠΟ ΝΕΠΑ
17.1.2023

Σε εταιρεία μορφής ΝΕΠΑ η οποία ναυλώνει με ναυλοσύμφωνο το ιδιόκτητο σκάφος σε πελάτες και τηρεί απλογραφικά βιβλία, είναι υποχρεωτική η χρήση ταμειακής μηχανής (ή φορολογικού μηχανισμού) για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών; Εφόσον είναι υποχρεωτική, θα μπορούσε η επιχείρηση να εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών απλώς μέσω ΦΤΜ ...

Tags: ΕΛΠ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
16.11.2022

Προμηθευτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, (Αστικός Συνεταιρισμός Ν. 1667/1986) με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του, αποφασίζει την επιβολή μηνιαίας συνδρομής στα μέλη του για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. (Ενοίκιο, ΔΕΚΟ, μισθοδοσία, κ.λπ.) Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις; (χαρτόσημο, εισόδημα, ΦΠΑ, κ.λπ.) Ποιες είναι ο κατάλληλος λογιστικός ...

Tags: ΕΛΠ, Λοιπές Φορολογίες, Φορολογία Εισοδήματος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
24.3.2022

Στο ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (12/09/18 «Καταχώριση ζημιών σε φορολογ. βάση») προτείνεται να καταχωρίζονται οι φορολογικές ζημιές στον λογ 49 (προφανώς με τη δημιουργία αντίστοιχων υπολογαριασμών. Κατά την καταχώρησή των φορολογικών ζημιών στους υπολογαριασμούς του 49 ποιοι άλλοι λογ/μοί κινούνται; Πως κλείνουν οι υπολογαριασμοί του 49 που αφορούν σε φορολογικές ζημιές όταν ...

Tags: ΕΛΠ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
23.3.2022

Επιχείρηση κρίθηκε δικαιούχος της επιδότησης των παγίων δαπανών (ΚΥΑ: ΓΔΟΥ/808/21) με την μορφή πιστωτικού υπολοίπου, κατά 5.000 ευρώ για αποπληρωμή φορολογικών οφειλών και 5.000 ευρώ για αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022, Ερωτάται: 1) Με ποια ημερομηνία θα διενεργήσει την λογ. ...

Tags: ΕΛΠ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
28.12.2021

Μία πολύ μικρή επιχείρηση η οποία τηρεί το απλογραφικό σύστημα έλαβε το 2020 και 2021 επιστρεπτέες προκαταβολές αξίας 45.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψιν την μεγάλη πτώση τζίρου, καλείται σήμερα η επιχείρηση και έως το τέλος του χρόνου να επιστρέψει το 25% των κρατικών δανείων που είχε λάβει (υπό την μορφή επιστρεπτέων ...

Tags: ΕΛΠ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
7.12.2021

Ποιος πρέπει να είναι ο λογιστικός χειρισμός για τη διαγραφή παλαιών πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών και πιστωτών και εφόσον έχει περάσει η πενταετία και δεν έχουν διεκδικηθεί από την πλευρά τους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 25 των ΕΛΠ, το κέρδος αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, («Τα κέρδη που προκύπτουν ...

Tags: ΕΛΠ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID
28.9.2021

Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε η επιδότηση ενοικίων (80%) σε νομικά πρόσωπα (Γ΄ κατηγορίας) σε ποιους λογαριασμούς λογιστικής καταχωρούνται? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιδότηση του ενοικίου λόγω COVID, από την πλευρά του εκμισθωτή καταχωρίζεται σε σχετικό υπολογαριασμό του λογ. 33.03[1] - Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες, σε πίστωση του 58 – ...

Tags: ΕΛΠ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΠΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.7.2021

Από Δικηγορική Εταιρεία παραλαμβάνουμε ΤΠΥ συνολικού ποσού 517,08€ ,στο οποίο αναγράφονται οι παρακρατηθέντες φόροι. Φόρος επί του ποσού αναφοράς ΕΦΚΑ 83,40€, φόρο από ΔΣΠ 15% =62,55€ & εισφορών =16€, κράτηση σύμφωνα με το αρθρ.29 Ν.4596/2019 =0,4€ και κατεβλήθη για ένσημα το ποσό των 6€. Ποια είναι η λογιστική απεικόνιση στα ...

