Σεμινάρια rss feed

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Ιανουαρίου 2019

ΜΠρΑθ 590/2018 [Μονομερής βλαπτική μεταβολή εργασιακών όρων]

Μονομερής βλαπτική μεταβολή εργασιακών όρων

ΜΠρΑθ 590/2018

Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Έννοια και όρια. Στην περίπτωση που ο εργοδότης προβαίνει στην τοποθέτηση συγκεκριμένου εργαζόμενου ως προϊσταμένου ενός τμήματος ή ενός καταστήματος της επιχείρησής του και παραλείπει να τοποθετήσει στη θέση αυτή έναν άλλο μισθωτό, μόνη η υπεροχή του τελευταίου σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος, ακόμη κι αν είναι καταφανής, δεν καθιστά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος καταχρηστική, γιατί πρόκειται για επιλογή του έχοντος την εκμετάλλευση εργοδότη που αφορά αποφασιστικώς την οργάνωση και διεύθυνση της επιχείρησής του. Προαγωγές εργαζομένων. Το αρμόδιο όργανο του εργοδότη αποφαίνεται κατά την ενέργεια των προαγωγών με ελεύθερη κρίση, εκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κάθε υποψηφίου για προαγωγή υπαλλήλου και ειδικότερα τα στοιχεία που υπάρχουν στον ατομικό φάκελο. Σημαντικό προσόν, μεταξύ άλλων, για την προαγωγή σε βαθμό ανώτατου προσωπικού είναι η υπηρεσία σε διευθυντικές ή νευραλγικές θέσεις και η συμμετοχή σε συνέδρια ή συνόδους, ασχέτως εάν επιβάλλονται από τον κανονισμό εργασίας του εργοδότη ως υπηρεσιακά καθήκοντα. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Πότε συντρέχει. Το στοιχείο της βλάβης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, για να επέλθουν υπέρ του μισθωτού οι έννομες συνέπειες της διάταξης του άρθρου 7 εδ. αʼ Ν 2112/1920 και του άρθρου 281 ΑΚ. Καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη υπάρχει, όταν η μονομερής μεταβολή γίνεται από αυτόν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή του νόμου ή του κανονισμού εργασίας, αλλά καθʼ υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Προϋπόθεση της βλαπτικής μεταβολής είναι η μονομερής ενέργεια εκ μέρους του εργοδότη, η οποία δεν συντρέχει, όταν με τη σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων ότι ο εργοδότης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε μεταβολή των όρων της σύμβασης και τα όρια αυτά της μεταβολής καθορίζονται επακριβώς. Δυνατότητες εργαζομένου σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των εργασιακών του όρων. Το επιλεκτικό δικαίωμα του εργαζομένου να μην εργασθεί -αν ο εργοδότης αποκρούσει την προσφορά της εργασίας του με τους αρχικούς όρους- και να ζητήσει μισθούς υπερημερίας, υπόκειται στον έλεγχο του δικαστηρίου μόνον υπό τους όρους του άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή μόνο, όταν υπό τις συνθήκες και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, κατά παράβαση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, ο εργαζόμενος επέλεξε να αποκρούσει τη μεταβολή των όρων της εργασιακής του σύμβασης και να μην εργασθεί, αντί να εργασθεί υπό τους νέους όρους, αφού διαμαρτυρηθεί για τη μεταβολή και να αξιώσει δικαστικώς την τήρηση των αρχικών όρων. Στις περιπτώσεις αυτές που ο μισθωτός, μη αποδεχόμενος τη μεταβολή, εμμένει στη σύμβαση και απαιτεί από τον εργοδότη να αποδέχεται την προσφερόμενη εργασία υπό τους πριν από τη μεταβολή όρους, ο εργοδότης που δεν αποδέχεται την προσφορά αυτή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου, γιατί αλλιώς περιέρχεται σε υπερημερία και υποχρεούται στην καταβολή των κατά το άρθρο 656 ΑΚ μισθών υπερημερίας.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.