Σεμινάρια rss feed

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σάββατο 27 Μαϊου 2017
Β. Μιχελινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός , Λ. Στεφανής Λογιστής Φοροτεχνικός
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, OLYMPIA AUDITORS AE, Eισηγητής σεμιναρίων
ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 28 & 29 Ιουνίου 2017

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 28 & 29 Ιουνίου 2017

Τετάρτη και Πέμπτη 28 Ιουνίου 2017
Βασιλική Λαζαράκου Δικηγόρος, ΔΝ, π. Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία ΣτΕ
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΣτΕ 539/2016 Τμ. Α΄ επταμ [Αλλοδαποί σύζυγοι ασφαλισμένων του ΙΚΑ - Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου του συζύγου τους],
3.3.2016

Αλλοδαποί σύζυγοι ασφαλισμένων του ΙΚΑ - Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου του συζύγου τους ΣτΕ 539/2016 Τμ. Α΄ επταμ. Κατά γενική αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφαλίσεως, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όταν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, κρίνεται βάσει του νομικού καθεστώτος που ισχύει κατά το χρόνο επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, ο οποίος, ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 423/2016 Τμ. Α΄[Μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών - ΠΕΠΑΕ]
3.3.2016

Μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών - ΠΕΠΑΕ - Προηγούμενη ακρόαση ΣτΕ 423/2016 Τμ. Α΄ Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ΚΔΔιαδ, όπως ακριβώς και η συνταγματική διάταξη του άρθ. 20 παρ. 2, δεν έχει έδαφος εφαρμογής σε περιπτώσεις δυσμενών διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται βάσει αντικειμενικών ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 397/2015 Τμ. Β΄[Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων - Προηγούμενη ακρόαση],
30.9.2015

ΣτΕ 397/2015 Τμ. Β΄ Η λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του Ν 2523/1997 μέτρων σε βάρος του φορολογούμενου στις ειδικώς αναφερόμενες περιπτώσεις, οι οποίες συντρέχουν όταν υφίστανται βάσιμες υποψίες περί μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, υπαγορεύεται από επείγοντες και επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του (φερομένου ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 223/2015 Τμ. Β΄[Εικονικό στοιχείο - Βάρος απόδειξης],
30.9.2015

ΣτΕ 223/2015 Τμ. Β΄ Όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψης τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται είτε ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως, όπως εμφανίζεται, με τον φερόμενο ως εκδότη του τιμολογίου ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 397/2015 Τμ. Β΄[Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων - Προηγούμενη ακρόαση],
1.9.2015

ΣτΕ 397/2015 Τμ. Β΄ Η λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του Ν 2523/1997 μέτρων σε βάρος του φορολογούμενου στις ειδικώς αναφερόμενες περιπτώσεις, οι οποίες συντρέχουν όταν υφίστανται βάσιμες υποψίες περί μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, υπαγορεύεται από επείγοντες και επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του (φερομένου ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 223/2015 Τμ. Β΄[Εικονικό στοιχείο - Βάρος απόδειξης],
1.9.2015

ΣτΕ 223/2015 Τμ. Β΄ Όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψης τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται είτε ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως, όπως εμφανίζεται, με τον φερόμενο ως εκδότη του τιμολογίου ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 810/2015 Τμ. Α΄ [Έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων σε βάρος του ΙΚΑ],
4.7.2015

Έναρξη οικονομικών αποτελεσμάτων σε βάρος του ΙΚΑ ΣτΕ 810/2015 Τμ. Α΄ Με τις διατάξεις των εδ. γ΄ και δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 40 του ΑΝ 1846/1951 καθορίζεται το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα σε βάρος του ΙΚΑ, στην περίπτωση που η Διοίκηση ανακαλεί ή ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1058/2015 Τμ. Α΄ [Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας],
4.7.2015

Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ΣτΕ 1058/2015 Τμ. Α΄ Αν ο συνταξιοδοτηθείς λόγω αναπηρίας (άρ. 7 ΠΔ 116/1988) για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν υποβάλει αίτηση προς παράταση της συνταξιοδότησής του για την ίδια αιτία μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, που αρχίζει από την επομένη της παρόδου του τελευταίου χρονικού διαστήματος για ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 2698/2015 Τμ. Α΄ [Συνταξιοδότηση τέκνου θανόντος συνταξιούχου του ΙΚΑ]
4.7.2015

Συνταξιοδότηση τέκνου θανόντος συνταξιούχου του ΙΚΑ ΣτΕ 2698/2015 Τμ. Α΄ Για τη συνταξιοδότηση τέκνου θανόντος συνταξιούχου του ΙΚΑ μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή, αν συνεχίζει τις σπουδές του, του 24ου έτους της ηλικίας του, πρέπει να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια, ώστε, συνεπεία αυτής, ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 108/2015 Τμ. Β΄ (Συμβ.) [ΔιάκρισηΣυνταγματική η σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου ανακρίβειας (Ν 2523/1997) και ειδικού προστίμου ΦΠΑ]
30.6.2015

Σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου ανακρίβειας του Ν 2523/1997 και ειδικού προστίμου ΦΠΑ ΣτΕ 108/2015 Τμ. Β΄ (Συμβ.) Κατά την έννοια των άρθρων 1 παρ. 2 του Ν 3900/2010 και 34Α παρ. 1 και 34Β παρ. 1 του ΠΔ 18/ 1989, όπως ισχύουν, εφόσον πρόκειται για ερώτημα είτε προδήλως απαράδεκτο είτε ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 210/2015 Τμ. Β΄ (Συμβ.) [Παράβολο στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές],
20.5.2015

