Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


Βλέπετε αποτελέσματα από την κατηγορία ΑΠ
Για να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες κατηγορίες πατήστε "Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα" και μετά "Καθαρισμός"
ΑΠ 444/2019 [Ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου εργοδότη]
3.12.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Διατήρηση δικαιωμάτων εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης - Ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου εργοδότη ΑΠ 444/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Μεταβίβαση επιχειρήσεων και πεδίο εφαρμογής ΠΔ 178/2002. Έννοιες μεταβίβασης, μεταβιβάζοντος και διαδόχου. Σκοπός η προστασία των εργαζομένων, για την εξασφάλιση της οποίας ενδιαφέρει η διατήρηση των θέσεων εργασίας και το αμετάβλητο ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 447/2019 [Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας]
3.12.2019

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας - Άδεια εργασίας προσωπικού - Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης αυτής - Ακυρότητα σύμβασης σε περίπτωση έλλειψής της ΑΠ 447/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Το προσωπικό των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 485/2019 [Οικονομοτεχνικές απολύσεις]
3.11.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Οικονομοτεχνικές απολύσεις - Αρχή του έσχατου μέσου - Κριτήρια επιλογής απολυτέων - Σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης ΑΠ 485/2019 Τμ. Β2΄ Πολιτικό Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Αναιτιώδης φύση αυτής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Υπερημερία εργοδότη. Οικονομοτεχνικές απολύσεις. Η απόφαση του εργοδότη να ανταπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στην οικονομική κρίση ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 491/2019 [Αποζημίωση απόλυσης]
3.11.2019

Εργαζόμενος αμειβόμενος με μισθό και ποσοστά - Αποζημίωση απόλυσης ΑΠ 491/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Μισθός. Μπορεί να καθορίζεται με κανόνα δικαίου ή σύμβαση σε χρονικές περιόδους ή σε μονάδες εργασίας ή σε ποσοστά επί των κερδών ή επί των εισπράξεων, σε χρήμα ή σε είδος, σε βασικό μισθό και ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 510/2019 [Οικονομοτεχνικές απολύσεις]
3.11.2019

Απολύσεις για οικονομικο­τεχνικούς λόγους - Δικονομικά ζητήματα ΑΠ 510/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Αναιτιώδης φύση αυτής. Έλεγχος καταχρηστικότητας. Η καταγγελία αντίκειται στο 281 ΑΚ και είναι άκυρη, όταν έγινε από εκδίκηση του εργοδότη ή εξαιτίας εχθρότητας προς τον μισθωτό λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης. Υπερημερία εργοδότη. ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 446/2019 [Οικειοθελείς παροχές εργοδότη]
3.10.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Επιχειρησιακή συνήθεια και αρχή ίσης μεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές εργοδότη ΑΠ 446/2019 Τμ. Β2΄ Πολιτικό Η επιχειρησιακή συνήθεια δεν αποτελεί από μόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, μπορεί όμως να αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας. Προϋποθέσεις. Αρχή της ίσης μεταχείρισης. Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Αποτελούν το κύριο αντικείμενο τόσο της επιχειρησιακής συνήθειας όσο ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 454/2019 [Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος]
3.10.2019

Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος - Υποχρέωση εφοδιασμού εργαζομένων με πιστοποιητικό υγείας - Ακυρότητα σύμβασης σε περίπτωση έλλειψής του ΑΠ 454/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό υγείας. Η υποχρέωση αυτή αφορά όχι όλους όσοι ασκούν εργασία χειριστή τροφίμων ή ποτών ή απασχολούνται σε επιχείρηση ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 481/2019 [Διάκριση υπαλλήλου και εργοδότη]
3.10.2019

Διάκριση υπαλλήλου και εργάτη - Απασχολούμενοι στη βιομηχανική παραγωγή ΑΠ 481/2019 Τμ. Β2΄ Πολιτικό Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή τον τρόπο της αμοιβής του. Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 107/2019 [Προστασία εγκύων]
3.9.2019

Σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου - Προστασία από την απόλυση εγκύων ΑΠ 107/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Η προστασία αυτή επεκτείνεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργασία παρέχεται με απλή σχέση εργασίας, όταν η σύμβαση είναι άκυρη. Επίσης, καλύπτει τόσο την εργαζόμενη με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όσο ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 114/2019 [Πειθαρχική διαδικασία]
3.9.2019

Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας - Τήρηση πειθαρχικής διαδικασίας βάσει κανονισμού εργασίας ΑΠ 114/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Περιπτωσιολογία. Αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία. Δεν είναι άνευ άλλου τινός καταχρηστική, διότι στην αντίθετη περίπτωση η καταγγελία από αναιτιώδης θα μετατρεπόταν σε αιτιώδη. Κανονισμός εργασίας με πρόβλεψη ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 258/2019 [Ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων]
3.9.2019

