Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

21 Σεπτεμβρίου 2020
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

20 Οκτωβρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Αυγούστου 2022
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Οκτωβρίου 2019

ΑΠ 885/2018 [Σύμβαση έργου - Μισθοί εργατών]

Σύμβαση έργου - Μισθοί εργατών - Δημόσια έργα

ΑΠ 885/2018 Τμ. Β1ʼ Πολιτικό

Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 702 ΑΚ περί μισθών εργατών στη σύμβαση έργου. Θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: α) οφειλή του εργοδότη προς τον εργολάβο, η οποία να είναι κατʼ αρχήν δικαστικώς επιδιώξιμη, β) απαίτηση των εργατών για καταβολή του μισθού τους και γ) χρησιμοποίηση των εργατών στην κατασκευή οικοδομικού έργου ή άλλης ακίνητης εγκατάστασης. Την αξίωση για καταβολή του μισθού τους οι εργάτες μπορούν να ασκήσουν αυτοτελώς είτε κατά του κυρίου του έργου είτε και κατά των δύο, καθώς υπάρχει παθητική εις ολόκληρον ενοχή. Η διευθύνουσα εταιρία, που οφείλει να καταβάλει στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης την αναλογούσα αμοιβή, υποχρεούται όπως προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων προς τους εργαζομένους, που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος στο έργο, αποδοχών από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι της προς αυτόν οφειλόμενης αμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν έγγραφη προς τούτο αίτηση-όχληση και ο ανάδοχος, αφού κληθεί προς τούτο από τη διευθύνουσα υπηρεσία, θα αρνηθεί να εξοφλήσει τους δικαιούχους εντός 15 ημερών και υπό τον περιορισμό της εξόφλησης απαιτήσεων αυτών αναγομένων στο προ της όχλησης τρίμηνο χρονικό διάστημα και μόνο. Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει προδήλως στην προστασία και το συμφέρον των απασχολούμενων από τον ανάδοχο στην κατασκευή του έργου και στην πρόληψη τυχόν δυστροπίας του αναδόχου προς πληρωμή των αποδοχών τους και επιπλέον εξυπηρετεί την απρόσκοπτη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Δημόσια έργα. Στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΑΚ, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.