Σεμινάρια rss feed

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 20ο ΤΜΗΜΑ (1 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2021)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Μαϊου 2020

ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 [Έντοκη επιστροφή φόρου]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Έντοκη επιστροφή φόρου - Παρεπόμενη υποχρέωση του κύριου φόρου

ΤρΔΠρΑθ 5237/2019 Τμ. 14ο

Ο φορολογούμενος ο οποίος κατα­βάλλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση, υφίσταται περιουσιακή ζημία. Παρεπόμενη δε προς την υποχρέωση του Δημοσίου να επιστρέψει φόρους που καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, είναι η υποχρέωσή του σε καταβολή τόκων με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας από στέρηση περιουσιακών στοιχείων. Η παρεπόμενη αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας από τη στέρηση της περιουσίας του αχρεωστήτως καταβαλόντος τον φόρο διέπεται από το νομοθετικό καθεστώς που εκάστοτε ισχύει κατά τον χρόνο που αυτή (η παρεπόμενη αξίωση) γεννάται. Eάν η κύρια αξίωση προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου γεννήθηκε μέχρι τις 31.12.2013, περίπτωση που δεν εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 53 του ΚΦΔ, το εφαρμοστέο επιτόκιο είναι για μεν το διάστημα μέχρι τις 31.12.2013 το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν 1473/1984, για δε το διάστημα μετά την 1.1.2014 εκείνο που ορίζεται με την εκδοθείσα κατʼ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ΚΦΔ ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Άμεση επιστροφή του φόρου στον προσφεύγοντα που καταβλήθηκε νομιμοτόκως με το επιτόκιο που ορίζεται στην ΔΠΕΙΣ/1198598/ΕΞ/2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από την άσκηση της προσφυγής (25.7.2014) μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.