Σεμινάρια rss feed

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019

Δευτέρα & Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2020
Α. Νασόπουλος Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Τρίτη & Πέμπτη 10 Μαρτίου 2020
Λ.-Ε. Σωφρονά Νομικός, LL.M., Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Φ. Φανάρα Στέλεχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (τμήμα νομικών προσώπων) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES (NEOΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES (NEOΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 18 Μαρτίου 2020
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Φεβρουαρίου 2019

ΣτΕ 1376/2018 [Σαφήνεια αιτήματος προς συνταξιοδότηση]

Το αίτημα προς συνταξιοδότηση πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή

ΣτΕ 1376/2018 Τμ. Α΄

Η υπέρβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης του Δημοσίου και στις εκδιδόμενες κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν 1943/1991 κοινές υπουργικές αποφάσεις προθεσμιών, εντός των οποίων η αρμόδια ή οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου οφείλουν να αποφανθούν επί υποβαλλομένου αιτήματος, στοιχειοθετεί ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., αν συντρέχουν και οι λοιπές κατά το άρθρο αυτό προϋποθέσεις, ήτοι η επέλευση ζημίας και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της κατά τα ως άνω παράνομης πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής ενέργειας ή παραλείψεως υλικής ενέργειας και της επελθούσας ζημίας. Ειδικώς δε επί παράνομης κατά τα ως άνω καθυστέρησης διεκπεραίωης αιτήματος ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο υπάγεται, περί αναγνώρισης διαφόρων χρονικών διαστημάτων ως συντάξιμου χρόνου (για παράδειγμα του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή του χρόνου εκτόπισης), δύναται να στοιχειοθετηθεί αστική ευθύνη του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τη ζημία που υπέστη ο ασφαλισμένος από τη μη έγκαιρη άσκηση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος με την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης περί χορήγησης σύνταξης γήρατος. Εξάλλου, κατά την έννοια των διατάξεων του θεσμικού νόμου περί Ι.Κ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας και Διαδικασίας Απονομής των παροχών του ΙΚΑ, για την απονομή σύνταξης από το Ι.Κ.Α. απαιτείται, κατʼ αρχήν, η υποβολή από τον ασφαλισμένο ή άλλο δικαιούχο αίτησης, στην οποία όμως πρέπει να περιέχεται το σχετικό αίτημα κατά τρόπο σαφή, δεδομένου ότι η αίτηση αυτή αποτελεί και την αφετηρία για την έναρξη της διαδικασίας διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση και ότι χωρίς τέτοια αίτηση δεν είναι δυνατόν να αρχίσει η καταβολή σύνταξης ή επιδόματος αναπροσαρμογής. Συνέπεια τούτου είναι ότι η αίτηση αναγνώρισης οιουδήποτε χρονικού διαστήματος ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ δεν μπορεί κατʼ αρχήν να θεωρηθεί ότι περιέχει και αίτημα συνταξιοδότησης, ώστε από την υποβολή της αίτησης αυτής να αρχίζει η καταβολή της σύνταξης, καθόσον τέτοιο αίτημα πρέπει να διατυπώνεται σαφώς στην αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Ίδρυμα, χωρίς να αποκλείεται πάντως η περίπτωση ερμηνείας αιτήσεως αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας ως περιλαμβάνουσας, ενόψει του όλου περιεχομένου της, και αίτημα για συνταξιοδότηση.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.