Σεμινάρια rss feed

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πέμπττη & Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2021
Χ. Λιβιτσάνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην ΑΑΔΕ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 20ο ΤΜΗΜΑ (1 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2021)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 [Έντοκη επιστροφή φόρου]
3.1.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Έντοκη επιστροφή φόρου - Παρεπόμενη υποχρέωση του κύριου φόρου ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 Τμ. 14ο Ο φορολογούμενος ο οποίος κατα­βάλλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση, υφίσταται περιουσιακή ζημία. Παρεπόμενη δε προς την υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει φόρους που καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, είναι η υποχρέωσή του σε ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΣτΕ 1062/2019 [Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας]
3.1.2019

Μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα κατʼ άρθρο 34 Κ.ΦΠΑ ΣτΕ 1062/2019 Τμ. Β΄ Για να έχει ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος δικαίωμα επιστροφής του φόρου εισροών με τον οποίο επιβαρύνθηκαν αγαθά ή υπηρεσίες που του είχαν παρασχεθεί στην Ελλάδα, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά ...

Tags: ΣτΕ
ΤρΔΠρΑθ 7576/2019 [Περαιωμένες χρήσεις - Επανέλεγχος]
3.1.2019

Περαιωμένες χρήσεις - Επανέλεγχος - Συμπληρωματικά στοιχεία ΤρΔΠρΑθ 7576/2019 Τμ. 32ο Για χρήσεις που έχουν περαιωθεί, ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α., με οποιονδήποτε τρόπο, δεν αποκλείεται να διενεργηθεί επανέλεγχος και να εκδοθεί συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου και πράξη επιβολής Φ.Π.Α., αν, εκ των υστέρων, προκύπτει από συμπληρωματικά στοιχεία φόρος μεγαλύτερος ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΤρΔΠρΑθ 14749/2019 [Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών]
3.1.2019

Μητρική εταιρεία και θυγατρικές αυτής - Διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών - Έκπτωση δαπανών ΤρΔΠρΑθ 14749/2019 Τμ. 3ο Δεδομένου ότι: α) ο απώτερος σκοπός της διάθεσης μετοχών με το δικαίωμα της προαίρεσης, είναι η, κατά κάποιον τρόπο, σύνδεση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας με αυτήν των μελών του ΔΣ και των ...

Tags: ΤρΔΠρΑθ
ΑΠ 1213/2019 [Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας]
3.1.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - Άκυρη σύμβαση - Απόδοση ωφέλειας από το δημόσιο ΑΠ 1213/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Γνήσια σύμβαση μαθητείας και σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευομένου. Έννοια και διάκριση. Εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευομένου όχι όμως και στη γνήσια σύμβαση μαθητείας, όπου εφαρμόζονται ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1191/2019 [Εργατικό ατύχημα]
3.1.2019

Οικοδομικές εργασίες - Εργατικό ατύχημα - Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη - Αρχή της αναλογικότητας ΑΠ 1191/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα χρηματικής ικανοποίησης ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 1187/2019 [Προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλισης]
3.1.2019

Προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - Υποχρεωτική η άδεια εργασίας ΑΠ 1187/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Υποχρέωση κατοχής ειδικής άδειας λειτουργίας. Διαδικασία έκδοσης. Υποχρέωση προσωπικού για κατοχή άδειας εργασίας. Τόσο η άδεια εργασίας, όσο και η άδεια λειτουργίας είναι προσωπικές, ισχύουν για πέντε χρόνια και ανανεώνονται για ίσο χρονικό ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 320/2020, με σχόλιο Δ. Φινοκαλιώτη
3.12.2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Περαίωση χρήσεων κατόπιν έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή ΣτΕ 320/2020 Τμ. Β΄ επταμ. Ο φορολογικός έλεγχος εκ μέρους ιδιωτών ελεγκτών δεν μπορεί να προβλέπεται ή/και να λειτουργεί ως νόμιμο υποκατάστατο του ελέγχου της φορολογικής Διοίκησης. Βεβαίωση από ιδιώτη ελεγκτή ότι δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 444/2019 [Ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου εργοδότη]
3.12.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Διατήρηση δικαιωμάτων εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης - Ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου εργοδότη ΑΠ 444/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Μεταβίβαση επιχειρήσεων και πεδίο εφαρμογής ΠΔ 178/2002. Έννοιες μεταβίβασης, μεταβιβάζοντος και διαδόχου. Σκοπός η προστασία των εργαζομένων, για την εξασφάλιση της οποίας ενδιαφέρει η διατήρηση των θέσεων εργασίας και το αμετάβλητο ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 447/2019 [Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας]
3.12.2019

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας - Άδεια εργασίας προσωπικού - Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης αυτής - Ακυρότητα σύμβασης σε περίπτωση έλλειψής της ΑΠ 447/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Το προσωπικό των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 1680/2019, με σχόλιο Κ. Παππά [Απαλλαγή ΦΠΑ ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα]
3.11.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Απαλλαγή ΦΠΑ ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα ή μορφωτικής φύσης ΣτΕ 1680/2019 Τμ. Β΄ Ο Έλληνας νομοθέτης έκανε χρήση της ευχέρειας που προβλέπει η διάταξη της παρ. 2 α) του άρθρου 13 Α της έκτης οδηγίας περί ΦΠΑ και εξήρτησε την απαλλαγή (του συνόλου) των ...

