Σεμινάρια Φορ. Δικαίου - Λογιστικής

Δείτε όλα τα σεμινάρια

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Φεβρουαρίου 2022

ΜΔΕφΑθ 1470/2021 [Υποχρέωση αναγγελίας αποχώρησης εργαζομένου στον ΟΑΕΔ]

Υποχρέωση αναγγελίας αποχώρησης εργαζομένου στον ΟΑΕΔ. Υποχρέωση εργοδότη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΜΔΕφΑθ 1470/2021 Τμ. 10ο

Ασφάλιση προσωπικού επιχείρησης. Έλεγχος υπαγωγής στην ασφάλιση ΙΚΑ. Υποχρέωση εργοδότη αναγγελίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ ημερών, στον ΟΑΕΔ της καθʼ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης του μισθωτού από την επιχείρησή του. Η μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης δημιουργεί νόμιμο μαχητό τεκμήριο απασχόλησης του μισθωτού μέχρι την υποβολή εκπρόθεσμης αναγγελίας ή την πάροδο ενός εξαμήνου από την αποχώρησή του ή σε περίπτωση ελέγχου πριν την πάροδο του ως άνω διαστήματος, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση το βάρος απόδειξης του ακριβούς χρόνου αποχώρησης του μισθωτού φέρει ο εργοδότης, ο οποίος επικαλούμενος επίσημα έγγραφα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο επίμαχος χρόνος αποχώρησης δύναται να ανατρέψει το εν λόγω τεκμήριο. Υπεύθυνες δηλώσεις των απασχολουμένων περί πρόσληψης, αποχώρησης και διάρκειας απασχόλησης δεν αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία πραγματικής απασχόλησης.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.