Tags: ΕΛΠ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΑΠΕΕΠ
15.4.2021

Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σε μια καταχώρηση τιμολογίου ΔΑΠΕΕΠ. Το ποσό μεταβ. τέλος ασφαλ. εφοδιασμού 3,6% σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται όπως επίσης η έκτακτη εισφορά 6% του Ν.4759/2020? Αυτά τα ποσά λογικά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η έκτακτη εισφορά του άρθρου 157, του Ν. 4759/2020, επιβάλλεται ...

Tags: ΕΛΠ
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
29.1.2021

Ατομική Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία πήρε την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο4. Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως πρέπει να καταχωρισθεί η προκαταβολή στα βιβλία; Ποια θα είναι η απεικόνιση στην περιοδική ΦΠΑ και ποια στο Ε3; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως επιστρεπτέα προκαταβολή, ορίζεται «η ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η ...

Tags: ΕΛΠ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ KAI ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ
8.1.2021

Λόγω πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα καταστράφηκε μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανήματα και κάποιο μέρος βιομηχανικής κτιριακής εγκατάστασης. Επίσης καταστράφηκαν και ημιτελή προϊόντα. Ποιες οι λογιστικές εγγραφές σε κάθε περίπτωση; Για την περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή σε ΕΝΦΙΑ; Οι ζημίες που θα προκύψουν θα εκπέσουν και φορολογικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχήν, στη νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ, Ν ...

Tags: ΕΛΠ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
8.12.2020

Επιχείρηση (ΙΚΕ, πολύ μικρή) που παρέχει υπηρεσίες αδειοδότησης Φ/Β έργων, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 300 χιλ. € εντός του έτους 2019 και άλλες 300 χιλ. € εντός του 2020. Η τιμολόγηση προς τον πελάτη του ποσού της αμοιβής (έστω 800 χιλ. €) θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης της ...

Tags: ΕΛΠ
ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ MAIN-COURANTE ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.11.2020

Mε βάση τα ΕΛΠ μπορεί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να καταχωρεί τα ημερήσια έσοδα της από το main courante και όχι από τα εκ δοθέντα παραστατικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην ερώτησή σας έχει δοθεί απάντηση από τον Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 987 ΕΞ 17.5.2016. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, ...

Tags: ΕΛΠ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1.10.2020

Βάσει του άρθρου 161 παρ.4 του Ν.4548/2018 περί διανομής μερίσματος σε είδος, Στην περίπτωση μας, υπάρχει βούληση μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας, στους μετόχους, αντί διανομής μερίσματος σε χρήμα. Ερωτάται ποια η φορολογική αντιμετώπιση τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων και του αναπόσβεστου υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου ...

Tags: ΕΛΠ
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
9.7.2020

Ξενοδοχειακή επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία ιδιοχρησιμοποιεί το ακίνητο της. Αντικειμενική αξία του ακινήτου 600.000 ευρώ. Αποτίμηση ιδιόχρησης 600.000*3%=18000. Oι λογιστικές εγγραφές είναι: 62.04 εις 78.00 με 18000. πως πρέπει να αποτυπωθεί το ποσό της ιδιόχρησης στο έντυπο N ούτως ώστε να συμφωνεί με το άθροισμα των εσόδων-λ/ς 7 αλλά ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
19.6.2020

ΙΚΕ αποστείλει σε συνεργάτη (σε άλλο νομό) εμπορεύματα, με σκοπό την παράδοση αυτών κατ’ εντολή της στην εκεί πελατεία της. Για την προστασία τους, κατασκευάζει με έξοδα της και του χρησιδανίζει, μια αποσπώμενη τέντα. Η τιμολόγηση γίνεται απ’ ευθείας από την ΙΚΕ. Ο συνεργάτης αμείβεται με ποσοστό και εκδίδει ΤΠΥ. ...

Tags: ΕΛΠ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
17.3.2020

Ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόρρυθμο εταίρο μία Ανώνυμη Εταιρεία (90%) και ετερόρρυθμο εταίρο ένα φυσικό πρόσωπο (10%) και συνολικά έσοδα κάτω του 1.500.000 € από το 2011 κι έπειτα. Δύναται να τηρήσει απλογραφικά βιβλία? ή λόγω του ότι όλοι οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη πρέπει να τηρήσει διπλογραφικά υποχρεωτικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ...

Tags: ΕΛΠ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.