Tags: ΣτΕ
ΑΠ 485/2019 [Οικονομοτεχνικές απολύσεις]
3.11.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Οικονομοτεχνικές απολύσεις - Αρχή του έσχατου μέσου - Κριτήρια επιλογής απολυτέων - Σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης ΑΠ 485/2019 Τμ. Β2΄ Πολιτικό Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Αναιτιώδης φύση αυτής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Υπερημερία εργοδότη. Οικονομοτεχνικές απολύσεις. Η απόφαση του εργοδότη να ανταπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στην οικονομική κρίση ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 491/2019 [Αποζημίωση απόλυσης]
3.11.2019

Εργαζόμενος αμειβόμενος με μισθό και ποσοστά - Αποζημίωση απόλυσης ΑΠ 491/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Μισθός. Μπορεί να καθορίζεται με κανόνα δικαίου ή σύμβαση σε χρονικές περιόδους ή σε μονάδες εργασίας ή σε ποσοστά επί των κερδών ή επί των εισπράξεων, σε χρήμα ή σε είδος, σε βασικό μισθό και ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 510/2019 [Οικονομοτεχνικές απολύσεις]
3.11.2019

Απολύσεις για οικονομικο­τεχνικούς λόγους - Δικονομικά ζητήματα ΑΠ 510/2019 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Αναιτιώδης φύση αυτής. Έλεγχος καταχρηστικότητας. Η καταγγελία αντίκειται στο 281 ΑΚ και είναι άκυρη, όταν έγινε από εκδίκηση του εργοδότη ή εξαιτίας εχθρότητας προς τον μισθωτό λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης. Υπερημερία εργοδότη. ...

Tags: ΑΠ
ΣτΕ 2691/2019 [Εφαρμογή της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής ηπιότερης φορολογικής διατάξης]
3.10.2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εφαρμογή της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής ηπιότερης φορολογικής διατάξης ΣτΕ 2691/2019 Τμ. Β΄ επταμ. Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογή του ευμενέστερου για τον παραβάτη ουσιαστικού ποινικού νόμου εφαρμόζεται και επί χρηματικών φορολογικών/τελωνειακών κυρώσεων σημαντικού ύψους. Αλλά και τα (αρκετά μικρότερα) πρόστιμα που καταλογίσθηκαν στον αναιρεσίβλητο με τις ίδιες πράξεις ...

Tags: ΣτΕ
ΣτΕ 1762/2019 [Διαφορά από μεταβολή στο φορολογικό μητρώο]
3.10.2019

Διαφορά που γεννάται από την προσβολή πράξης της Φορολογικής Αρχής περί μεταβολής στο φορολογικό μητρώο έχει ακυρωτικό χαρακτήρα ΣτΕ 1762/2019 Τμ. Β΄ Η διαφορά που γεννάται από την προσβολή εκ μέρους της αιτούσης της πράξης της φορολογικής αρχής περί μεταβολής στο φορολογικό μητρώο των μελών της κοινωνίας δικαιώματος που ...

Tags: ΣτΕ
ΜΔΠρΑθ 8403/2018 [Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων]
3.10.2018

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων φόρων ΜΔΠρΑθ 8403/2018 Τμ. 14ο Ο φορολογούμενος ο οποίος καταβάλλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση, υφίσταται περιουσιακή ζημία. Παρεπόμενη δε προς την υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει φόρους που καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, είναι η υποχρέωσή του σε καταβολή τόκων με σκοπό την ...

Tags: ΜΔΠρΑθ
ΑΠ 446/2019 [Οικειοθελείς παροχές εργοδότη]
3.10.2019

ΕΡΓΑΤΙΚΑ Επιχειρησιακή συνήθεια και αρχή ίσης μεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές εργοδότη ΑΠ 446/2019 Τμ. Β2΄ Πολιτικό Η επιχειρησιακή συνήθεια δεν αποτελεί από μόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, μπορεί όμως να αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας. Προϋποθέσεις. Αρχή της ίσης μεταχείρισης. Οικειοθελείς παροχές εργοδότη. Αποτελούν το κύριο αντικείμενο τόσο της επιχειρησιακής συνήθειας όσο ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 454/2019 [Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος]
3.10.2019

Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος - Υποχρέωση εφοδιασμού εργαζομένων με πιστοποιητικό υγείας - Ακυρότητα σύμβασης σε περίπτωση έλλειψής του ΑΠ 454/2019 Τμ. Β2ʼ Πολιτικό Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό υγείας. Η υποχρέωση αυτή αφορά όχι όλους όσοι ασκούν εργασία χειριστή τροφίμων ή ποτών ή απασχολούνται σε επιχείρηση ...

Tags: ΑΠ
ΑΠ 481/2019 [Διάκριση υπαλλήλου και εργοδότη]
3.10.2019

Διάκριση υπαλλήλου και εργάτη - Απασχολούμενοι στη βιομηχανική παραγωγή ΑΠ 481/2019 Τμ. Β2΄ Πολιτικό Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή τον τρόπο της αμοιβής του. Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που ...

Tags: ΑΠ

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.