Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
25.9.2023

Τυπογραφείο Ε.Ε.(απλογραφικά βιβλία) υπέβαλε αίτηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων (Περιφέρειας Πελοποννήσου). Η έγκριση επιδότησης του 65% των δαπανών-αγοράς παγίων έγινε στις 13-07-2022. Η πρώτη επαλήθευση-εκταμίευση στις 29-05-2023. Η επιδότηση πως θα αντιμετωπιστεί φορολογικά; Προσθετικά ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
18.9.2023

Παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε τί ακριβώς ισχύει σε περίπτωση που ατομική επιχείρηση Β΄ κατηγορίας βιβλίων αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο τύπου L; Επιβατικό. Το καταχωρούμε ως πάγιο; Τι ισχύει με το ΦΠΑ; Τί ισχύει με την απόσβεσή του αν υπάγεται σε αποσβέσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην προκειμένη περίπτωση η λογιστική αντιμετώπιση της ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
7.9.2023

Όταν υπάρχει γονική παροχή σε χρήμα από πατερά σε τεκνά, τα οποία χρήματα θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για αγορά ακινήτου, έχω τα εξής. Πρέπει η δήλωση της γονικής παροχής στο myproperty να είναι εμπρόθεσμη και πριν την αγορά του ακινήτου ή αρκεί και μόνο η απόδειξη από τη τραπεζική μεταφορά ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΕ
28.7.2023

Εργαζόμενος σε θεσμικό όργανο της ΕΕ έγγαμος το 2022: Αγοράζει στην Ολλανδία ακίνητο και πουλάει ακίνητο στην Ελλάδα. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος? Έχει τεκμήρια? Ο μισθός στον κωδικό 659? Θέλει Appostille? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ MY DATA ΕΣΟΔΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
10.7.2023

Έχω νέους αγρότες με επιδοτήσεις μπορείτε να μου πείτε πως καταχωρούνται και πως ανεβαίνουν my data? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, η έκδοση των σχετικών τιμολογίων γίνεται από του αγοραστές (πελάτες) του αγρότη (αυτοτιμολόγηση). Επομένως, υπόχρεοι για την διαβίβαση των δεδομένων των τιμολογίων εσόδων δεν είναι ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
10.7.2023

Ατομική επιχείρηση έλαβε επιστρεπτέα προκαταβολή το 2021 και το ποσό αυτό το καταχώρησε στον κωδικό 781 του εντύπου Ε1 του 2021. Το έτος 2022 λογιστικοποιήθηκε το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής και η ωφέλεια από την εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού. Τα δύο αυτά ποσά εκτός από τους κωδικούς ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ
30.6.2023

Ετερόρρυθμη εταιρεία μετέτρεψε τα βιβλία της λόγω τζίρου στις 31.12.2022 από απλογραφικά σε διπλογραφικά, έβγαλε κέρδη 200.000 και τα πέρασε στα βιβλία της 1.1.2023 στο λογ. 42 υπόλ. κερδών εις νέον 160.000 αφού πρώτα αφαίρεσε τον φόρο εισοδήματος 35.000. Τα κέρδη αυτά θα ανέβουν στο Ε1 κάθε εταίρου για την ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
13.6.2023

Ιατρός απασχολούμενος σαν χειρούργος σε δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να έχει με κάποιο τρόπο εξωτερικό ιατρείο με οποιοδήποτέ μορφή είτε σαν ατομική είτε σαν εταιρεία. Εάν έχει έδρα της εταιρείας σε άλλη χωρά με ποιες προϋποθέσεις. Π.χ. Βουλγαρία, και πως θα φορολογείται γενικότερα σε άλλη χωρά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με βάση τις διατάξεις ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
6.6.2023

H παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 για φυσικά πρόσωπα ως προς τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, έχει εφαρμογή όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης. Ερωτάται: α) εάν η διαφορά καλύπτεται με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενης χρήσης μπορεί ο έλεγχος να ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
29.5.2023

ΙΚΕ «Διαγνωστικό Κέντρο» 1) Σε ασθενείς που δεν καταβάλλουν αντίτιμο όταν εξετάζονται, διότι θα το καταβάλει η ασφαλιστική, θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό; 2)Τα ΤΠΥ και οι ΑΠΥ θα πρέπει να αναγράφουν «Απαλλαγή Φ.Π.Α. Άρ. 22»; 3)Μια πράξη παροχής απαλλάσσετε σύμφωνα με το άρθρο 22 αλλά τιμολογείται σε επιχείρηση ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
10.5.2023

