Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ
21.3.2023

Ανώνυμη εταιρεία διατηρεί έναν λογαριασμό προεξόφλησης επιταγών και κάθε τέλος του τριμήνου η τράπεζα χρεώνει τους τόκους της περιόδου. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η χρέωση αυτών των τόκων περιλαμβάνεται στο εξτρέ τον Ιανουάριο του 2023 και συγκεκριμένα η εγγραφή στο εξτρέ είναι την 02/01/2023. Πως πρέπει να χειριστούμε ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΔ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
10.3.2023

Επιχείρηση χορηγεί την κανονική άδεια εργαζόμενου έτους 2022 τον μήνα Φεβρουάριο 2023. Οι ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω επιδόματος αδείας έτους 2022, θα αποτυπωθούν σε ΑΠΔ 2022 π.χ. Δεκεμβρίου ή στην ΑΠΔ Φεβρουαρίου 2023, διότι ο εργαζόμενος τότε έλαβε την άδεια του; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της εργατικής ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛ
7.3.2023

Εταιρία ΙΚΕ μισθώνει από Φυσικό πρόσωπο γήπεδο 3 στρεμμάτων με αξία 100 ευρώ τον μήνα. Η εταιρία θα διαμορφώσει με δικά της έξοδα το γήπεδο ώστε να διαμορφωθεί σε γήπεδο padel (τένις). Στη συνέχεια η ΙΚΕ θα το μισθώνει πίσω στο Φυσικό πρόσωπο- επιχειρηματία ώστε να το εκμεταλλεύεται μέσω της ...

Tags: ΦΠΑ
Ε3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
20.2.2023

Η διάθεση τροφής και ποτών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση λογίζονται ως παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το Κώδικα ΦΠΑ. Βάσει του καταργηθέντα ΚΦΑΣ οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονταν ως επιχειρήσεις πώλησης αγαθών (πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων) με υποχρέωση παρακολούθησης των πωλήσεων στους λογαριασμούς 70 και 71 των ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
23.1.2023

Θα σας παρακαλούσα για την βοήθεια σας σχετικά με το παρακάτω ζήτημα: Η επιχείρηση μας θα εξαγοράσει ένα domain name και συνάμα το site το οποίο είναι σε λειτουργία, από ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος μέχρι σήμερα ελάμβανε από εμάς δικαιώματα για την παραχώρηση χρήσης του. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
23.1.2023

Φαρμακείο απασχολεί προσωπικό, πως μπορεί να γίνει η κατανομή του ωραρίου είτε σε πενθήμερη βάση είτε σε εξαήμερη βάση για πλήρως απασχολούμενους; Υπάρχει ανώτατο όριο εργασίας ημερησίως στην κατανομή 40 ωρών εβδομαδιαίως; π.χ. μπορεί να εργαστεί 9,5 ώρες Τετάρτη, 6 ώρες Πέμπτη χωρίς να θεωρείται υπερεργασία και υπερωρία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΑ ΑΠΟ ΝΕΠΑ
17.1.2023

Σε εταιρεία μορφής ΝΕΠΑ η οποία ναυλώνει με ναυλοσύμφωνο το ιδιόκτητο σκάφος σε πελάτες και τηρεί απλογραφικά βιβλία, είναι υποχρεωτική η χρήση ταμειακής μηχανής (ή φορολογικού μηχανισμού) για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών; Εφόσον είναι υποχρεωτική, θα μπορούσε η επιχείρηση να εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών απλώς μέσω ΦΤΜ ...

Tags: ΕΛΠ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
16.1.2023

Μια εμπορική επιχείρηση ΑΕ θα φτιάξει ένα e-shop; Τι υποχρεώσεις έχει; (π.χ. είχα διαβάσει) ότι πρέπει να εγγραφεί σε κάποιο ειδικό μητρώο και να δηλώσει νέο ΚΑΔ. Ισχύει; Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στον λογιστικό χειρισμό του e-shop; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πώληση αγαθών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δε διαφοροποιεί το φορολογικό και λογιστικό ...

Tags: Ειδικές Φορολογίες
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
2.1.2023

Επιχείρηση ΟΕ (απλογραφικά βιβλία) μισθώνει νέο ακίνητο, πριν την μεταφορά της έδρας της στο νέο μισθωμένο ακίνητο συνάπτει με τεχνική εταιρεία σύμβαση έργου για την ανακαίνιση του χώρου (αλλαγή πλακιδίων, ανακαίνιση μπάνιου, τοιχοποιία, αγορά επίπλων-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού). Εξοπλισμός και δαπάνες ανακαίνισης θα συμπεριληφθούν στο ΤΠΥ όπου θα εκδώσει η τεχνική εταιρεία ...

Tags: ΦΠΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
29.12.2022

Κατασκευαστική – οικοδομική - ατομική επιχείρηση, έχει το 50% οικοδομής σε εξέλιξη με άδεια του 2005, με καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ (σε ημιτελή κατάσταση στάδιο τοιχοποιίας σήμερα). Ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης – οικοπεδούχος. Κατά την διάρκεια της ανέγερσης καταχωρίζαμε τα έξοδα στο βιβλίο εσοδών - εξόδων με αποτέλεσμα να έχουμε ζημίες ...

