Σεμινάρια rss feed

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 20ο ΤΜΗΜΑ (1 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2021)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ KAI ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ
8.1.2021

Λόγω πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα καταστράφηκε μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανήματα και κάποιο μέρος βιομηχανικής κτιριακής εγκατάστασης. Επίσης καταστράφηκαν και ημιτελή προϊόντα. Ποιες οι λογιστικές εγγραφές σε κάθε περίπτωση; Για την περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή σε ΕΝΦΙΑ; Οι ζημίες που θα προκύψουν θα εκπέσουν και φορολογικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχήν, στη νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ, Ν ...

Tags: ΕΛΠ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
8.12.2020

Επιχείρηση (ΙΚΕ, πολύ μικρή) που παρέχει υπηρεσίες αδειοδότησης Φ/Β έργων, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 300 χιλ. € εντός του έτους 2019 και άλλες 300 χιλ. € εντός του 2020. Η τιμολόγηση προς τον πελάτη του ποσού της αμοιβής (έστω 800 χιλ. €) θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης της ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
17.11.2020

Πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από 3%, λαμβάνει αμοιβές ως μέλος ΔΣ 2.500 ευρώ/μήνα, με απόφαση ΓΣ. Παράλληλα είναι ασφαλισμένος στην ΑΕ ως μισθωτός με μηνιαίο μισθό μικτά 650. Τον εμφανίζουμε στην ΑΠΔ με ποσοστό εισφοράς στον ΕΦΚΑ για την μισθωτή εργασία ...

Tags: Εργατικά
ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ MAIN-COURANTE ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.11.2020

Mε βάση τα ΕΛΠ μπορεί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, να καταχωρεί τα ημερήσια έσοδα της από το main courante και όχι από τα εκ δοθέντα παραστατικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην ερώτησή σας έχει δοθεί απάντηση από τον Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 987 ΕΞ 17.5.2016. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.11.2020

Οδοντίατρος απαλλασσόμενος ΦΠΑ, με την έναρξη εργασιών δήλωσε ότι θα κάνει ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Προμηθεύτρια εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, εκδίδει τιμολόγιο ποσού 5.000 ευρώ χρεώνοντας ΦΠΑ 20%. Θα πρέπει ο οδοντίατρος εντός 15 ημέρων από την έκδοση του τιμολογίου με έκτακτη δήλωση να πληρώσει στην Ελλάδα τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%? ...

Tags: ΦΠΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1.10.2020

Βάσει του άρθρου 161 παρ.4 του Ν.4548/2018 περί διανομής μερίσματος σε είδος, Στην περίπτωση μας, υπάρχει βούληση μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας, στους μετόχους, αντί διανομής μερίσματος σε χρήμα. Ερωτάται ποια η φορολογική αντιμετώπιση τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων και του αναπόσβεστου υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου ...

Tags: ΕΛΠ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
8.9.2020

Κάτοικος Ελλάδος αλλά Ελβετός υπήκοος, υποβάλλει φέτος για πρώτη φορά φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Λαμβάνει σύνταξη χηρείας από την Ελβετία. Επειδή η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας δεν είναι ξεκάθαρη , μπορείτε να μου πείτε που φορολογείται η σύνταξη αυτή και σε ποιο κωδικό πρέπει να συμπληρωθεί στο Ε1; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
27.7.2020

Σε περίπτωση πώλησης μετοχών φυσικού προσώπου με συμμετοχή μικρότερη από 0,5% στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων ΑΕ, με ζημιά π.χ. 1000 ζημιά, α) θα αναγραφεί το ποσό αυτό στη δήλωση εισοδήματος. Αν ναι σε ποιο κωδικό; β) Η ζημιά αυτή μεταφέρεται την επόμενη χρονιά και για 5 συνολικά έτη; Και όταν ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
13.7.2020

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής: Όταν ένας αγρότης ειδικού ή κανονικού καθεστώτος παρέχει υπηρεσίες, π.χ. με το τρακτέρ ή με άλλα μηχανήματα που διαθέτει, προς άλλους αγρότες ή και ιδιώτες, τα έσοδα αυτά πώς θα φορολογηθούν; Ως έσοδα από αγροτική δραστηριότητα ή ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα; Επίσης, ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
9.7.2020

Ξενοδοχειακή επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία ιδιοχρησιμοποιεί το ακίνητο της. Αντικειμενική αξία του ακινήτου 600.000 ευρώ. Αποτίμηση ιδιόχρησης 600.000*3%=18000. Oι λογιστικές εγγραφές είναι: 62.04 εις 78.00 με 18000. πως πρέπει να αποτυπωθεί το ποσό της ιδιόχρησης στο έντυπο N ούτως ώστε να συμφωνεί με το άθροισμα των εσόδων-λ/ς 7 αλλά ...

