Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λογιστική και Φορολογική βάση
19.9.2022

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), το λογιστικό σύστημα μίας οικονομικής οντότητας επιβάλλεται να παρακολουθεί τόσο την λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όσο και την φορολογική βάση ...

Η έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα
12.9.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) [«Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες»], κατά τον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου. Υπενθυμίζεται, ότι στις διατάξεις του άρθρου 23, απαριθμούνται περιπτώσεις μη ...

Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
5.9.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), το εισόδημα που αποκτούν οι φορολογούμενοι στην χώρα μας και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της κατηγορίας «μισθωτή εργασία και συντάξεις», αφορά: 1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην Ελλάδα, καθώς και εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται σε ξένη ...

Για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή
29.8.2022

«Ο ελληνικός λαός είναι αρκετά νοήμων, ώστε δεν είναι δυνατόν να καταδικάση την πολιτικήν μου, καθ’ ην στιγμήν του επέτυχα τόσα εις την εθνικήν υπόθεσιν». Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο πριν τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 [«Κ' Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-1922. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ...

Επιδοματική πολιτική
22.8.2022

Κατά την χρονική περίοδο που διανύουμε, με την έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων, διεθνώς, λόγω της ενεργειακής κρίσης, ως αποκλειστικό αποτέλεσμα της πολεμικής εισβολής της Ρωσίας σε τρίτη ανεξάρτητη χώρα, αποτελεί κρίσιμο σημείο να γίνουν γνωστές, να διατυπωθούν και να εξεταστούν οι μεταβολές σε βασικά μεγέθη της οικονομίας και της κοινωνίας ...

Υποβολή δηλώσεων των συζύγων και των μερών συμφώνου συμβίωσης
16.8.2022

Σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), οι σύζυγοι, κατά την διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος για την υποβολή της κοινής αυτής δήλωσης είναι ο σύζυγος, τόσο για τα δικά του εισοδήματα, ...

Φορολόγηση των περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολουμένων
8.8.2022

Το θέμα αναφέρεται σε ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές ή ακόμη και στους συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ., οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από περιστασιακή ή ευκαιριακή (όχι μόνιμη, ή επί συμβάσει) απασχόληση. Σχετική είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013, κλίμακα φόρου). Η ως άνω διάταξη ...

Οι λογιστικές προβλέψεις, ως μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
1.8.2022

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (2/8/2022) Οι λογιστικές προβλέψεις, ως μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Το παραδοσιακό λογιστικό πλαίσιο αναφέρεται, κατά κανόνα, στις διαφορές και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μεταξύ των προβλέψεων, των αποθεματικών και των αποσβέσεων. Στην σχετική βιβλιογραφία, ενίοτε, αναζητείται η σχέση και οι διαφορές μεταξύ των τριών αυτών εννοιών. Η (λογιστική) πρόβλεψη, ...

Φορολογική κατοικία και παγκόσμιο εισόδημα
25.7.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 1. «Φορολογούμενος»: Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ. 2. «Πρόσωπο»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα. 3. «Νομικό πρόσωπο»: Κάθε επιχείρηση ή ...

Ψηφιακά η Μεταβίβαση Οχημάτων - My Auto
19.7.2022

Ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή γίνεται η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 82 του νόμου 4954/2022, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή. ...

Η φορολόγηση των υποτροφιών και των χρηματικών βραβείων
18.7.2022

Στο άρθρο 7 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) ορίζεται ότι φορολογητέο εισόδημα, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου και τον υπολογισμό των αναλογούντων άμεσων φόρων, είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών, κατά περίπτωση, που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα. Ακολούθως, ο ΚΦΕ κατηγοριοποιεί τα ακαθάριστα ...

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος φυσικού ή νομικού προσώπου
13.7.2022

Νέοι κανόνες και νέες διαδικασίες αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τα πρόσωπα που ασκούν είτε εμπορική είτε οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα προέκυψαν με την απόφαση υπ’ αριθμ. 68281/2022. Ειδικότερα ο σχηματισμός της επωνυμίας εξαρτάται από την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και συγκεκριμένα: α) αν πρόκειται για φυσικό ...

Η κάλυψη της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων
11.7.2022

Στο προηγούμενο σημείωμα της στήλης, εξετάσαμε την περίπτωση φορολογικής δήλωσης, κατά την οποία προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), οπότε ο φορολογούμενος καλείται να καταβάλει μεγαλύτερο φόρο, πέραν αυτού που αναλογεί στα πραγματικά του εισοδήματα. Ωστόσο, ο φορολογικός νομοθέτης, παρέχει ...

Εκκαθάριση εισοδημάτων 2021 με προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
4.7.2022

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), όπως ισχύει, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος, [το οποίο προσδιορίζεται με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (άρθρο 31), καθώς και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 32)] και του συνολικού πραγματικού εισοδήματος, προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, κατά ...

Φορολογική μεταχείριση των ανείσπρακτων αποδοχών
28.6.2022

Η βασική αρχή που ισχύει στο φορολογικό μας δίκαιο, είναι αυτή που διατυπώνεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με τους νόμους 4646/12-12-2019 και 4772/5-2-2021: «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ ...

Λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματα
20.6.2022

Στο άρθρο 21 («Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα») και στην παράγραφο 1 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αναφέρεται ότι «ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις». Εν συνεχεία στην παράγραφο 2 ...

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/6/2022
13.6.2022

Με το άρθρο 45 του Ν 4670/2020 [«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»], αντικαθίσταται το άρθρο 97 του Ν 4387/2016, ως ακολούθως: «Από την 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ...

Τέλος Ανακύκλωσης στα προϊόντα τα οποία περιέχουν PVC
6.6.2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν 4819/2021, επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης από 1ης Ιουνίου 2022 για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Για τον προσδιορισμό των εν λόγω προϊόντων δίδονται επιπλέον διευκρινίσεις με ...

Εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία
30.5.2022

Ως γνωστό, με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), φορολογούνται τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από επιχειρηματική δραστηριότητα: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε ...

Αλλαγές στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ
26.5.2022

Με την ψήφιση του 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ...

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.