Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία Φορολογία Κεφαλαίου
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
7.9.2023

Όταν υπάρχει γονική παροχή σε χρήμα από πατερά σε τεκνά, τα οποία χρήματα θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για αγορά ακινήτου, έχω τα εξής. Πρέπει η δήλωση της γονικής παροχής στο myproperty να είναι εμπρόθεσμη και πριν την αγορά του ακινήτου ή αρκεί και μόνο η απόδειξη από τη τραπεζική μεταφορά ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΝΠ ΜΚΧ
13.9.2022

ΝΠΔΔ καθώς και ΝΠΙΔ Μ.Κ.Χ (θρησκευτικού περιεχομένου) λαμβάνουν δωρεές από φυσικά ή μη πρόσωπα. Για τις δωρεές αυτές εκδίδει και παραδίδει τις αντίστοιχες αποδείξεις. Με βάση το Ν.4738/20 αρ. 300 έχουμε αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών για δικαιούχους Ν.Π. του αρθ. 25 Ν. 2961/01 παρ. 3 έως 30/06/2022 όπως ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ε9
2.4.2020

Μία κατοικία που αποτελείται από μία μεζονέτα 120 τ. μέτρων ισογείου και 1ου ορόφου.Στο ίδιο κτίριο υπάρχει και ένας ημιυπόγειος ανεξάρτητος χώρος, χωρίς να υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Στο Ε9 αποτυπώνονται ως μονοκατοικία με 120 τμ. κύριους χώρους και 100 τμ βοηθητικούς. Έχω όμως βεβαίωση από μηχανικό (τακτοποίηση) που χαρακτηρίζει ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Γονική παροχή μετοχών μη εισηγμένων
14.1.2019

Γονική παροχή σε τέσσερα παιδιά, μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων Α) Όσο αφορά την θετική διαφορά αξίας παγίων στους λογ. 12,13,14, τι βάζουμε στην αντικειμενική αξία για να βρούμε την διαφορά με βάση την αξία κτήσης; Μήπως θα βάλουμε αντικειμενική αξία την αρχική αξία κτήσης άρα θα είναι η διαφορά μηδέν ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Κληρονομιά μεριδίων ΟΕ και μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων
6.2.2017

Φυσικό πρόσωπο που απεβίωσε 9/12/2016, είχε συμμετοχή σε Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία και σε Α.Ε. Και οι δύο εταιρείες εκτός των άλλων παγίων έχουν και ακίνητα. Στη Πολ. 1055/1.4.2003 αναφέρει: Στο κεφ. Α 1.2 προσδιορίζει την αξία των παγίων όταν τηρεί απλογραφικά βιβλία. 1) Τι εμπορική αμοιβή, επιτόκιο και ράντα ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Εισαγωγή Χρημάτων Από Την Κύπρο
13.7.2016

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας δεν δηλώνει στη φορολογική του δήλωση εισοδήματα από κινητές αξίες στην Κύπρο. Είναι υπόχρεος να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά? Aν πρέπει να τα δηλώσει και δεν το έχει κάνει όταν μεταφέρει κάποιο ποσόν σε ελληνική τράπεζα θα έχει κάποια υποχρέωση (π.χ. Πόθεν έσχες ή θα πρέπει να ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Ε9
3.6.2016

Σε δύο διαμερίσματα με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, ανήκει από κοινού, μία θέση στάθμευσης στη πυλωτή. Δεδομένου ότι η θέση στάθμευσης δεν είναι ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά κοινό παρακολούθημα των 2 ξεχωριστών οριζόντιων ιδιοκτησιών, πώς θα δηλωθεί στο Ε9. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4223/2013 «ο ΕΝ.Φ. ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Αφορολόγητο Πρώτης Κατοικίας
26.5.2016

Οικογένεια είχε προβεί σε αγορά ακινήτου και έκανε χρήση του αφορολόγητου λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Μέσα στο 2016 έχουν σκοπό να πουλήσουν την κατοικία τους και μετά να αγοράσουν νέα. Με δεδομένο ότι κατά την αγορά δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα επί ακινήτων, θα τύχουν πάλι του αφορολόγητου για αγορά ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Ε9 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
25.5.2016

Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων διώροφο ανεγείρεται από ΟΕ σε οικόπεδο εκμισθωμένο από φυσικό πρόσωπο (ο όποιος είναι και ομόρρυθμο μέλος της ΟΕ). Το ξενοδοχείο έχει λάβει και το ειδικό σήμα λειτουργίας κύριων τουριστικών καταλυμάτων από τον ΕΟΤ. Στο Ε9 το φυσικό πρόσωπο, θα το δηλώσει ενιαίο σε μια γραμμή όλα τα ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Συνταξιοδότηση-Μεταβίβαση ακινήτου
28.1.2016

Αν είσαι 60 ετών και έχεις 7.000 ένσημα βαρέα (οικοδόμος), σε ποια συνταξιοδοτική κλίμακα ανήκεις σύμφωνα με τα νέα όρια? Επίσης, για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από γονιό στο παιδί, πως διαμορφώνεται το κόστος μεταβίβασης? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Έκπτωση - ΕΝΦΙΑ
10.11.2015

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 αναφέρει ότι χορηγείται έκπτωση (50%)επί του ΕΝΦΙΑ αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. Πως διαπιστώνεται αυτή η οικονομική αδυναμία από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ κατά τον έλεγχο της αίτησης; Φυσικό πρόσωπο ιδιώτης συνοικεί με ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Μείωση κεφαλαίου σε ΙΚΕ
2.3.2015

Θα ήθελα να μειώσω το καταβληθέν κεφάλαιο σε εταιρεία ΙΚΕ. Η επιστροφή κεφαλαίου υπόκειται σε φορολογία 10%, ή γίνεται χωρίς πληρωμή φόρου; Το τακτικό αποθεματικό μπορώ να μην το πειράξω και να μειώσω μόνο το καταβληθέν κεφάλαιο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ...