Tags: Ακίνητα
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
13.12.2022

Πως ασφαλίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία τους διαιτητές και παρατηρητές; Η αμοιβή τους από 20€ έως 44€, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι προκαθορισμένες από την ΕΠΟ. Επίσης προσκομίζουν εξοδολόγιο που περιλαμβάνει έξοδα κίνησης με αποζημίωση 0,30€ ανά χ.λμ. υποχρεωτικά σύμφωνα με την ΕΠΟ, έξοδα διοδίων και αμοιβή για μεταφορά με ΤΑΞΙ. ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
myDATA: Θέματα Ειδικής φόρμας καταχώρησης
13.12.2022

Τραπεζικά έξοδα - χρεωστικοί τόκοι διαβιβαζόμενα με Τύπο παραστατικού «14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια». Ποιος είναι ο εκδότης; Στη θέση του ΑΦΜ εκδότη ποιο ΑΦΜ βάζουμε; Της τράπεζας ή του λήπτη/ επιχείρησης; Στοιχεία Αντισυμβαλλομένου? Στα Γενικά Στοιχεία Παραστατικού ποιες περιπτώσεις πρέπει να χαρακτηριστούν Ειδική Κατηγορία –Λογιστική Εγγραφή. ...

Tags: ΚΦΔ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
1.12.2022

Κάτοικος εξωτερικού έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης σε ακίνητο 228 τ.μ. (ως επικαρπία έχει δηλωθεί στο Ε9). Αυτό το ακίνητο, που το έχει μεν μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα στην κόρη του (επιμέλεια η σύζυγος), αλλά έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης, το παραχωρεί δωρεάν στη μητέρα του που επίσης είναι κάτοικος ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
16.11.2022

Προμηθευτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, (Αστικός Συνεταιρισμός Ν. 1667/1986) με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του, αποφασίζει την επιβολή μηνιαίας συνδρομής στα μέλη του για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. (Ενοίκιο, ΔΕΚΟ, μισθοδοσία, κ.λπ.) Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις; (χαρτόσημο, εισόδημα, ΦΠΑ, κ.λπ.) Ποιες είναι ο κατάλληλος λογιστικός ...

Tags: ΕΛΠ, Λοιπές Φορολογίες, Φορολογία Εισοδήματος
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
11.10.2022

Από το 2000 και μετά ποια είναι τα κριτήρια και αριθμητικά όρια αυτών βάσει νομοθεσίας για τη δημοσίευση συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δημοσίευση συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων προβλέπονταν από τον προγενέστερο νόμο περί ΑΕ, ήτοι 2190/1920. Ειδικότερα, στην παρ. 6, του άρθρου 42α προβλέπονταν ότι συνοπτικό ...

Tags: Εταιρικά
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.10.2022

Κατά το Ν. 4919/2022 (άρθρο 16 παρ. ιστ) υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι και οι ατομικές επιχειρήσεις με εμπορική δράση. Στο άρθρο 56 του ίδιου νόμου αποφασίζεται η δημιουργία του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. στο οποίο εγγράφονται οικειοθελώς πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις. Όλοι σχεδόν οι ΚΑΔ ...

Tags: Εταιρικά
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ ΟΕ
22.9.2022

Φυσικό πρόσωπο είναι διαχειριστής και συμμετέχει και ως ομόρρυθμος εταίρος σε δύο ομόρρυθμες εταιρείες και ταυτόχρονα δεν ασκεί κάποια ατομική δραστηριότητα. Το φορολογικό έτος 2021 και οι δύο ομόρρυθμες εταιρείες που συμμετέχει έχουν ζημίες. Δεδομένου ότι η Πολ. 1113/2015 αναφέρει ότι ο εταίρος εκπίπτει τις ασφαλιστικές εισφορές του από την ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
22.9.2022

Ετερόρρυθμη εταιρεία συνάπτει ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και επενδύσεων με ασφαλισμένο έναν από τους εταίρους της. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στην επωνυμία της εταιρείας το οποίο και πληρώνει κάθε μηνά το ποσό των 1.000 ευρώ δηλαδή συνολικά 12.000 ευρώ το χρόνο εταίρος δεν λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία, για τις ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΝΠ ΜΚΧ
13.9.2022

ΝΠΔΔ καθώς και ΝΠΙΔ Μ.Κ.Χ (θρησκευτικού περιεχομένου) λαμβάνουν δωρεές από φυσικά ή μη πρόσωπα. Για τις δωρεές αυτές εκδίδει και παραδίδει τις αντίστοιχες αποδείξεις. Με βάση το Ν.4738/20 αρ. 300 έχουμε αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών για δικαιούχους Ν.Π. του αρθ. 25 Ν. 2961/01 παρ. 3 έως 30/06/2022 όπως ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
13.9.2022

Θα ήθελα να ρωτήσω για ποια και πόσα έτη κατέβαλλαν τέλος επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις προτού ενσωματωθεί στις φορολογικές δηλώσεις? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το τέλος επιτηδεύματος καθιερώθηκε με το άρθρο 31, του Ν. 3986/2011. Ξεκίνησε δε να επιβάλλεται από το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) στα νομικά πρόσωπα, καθώς και στα φυσικά πρόσωπα ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.