Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
27.7.2021

Επιχείρηση δίνει προκαταβολές για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού από Γερμανία. ΠΧ 01/04/2021 1.000,00€ ,02/5/2021 1.000,00€02/06/2021 1,000,00€ Ο γερμανικός οίκος και εκδίδει (Advance Payment Invoice) με τα αντίστοιχα ποσά και τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Τον 7ο θα έρθουν τα αγαθά. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες γίνονται με τα Advance Payment Invoice τους αντιστοίχους μήνες ...

Tags: ΦΠΑ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16.7.2021

Ποιες οι υποχρεώσεις των εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιακών επιχειρήσεων για όσους έχουν εγγραφεί και επιλεγεί στο Μητρώο (άρθρο 16 Ν. 4182/2013). Υπάρχει βιβλιογραφία; Οι αμοιβές; Λαμβάνονται οι αμοιβές από το Δημόσιο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα πρόσωπα που αναφέρετε διορίζονται από την αρμόδια αρχή[1] ύστερα από κλήρωση και βάσει του σχετικού ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΠΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2.7.2021

Από Δικηγορική Εταιρεία παραλαμβάνουμε ΤΠΥ συνολικού ποσού 517,08€ ,στο οποίο αναγράφονται οι παρακρατηθέντες φόροι. Φόρος επί του ποσού αναφοράς ΕΦΚΑ 83,40€, φόρο από ΔΣΠ 15% =62,55€ & εισφορών =16€, κράτηση σύμφωνα με το αρθρ.29 Ν.4596/2019 =0,4€ και κατεβλήθη για ένσημα το ποσό των 6€. Ποια είναι η λογιστική απεικόνιση στα ...

Tags: ΕΛΠ
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30.6.2021

Εργαζόμενος, με σύμβαση αορίστου χρόνου τα τελευταία χρόνια, σε μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό πολιτιστικό οργανισμό που ήταν από τον 1/11/2020 έως 13/5/2021 σε «αναστολή» και είναι από 14/5/2021 στο πρόγραμμα «συνεργασία», τι δώρο Χριστουγέννων δικαιούται και τι ποσό θα εισπράξει για τις μέρες άδειας που δεν πήρε, αν (ο εργαζόμενος) παραιτηθεί ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ
15.6.2021

Μέλος και Διαχειριστής ΕΠΕ, ο οποίος αμείβεται μέσα από τα κέρδη με μέρισμα, μπορεί να υπογράψει με την ίδια εταιρεία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τις εργασίες που προσφέρει καθημερινά; Στην ουσία εργοδότης και εργαζόμενος θα ταυτίζονται οπότε υπάρχει "εξαρτημένη εργασία"; Εφόσον είναι εφικτή η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει να επικυρωθεί ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε3 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
15.6.2021

Σε επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία εγκρίθηκε επιχορήγηση ΕΣΠΑ το 2020 και εισπράχθηκε μέρος αυτής το ίδιο έτος για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων 2019 και 2020. Στο λογιστικό βιβλίο της επιχείρησης καταχωρήθηκε στα λοιπά έσοδα το 2020 το ποσό που εισπράχθηκε το έτος αυτό, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες που επιδοτήθηκαν έχουν ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
13.5.2021

Εκμισθωτής φυσικό πρόσωπο μισθώνει την 01/10/19, οικόπεδο, σε ΙΚΕ, όπου η μισθώτρια θα ανεγείρει κτίσμα με δικές της δαπάνες και θα το εκμεταλλευθεί ως τουριστικό κατάλυμα. Το χρονικό διάστημα της μίσθωσης είναι 10 έτη, το μίσθωμα 12.000 ευρώ ανά έτος και δεν έχει συμφωνηθεί συμπληρωματικό μίσθωμα σε είδος. Ο εκμισθωτής ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10.5.2021

Επικοινωνούμε μαζί μας γιατί χρειαζόμαστε τη συμβολή σας σχετικά με την διαδικασία αποφυγής διπλής φορολόγησης. Εκδώσαμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε πελάτη μας στη Ρουμανία το έτος 2020, ύψους 1.725,00 για εργασίες που τους παρείχαμε. Για την πληρωμή αυτού του ποσού ο πελάτης μας (στη Ρουμανία) μας ζητάει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΜΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
23.4.2021

Μπορεί ΙΚΕ με διανεμηθέντα, φορολογηθέντα αλλά μη αναληφθέντα κέρδη προηγούμενων ετών που έχουν καταχωρισθεί σε πίστωση προσωπικών λογαριασμών εταίρων να προβεί σε: 1) Δημιουργία αποθεματικών (σε ποιους λογαριασμούς της καθαρής θέσης;) με σκοπό α) είτε την μελλοντική κεφαλαιοποίησή τους β) ή τον συμψηφισμό τους με ζημιές (αποφεύγοντας κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών); ...

Tags: Εταιρικά
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΑΠΕΕΠ
15.4.2021

Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σε μια καταχώρηση τιμολογίου ΔΑΠΕΕΠ. Το ποσό μεταβ. τέλος ασφαλ. εφοδιασμού 3,6% σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται όπως επίσης η έκτακτη εισφορά 6% του Ν.4759/2020? Αυτά τα ποσά λογικά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η έκτακτη εισφορά του άρθρου 157, του Ν. 4759/2020, επιβάλλεται ...