Tags: Εταιρικά, Φορολογία Κεφαλαίου
Φορολογία δωρεών σε ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
16.1.2015

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττει διάφορες δωρεές κατά τη διάρκεια του έτους από Φ.Π και άλλα Ν.Π. Συγκεκριμένα, υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου δωρεών από το Ν.Π που εισπράττει τη δωρεά; Αν ναι, ποια είναι η προθεσμία και διαδικασία απόδοσης του ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Δικαίωμα ύψους και πυλωτή επι ακινήτου
1.7.2014

Οικοδομή, αποτελούμενη από: 1) Πυλωτή (κοινόχρηστη βάσει συμβολαίου) 2)Πρώτος υπέρ το ισόγειο όροφος,105,65 μ2 3)Εκ μελλοντικής δομήσεως, εμβαδού 996,01μ2, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 895,32 χιλιοστά ( Το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο εντός πόλης και έχει εμβαδόν 927,05μ2. Επί του παραπάνω ακινήτου έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία) ΕΡΩΤΑΤΑΙ: ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Αναγραφή κλιμακοστάσιου και εξώστη στο Ε9
15.4.2014

Σε οικόπεδο 183,24μ υπάρχει ακίνητο που αποτελείται από το χώρο του ανελκυστήρα το κλιμακοστάσιο και ένα κατάστημα το οποίο περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και εξώστη-πατάρι. Το υπόγειο είναι 85,416μ, το ισόγειο 60,147μ και μετά του κλιμακοστασίου 85,416μ κα ο εξώστης - πατάρι 28,935μ. Στο Ε9 το κλιμακοστάσιο θα δηλωθεί με το ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Ε9 θανόντος από κληρονόμους
27.2.2014

Φορολογούμενος αποκτά πλήρη κυριότητα σε ακίνητο (είχε 100% ψιλή κυριότητα) λόγω θανάτου του επικαρπωτή. Ημερομηνία θανάτου 01/02/2014.Μεταβολή στο ε9 πότε θα κάνει? Επίσης για την αποθανούσα θα γίνει ηλεκτρονική δήλωση ή χειρόγραφη για τα εισοδήματα του 2013? Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την δήλωση θανάτου στο μητρώο, και από ποιούς θα ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Μονοκατοικίες χωρίς σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στο Ε9
20.11.2013

Σε ένα οικόπεδο υπάρχουν 2 μονοκατοικίες στις οποίες και στις δύο έχω 67% πλήρη κυριότητα και 33% ψιλή κυριότητα. Δεν υπάρχει ούτε οριζόντια, ούτε κάθετη σύσταση. Σε πόσες γραμμές του Ε9 δηλώνονται οι μονοκατοικίες; Σε ποια γραμμή θα δηλωθεί το οικόπεδο και το σύνολο των κτισμάτων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σύμφωνα με τις ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Δήλωση Ε9 εργολάβου οικοδομών
11.9.2013

Φυσικό πρόσωπο μεταβίβασε το 2009 με προσύμφωνο, ποσοστό οικοπέδου σε μηχανικό προς πώληση με αντάλλαγμα την αντιπαροχή ενός διαμερίσματος. Μέχρι 31/12/2012 ο μηχανικός δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες και δεν έχει παραδώσει το διαμέρισμα. Ποιος έχει υποχρέωση να δηλώσει το οικόπεδο στο Ε-9 31/12/2012 (σ.σ. το ορθό είναι 1/1/2013). ΑΠΑΝΤΗΣΗ ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Ε9 ακινήτου με διαφορετικά στάδια κατασκευής
11.6.2013

Οικοδομή, συνιδιοκτησίας συζύγων, οι εργασίες ανέγερσης της οποίας ολοκληρώθηκαν το 2012, αλλά εκκρεμεί η τελική σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ, αποτελείται από τρία καταστήματα στο ισόγειο και πέντε διαμερίσματα στον όροφο. Το ένα διαμέρισμα χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, ενώ η σύζυγος χρησιμοποιεί και ένα κατάστημα ως έδρα της ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
Τακτοποίηση χώρων με το Ν.4014 και εμφάνιση στη δήλωση Ε9
20.5.2013

Ιδιοκτήτης μεζονέτας με άδεια ανέγερσης της οικοδομής το 2004, προέβη το 2012 σε τακτοποίηση χώρων βάσει του Ν.4014/2011. H τακτοποίηση αφορά: α) Υπόγειο εμβαδού 56,76 τμ. β) Απόληξη κλιμακοστασίου εμβαδού 14,82 τ.μ. Το υπόγειο θα δηλωθεί στο Ε9 στην ίδια γραμμή που έχει δηλωθεί η μεζονέτα και στη στήλη των ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.