Νεοπροσλαμβανόμενο διευθυντικό στέλεχος - Ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων - Δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή ΑΠ 258/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Αναιτιώδης φύση αυτής. Αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία. Δεν είναι άνευ άλλου τινός καταχρηστική. Μονομερής βλαπτική μεταβολή εργασιακών όρων. Δυνατότητες μισθωτού. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Όρια διευθυντικού δικαιώματος. ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ Ολ 7/2019 [Ασθένεια βραχείας διάρκειας]
3.8.2019

Ασθένεια βραχείας διάρκειας - Υπέρβαση χρονικών ορίων - Αποδοχές και επίδομα αδείας ΑΠ Ολ 7/2019 Τα διαστήματα, κατά τα οποία ο μισθωτός απέχει από την εργασία του λόγω βραχείας διάρκειας ασθένειας, θεωρούνται χρόνος απασχόλησης και συνεπώς δεν συμψηφίζονται προς τις ημέρες αδείας. Η λήψη αποδοχών και επιδόματος αδείας προϋποθέτει ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 145/2019 [Επίσχεση εργασίας]
3.8.2019

Επίσχεση εργασίας - Πότε ασκείται καταχρηστικά ΑΠ 145/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Ληξιπρόθεσμη αξίωση μισθωτού κατά του εργοδότη του. Επίσχεση εργασίας. Υπό την επίκληση της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση και μάλιστα, όταν αυτή διαρκεί για σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να αξιωθεί από τον εργαζόμενο να συνεχίσει να ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 226/2019 [Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών]
3.8.2019

Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση ΑΠ 226/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών. Εξαπάτηση εργοδότη κατά τη σύναψη της σύμβασης με τη χρήση ψεύτικων πιστοποιητικών ή βιβλιαρίων προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσληψη ή η λήψη μεγαλύτερης αμοιβής από το συνδικαλιστικό στέλεχος. Ο ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 185/2019 [Νόμιμη άσκηση απεργίας]
3.7.2019

Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης απεργίας - Προειδοποίηση εργοδότη ΑΠ 185/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Η απεργία είτε ορισμένου επαγγελματικού κλάδου είτε ορισμένης επιχείρησης ή τμήματος αυτής ή των δημόσιων υπαλλήλων που απασχολούνται στο δημόσιο ή σε δημόσιο φορέα, αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτών ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 116/2019 [Ομαδικές απολύσεις]
3.7.2019

Ομαδικές απολύσεις - Όριο απολυόμενων ΑΠ 116/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Κρίσιμο χρονικό σημείο, βάσει του οποίου καθορίζεται το όριο, καθʼ υπέρβαση του οποίου οι απολύσεις των επί σχέσει εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένων, τις οποίες επιχειρεί ο εργοδότης στα πλαίσια οικονομοτεχνικών μεταβολών κατά την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, θεωρούνται ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1451/2019 [Αξίωση αποδοχών υπερημερίας]
3.4.2019

Άκυρη απόλυση - Αξίωση αποδοχών υπερημερίας - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ΑΠ 1451/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Υπερημερία εργοδότη. Τρόποι παύσης αυτής. Αδυναμία αποδοχής εκ μέρους του εργοδότη της εργασίας του μισθωτού. Εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του μισθού. Ο εργοδότης απαλλάσσεται μόνο αν η ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1449/2019 [Οικειοθελείς παροχές εργοδότη]
3.4.2019

Επιχειρησιακή συνήθεια - Οικειοθελείς παροχές εργοδότη - Δικαίωμα ανάκλησης ΑΠ 1449/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Έννοια μισθού. Οικειοθελείς παροχές. Δεν έχουν τον χαρακτήρα μισθού και δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβατικές υποχρεώσεις του εργοδότη, ανεξαρτήτως του μακροχρόνιου, του αδιάλειπτου ή του γενικευμένου της καταβολής τους, εάν ο εργοδότης κατά την ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1468/2019 [Κανονισμός εργασίας με κανονιστική ισχύ]
3.4.2019

Τράπεζες - Κανονισμός εργασίας με κανονιστική ισχύ - Πειθαρχική διαδικασία - Έκτακτη καταγγελία - Αρχή της αναλογικότητας ΑΠ 1468/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Υπάρχει και όταν από τον κανονισμό εργασίας προβλέπεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση ή απόλυση του μισθωτού λόγω συμπλήρωσης ορισμένου ορίου ηλικίας, χωρίς να ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1488/2019 [Κανονισμός εργασίας με ισχύ νόμου]
3.4.2019

Αποδοχές και επίδομα αδείας - Τρόπος υπολογισμού - Κανονισμός εργασίας με ισχύ νόμου - Εφαρμογή της αρχής της εύνοιας ΑΠ 1488/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Αρχή της εύνοιας. Εφαρμόζεται στη συσχέτιση περισσότερων πηγών διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας. Στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα, αφού δεν είναι δυνατή η ...

Tags: ΑΠ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.