Ιερός Ναός το 2021 απέκτησε από δωρεά μονοκατοικία μετά οικοπέδου. Το 2022 την πούλησε έναντι 150.000€. Ποια είναι η απεικόνιση στο Ε3 και Ν των δύο αυτών ετών; Ο ΕΝΦΙΑ έχει ενημερωθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξει της παρ. 2, του άρθρου 47, του ΚΦΕ, όλα τα έσοδα που ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
3.5.2023

Ιδιοχρησιμοποιηση έδρας σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν ανήκει 100%στον ιδιοκτήτη ή όταν το 50% ανήκει στο σύζυγο με μισθωτήριο. Πως καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία ως έσοδα και ως έξοδο? Στις φορολογικές δηλώσεις?Η ιδιόχρηση καταχωρείται στο σύστημα mydata.Υφίσταται ιδιόχρηση όταν η έδρα είναι σε οικία? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπό την προϋπόθεση ότι ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19
28.4.2023

ΙΚΕ είχε όφελος 4.025 ευρώ από μη επιστροφή μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου ποσού μέσα στο 2022. Η εταιρεία διανέμει όλο το ποσό των κερδών του 2022 τον Μάρτιο του 2023 - ΓΣ (μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό των 4025 ευρώ). Όσον αφορά τη φορολογική ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΤΙΜΟΛΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
20.4.2023

ΙΚΕ λαμβάνει ποσά από άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία με σκοπό την οργάνωση και εκτέλεσή παραγωγής κινηματογραφικής ταινίας στην Ελλάδα. Για τα χρήματα που αφορούν την πληρωμή των εξόδων της παραγωγής (μισθοδοσία, ενοικίαση εξοπλισμού και χώρων κτλ.) η ελληνική εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ (Ενδοκοινοτική- Άρθρο 14), ενώ στο τέλος για τα ...

Tags: ΦΠΑ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20.4.2023

Ελληνική εταιρεία για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογόνο σε Ελληνικό ακίνητο - αναθέτει σε Γερμανική Εταιρεία: 1α. Μελέτη αδειοδότησης 1β. Μελέτη μηχανολογικής διαστασιολόγησης. 1γ. Μελέτη βιωσιμότητας και αίτηση για Ευρωπαϊκά προγράμματα. 2α. Περιβαλλοντική Μελέτη 2β. Μελέτη διαμόρφωσης χώρου Σε ποια από τα παραπάνω οφείλεται και πρέπει να ...

Tags: ΦΠΑ
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ
21.3.2023

Ανώνυμη εταιρεία διατηρεί έναν λογαριασμό προεξόφλησης επιταγών και κάθε τέλος του τριμήνου η τράπεζα χρεώνει τους τόκους της περιόδου. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η χρέωση αυτών των τόκων περιλαμβάνεται στο εξτρέ τον Ιανουάριο του 2023 και συγκεκριμένα η εγγραφή στο εξτρέ είναι την 02/01/2023. Πως πρέπει να χειριστούμε ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΔ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
10.3.2023

Επιχείρηση χορηγεί την κανονική άδεια εργαζόμενου έτους 2022 τον μήνα Φεβρουάριο 2023. Οι ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω επιδόματος αδείας έτους 2022, θα αποτυπωθούν σε ΑΠΔ 2022 π.χ. Δεκεμβρίου ή στην ΑΠΔ Φεβρουαρίου 2023, διότι ο εργαζόμενος τότε έλαβε την άδεια του; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της εργατικής ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛ
7.3.2023

Εταιρία ΙΚΕ μισθώνει από Φυσικό πρόσωπο γήπεδο 3 στρεμμάτων με αξία 100 ευρώ τον μήνα. Η εταιρία θα διαμορφώσει με δικά της έξοδα το γήπεδο ώστε να διαμορφωθεί σε γήπεδο padel (τένις). Στη συνέχεια η ΙΚΕ θα το μισθώνει πίσω στο Φυσικό πρόσωπο- επιχειρηματία ώστε να το εκμεταλλεύεται μέσω της ...

Tags: ΦΠΑ
Ε3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
20.2.2023

Η διάθεση τροφής και ποτών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση λογίζονται ως παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το Κώδικα ΦΠΑ. Βάσει του καταργηθέντα ΚΦΑΣ οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονταν ως επιχειρήσεις πώλησης αγαθών (πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων) με υποχρέωση παρακολούθησης των πωλήσεων στους λογαριασμούς 70 και 71 των ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
23.1.2023

Θα σας παρακαλούσα για την βοήθεια σας σχετικά με το παρακάτω ζήτημα: Η επιχείρηση μας θα εξαγοράσει ένα domain name και συνάμα το site το οποίο είναι σε λειτουργία, από ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος μέχρι σήμερα ελάμβανε από εμάς δικαιώματα για την παραχώρηση χρήσης του. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.