Tags: ΕΛΠ
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
1.7.2020

Εταιρεία rent a car κάνει σύμβαση με ένα ξενοδοχείο για τη παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση γραφείου δίπλα στην υποδοχή για υπογραφή συμβολαίων ενοικίασης και τοποθέτηση φυλλαδίων. Το συμφωνητικό αναφέρει ότι το ξενοδοχείο ανέλαβε την παροχή δικαιώματος προβολής της εταιρείας rent a car. Εν συνεχεία, εκδόθηκε ΤΠΥ με ΦΠΑ 24% με ...

Tags: Ειδικές Φορολογίες
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.7.2020

Μπορεί μία επιχείρηση που λειτουργεί πενθήμερο και απασχολεί το προσωπικό της με πλήρη απασχόληση (Δευτέρα έως Παρασκευή) να αναστείλει μονομερώς την λειτουργία της για δύο μέρες της εβδομάδας (Δευτέρα και Πέμπτη) και με το συγκεκριμένο σκεπτικό να υποχρεώσει το προσωπικό της σε μετατροπή όλων των συμβάσεων εργασίας (όλου του προσωπικού ...

Tags: Εργατικά
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
19.6.2020

ΙΚΕ αποστείλει σε συνεργάτη (σε άλλο νομό) εμπορεύματα, με σκοπό την παράδοση αυτών κατ’ εντολή της στην εκεί πελατεία της. Για την προστασία τους, κατασκευάζει με έξοδα της και του χρησιδανίζει, μια αποσπώμενη τέντα. Η τιμολόγηση γίνεται απ’ ευθείας από την ΙΚΕ. Ο συνεργάτης αμείβεται με ποσοστό και εκδίδει ΤΠΥ. ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
19.6.2020

Αγαθά στέλνονται σε Κύπρο ως δείγματα μεγάλης αξίας χωρίς να επιστρέψουν πίσω. Σχετικά με τον ΦΠΑ αυτών εάν δεν εκπέσουμε τον ΦΠΑ αγοράς (που πληρώθηκε στο τελωνείο σημείωση ότι η εισαγωγή έγινε με σκοπό να αποσταλούν ως δείγματα) χρειάζεται να κάνουμε και αυτοπαράδοση; Επίσης, το δελτίο αποστολής μαζί με τα ...

Tags: ΦΠΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΚ ΑΠΟ ΔΗΜΟ
19.6.2020

Δήμος μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα με δραστηριότητα κωδικό 55301100 υπηρεσίες κατασκήνωσης (CAMPING)? Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί προκειμένου να είναι νόμιμη μια τέτοια δραστηριότητα ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 252 του νόμου 3463/2006, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες ...

Tags: Εταιρικά
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
19.6.2020

Φορτηγό δημόσιας χρήσεως με έδρα την Βουλγαρία (βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας), φορτώνει από την Ελλάδα προϊόντα από την επιχείρηση Α με έδρα την Αθήνα, με προορισμό την επιχείρηση Β με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το κόστος της μεταφοράς βαρύνει την επιχείρηση Α. Ο Βούλγαρος μεταφορέας θα εκδώσει τιμολόγιο για την μεταφορά χωρίς ...

Tags: ΦΠΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1.6.2020

Στην περίπτωση εκμετάλλευσης σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα από Πολωνικής εταιρεία υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο, ορισμού εκπροσώπου και λήψης ελληνικού ΑΦΜ ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχήν υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο πλοίων (https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion) έχουν βάσει του άρθρου 2, του Ν. 4256/2014, α) Τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας. β) ...

Tags: Διάφορα
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
21.5.2020

Εταιρεία με άδεια τουριστικής έπαυλης έχοντας επιπλέον και ΚΑΔ εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων επιθυμεί να ενοικιάσει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης στις πλατφόρμες για βραχυχρόνια μίσθωση. Θα πρέπει η εταιρεία να εγγραφεί στο μητρώο και να πάρει ΑΜΑ. Πρέπει να ιδρύσει υποκατάστημα; Μπορεί να εκδίδει απλή απόδειξη είσπραξης ενοικίου αντί ΑΠΥ ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ
15.4.2020

Ερωτάται αν ΑΕ η οποία έχει ήδη τεθεί σε λύση και εκκαθάριση μπορεί να προβεί σε μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 168, του Ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΕ διατηρεί ...

Tags: Εταιρικά
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ε9
2.4.2020

Μία κατοικία που αποτελείται από μία μεζονέτα 120 τ. μέτρων ισογείου και 1ου ορόφου.Στο ίδιο κτίριο υπάρχει και ένας ημιυπόγειος ανεξάρτητος χώρος, χωρίς να υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Στο Ε9 αποτυπώνονται ως μονοκατοικία με 120 τμ. κύριους χώρους και 100 τμ βοηθητικούς. Έχω όμως βεβαίωση από μηχανικό (τακτοποίηση) που χαρακτηρίζει ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.