Tags: ΕΛΠ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
13.4.2021

Πως θα υπολογίσω το φόρο υπεραξίας από την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μίας ΙΚΕ όταν ο εταίρος Α1, αποφασίσει να μεταβιβάσει τα μερίδια του στο συνεταίρο του Α2, με τα κάτωθι δεδομένα: η αξία της αρχικής εισφοράς τους στο κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.000€ έκαστος, η αξία πώλησης των εν λόγω μεριδίων ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
13.4.2021

Έχω ένα αλιευτικό σκάφος με ΚΑΔ στην εφορία 0311, το οποίο έχει προσλάβει έναν εργαζόμενο Έλληνα ως αλιεργάτη και θέλω να σας κάνω δυο ερωτήσεις: 1. με ποιον ΚΑΔ θα πρέπει να γίνει η αποστολή των ενσήμων? α) με τον ΚΑΔ 0500 κωδ. ειδικότητας 661100 ή β) με τον ΚΑΔ ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ AMAZON ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ
9.4.2021

Εμπορική Α.Ε. ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει λιανικές πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας AMAZON στη Γερμανία. Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει σύμφωνα με τον Ν.2859/2000,καθώς επίσης & για τα εξής: 1 ΦΠΑ: Έκδοση vat στη Γερμανία? Όρια για λιανικές πωλήσεις? Θα υπάρξει σχετική υποβολή δηλώσεων στη Γερμανία? Μπορεί η εγγραφή ...

Tags: ΦΠΑ
ΑΝΑΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1.4.2021

Φορολογούμενος έχει βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα ότι στις 31/12/1999 είχε σε καταθετικό λογαριασμό ένα χρηματικό πόσο. Μπορεί αυτό το ποσό να το χρησιμοποιήσει για τεκμηρίωση του πόθεν έσχες μελλοντικά? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ΚΦΕ, ο φορολογούμενος δύναται να καλύψει τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της του ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
30.3.2021

Ένα ιδιωτικό σχολείο (πληττόμενη για ΕΡΓΑΝΗ) προσέλαβε 01/02 μία δασκάλα χορού. Το σύστημα φυσικά δεν την δέχεται σε αναστολή παρόλο που ουσιαστικά το σχολείο κλείνει από δημόσια αρχή και το συγκεκριμένο δεν γίνετε με τηλεκπαίδευση. Δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση τι υποχρέωση έχει ο εργοδότης ως προς την πληρωμή. Στην ουσία ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν. 4513/2018
17.3.2021

Ενεργειακή κοινότητα του Ν. 4513/2018 με μέλη αποκλειστικά νομικές οντότητες (δέκα τοπικοί οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων – Τ.Ο.Ε.Β.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παραγωγή ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, συμψηφίζει το παραγόμενο ρεύμα (virtual net metering), μέσω του ΔΕΔΔΗΕ και με βάση την απόφαση του υπουργείου και ενέργειας Αριθμ. ΦΕΚ 759 ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
29.1.2021

Ατομική Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία πήρε την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο4. Θα ήθελα να με ενημερώσετε πως πρέπει να καταχωρισθεί η προκαταβολή στα βιβλία; Ποια θα είναι η απεικόνιση στην περιοδική ΦΠΑ και ποια στο Ε3; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως επιστρεπτέα προκαταβολή, ορίζεται «η ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η ...

Tags: ΕΛΠ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ KAI ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ
8.1.2021

Λόγω πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα καταστράφηκε μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανήματα και κάποιο μέρος βιομηχανικής κτιριακής εγκατάστασης. Επίσης καταστράφηκαν και ημιτελή προϊόντα. Ποιες οι λογιστικές εγγραφές σε κάθε περίπτωση; Για την περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή σε ΕΝΦΙΑ; Οι ζημίες που θα προκύψουν θα εκπέσουν και φορολογικά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχήν, στη νομοθεσία του ΕΝΦΙΑ, Ν ...

Tags: ΕΛΠ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
8.12.2020

Επιχείρηση (ΙΚΕ, πολύ μικρή) που παρέχει υπηρεσίες αδειοδότησης Φ/Β έργων, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 300 χιλ. € εντός του έτους 2019 και άλλες 300 χιλ. € εντός του 2020. Η τιμολόγηση προς τον πελάτη του ποσού της αμοιβής (έστω 800 χιλ. €) θα γίνει με την ολοκλήρωση της παράδοσης της ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
17.11.2020

Πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από 3%, λαμβάνει αμοιβές ως μέλος ΔΣ 2.500 ευρώ/μήνα, με απόφαση ΓΣ. Παράλληλα είναι ασφαλισμένος στην ΑΕ ως μισθωτός με μηνιαίο μισθό μικτά 650. Τον εμφανίζουμε στην ΑΠΔ με ποσοστό εισφοράς στον ΕΦΚΑ για την μισθωτή εργασία ...

Tags: Εργατικά

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.