Η ρύθμιση του άρθρου 277 παρ. 4 του ΚΔΔ δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ ΣτΕ 210/2015 Τμ. Β΄ (Συμβ.) Στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές, που αποτελούν σημαντική κατηγορία διοικητικών διαφορών ουσίας, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και ως ποσοστό επί του συνόλου των υποθέσεων ενώπιον των ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 484/2015 Τμ. Α΄ [Παραγραφή απαιτητών δόσεων συντάξεων],
20.5.2015

Παραγραφή απαιτητών δόσεων συντάξεων - Αναστολή ΣτΕ 484/2015 Τμ. Α΄ Διαφορά από την απόρριψη αίτησης των ήδη αναιρεσιβλήτων να τους χορηγηθούν ποσά συντάξεων από το ΤΕΒΕ που οφείλονταν στην θανούσα θεία τους, της οποίας κατέστησαν κληρονόμοι εκ διαθήκης. Ενόψει των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1 και 4 και 95 ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1061/2015 Τμ. Α΄ [Εξωϊδρυματικό επίδομα]
20.5.2015

Εξωϊδρυματικό επίδομα ΣτΕ 1061/2015 Τμ. Α΄ Το εξωϊδρυματικό επίδομα, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν 1140/1981, δικαιούνται όχι μόνον όσοι πάσχουν από τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τετραπληγίας και παραπληγίας, αλλά, για την ταυτότητα του λόγου, και όσοι πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες, ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 86/2015 Τμ. Β΄ [Συνταγματική η επιβολή ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του Ν 3842/2010],
28.2.2015

Συνταγματικές οι διατάξεις του Ν 3842/2010 σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων για την επιβολή ΦΑΠ ΣτΕ 86/2015 Τμ. Β΄ Οι διατάξεις των άρθρων 32 και 34 του Ν 3842/2010, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 4 της κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 34 παρ.6 του νόμου τούτου ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 2414/2014 Τμ. Β΄ [Δημοτική φορολογία],
28.2.2015

Αρμοδιότητα των δημοτικών συμβουλίων ΟΤΑ να επιβάλλουν φόρους ΣτΕ 2414/2014 Τμ. Β΄ Με τις διατάξεις που δίδεται εξουσιοδότηση στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την επιβολή του επίμαχου φόρου, καθορίζονται τα κατά το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος ουσιώδη στοιχεία του φόρου και, ειδικότερα, το ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 2080/2014 Τμ. Β΄ [Συνταγματική η υποχρέωση κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετηρίου],
28.2.2015

ΚΕΔΕ - Συνταγματικά ανεκτή η υποχρέωση κοινοποίησης στον οφειλέτη του κατασχετηρίου ΣτΕ 2080/2014 Τμ. Β΄ Η μη πρόβλεψη στο νόμο και πρόσθετης υποχρεώσεως για μία τρίτη, ενδιάμεση, κοινοποίηση προς τον οφειλέτη πριν από την ενεργοποίηση του δικαιώματος του Δημοσίου να λάβει εις βάρος του μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως, δεν παραβιάζει συνταγματικές ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1030/2014 Τμ. Β΄ [Έκπτωση φόρου εισροών από τον φόρο εκροών]
28.2.2015

Έκπτωση του φόρου εισροών από τον φόρο εκροών ΣτΕ 1030/2014 Τμ. Β΄ Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος έκπτωσης εξαρτάται από την κατοχή τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που αποδεικνύει ότι πράγματι έλαβε χώρα η συναλλαγή στην οποία στηρίζεται η αίτηση έκπτωσης. Τυπικές παραλείψεις στο περιεχόμενο του τιμολογίου ή παραβάσεις λογιστικών ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 4281/2014 Τμ. Α΄ [Συνταξιοδότηση διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου πρώην συζύγου],
28.2.2015

Συνταξιοδότηση διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου πρώην συζύγου ΣτΕ 4281/2014 Τμ. Α΄ Ο διαζευγμένος ή η διαζευγμένη δικαιούται συντάξεως λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου, ασφαλισμένου ή συνταξιούχου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν 3232/2004, μεταξύ των οποίων απαιτείται, ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 4278/2014 Τμ. Α΄ [Πρόωρη σύνταξη γήρατος],
28.2.2015

Πρόωρη σύνταξη γήρατος - Μη επεκτατική εφαρμογή εξαιρετικής διάταξης ΣτΕ 4278/2014 Τμ. Α΄ Όπως κρίθηκε με την ΣτΕ Ολ 1580/2010 (σ.σ. βλ. Επιχείρηση 2010,1080) η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 3 περ. δ΄ του ΑΝ 1846/1951, όπως έχει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ΄ ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 3037/2014 Τμ. Α΄ [Κριτήρια για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ]
28.2.2015

Κριτήρια για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ - Πληθυσμός οικισμού - χωριού - οικείου δήμου ή κοινότητας ΣτΕ 3037/2014 Τμ. Α΄ Κατά το άρθρο 137 του Ν 2071/ 1992, κριτήριο υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ των επαγγελματιών και βιοτεχνών δεν είναι πλέον ο πληθυσμός του οικισμού, χωριού ή κωμόπολης ...

Tags: ΣτΕ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.