Σεμινάρια rss feed

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Κ. Ρίζος Δικηγόρος, Δ.Ν
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4, 6, 11, 13, 17, 25 & 27 Φεβρουαρίου 2020 4 Φεβρουαρίου 2020
Χρ. Γκόρτσος , Γ. Δελλής , Π. Αλεξάκης
ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2020
Προκόπης Δημητριάδης Δικηγόρος, LL.M., εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Παπαχρήστου Δικηγόρος, ΔΝ, νομικός σύμβουλος Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πέμπτη & Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2020
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

Παρασκευή & Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Δεκεμβρίου 2018

ΔΠρΑθ 6959/2018 [Επιστροφή εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών]

Η επιστροφή εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής στο πλαίσιο διαφοράς κοινωνικής ασφάλισης

ΔΠρΑθ 6959/2018

Δυνατότητα επιδίωξης με την προσφυγή μόνο της διάπλασης του ασφαλιστικού δικαιώματος και της υποχρέωσης του ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής της ασφαλιστικής παροχής ή της αναγνώρισης της υποχρέωσης αυτής, όχι όμως και της αποκατάστασης της ζημίας. Αγωγή αποζημίωσης ή αδικαιολογήτου πλουτισμού προς επιδίωξη καταβολής αποζημίωσης ή απόδοση της παρανόμως κτηθείσας ωφέλειας. Οριστικές οι αποφάσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντάξεων ασφαλιστικού φορέα μετά την παρέλευση της κατά νόμον τρίμηνης προθεσμίας άσκησης ένστασης κατʼ αυτών ή απόρριψης ασκηθείσας ένστασης, καθώς και οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονται οι ενδικοφανείς προσφυγές. Έναρξη προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Δεν αρκεί η πλήρης γνώση του περιεχομένου αλλά απαιτείται και η κοινοποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων. Ένσταση και όχι αίτηση επανεξέτασης η αίτηση για ανάκληση - αναθεώρηση αποφάσεων που δεν έχουν καταστεί οριστικές, γιατί δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί ενδικοφανούς μέσου ή ενδίκου βοηθήματος και δεν προκύπτει κοινοποίησή τους. Υποκείμενη σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου πράξη είναι η απόφαση που εκδίδεται επί της ένστασης, που έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. Πράξεις απονομής σύνταξης γήρατος που δεν κοινοποιήθηκαν στην εργοδότρια. Έκδοση απόφασης επί αίτησης του ασφαλισμένου για προσμέτρηση στο συνολικό συντάξιμο χρόνο των ημερών ασφάλισης που είχε διανύσει στο Ι.Κ.Α., η οποία κοινοποιήθηκε στην εργοδότρια, και υποβολή από αυτήν «αίτησης» προς τροποποίηση των πράξεων απονομής σύνταξης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος πλασματικής ασφάλισης και να επαναπροσδιοριστούν οι αναλογούσες οφειλόμενες εισφορές. Κρίση ότι η αίτηση συνιστά ενδικοφανή προσφυγή κατά των πράξεων απονομής σύνταξης γήρατος που δεν κατέστησαν οριστικές λόγω της μη κοινοποίησής τους, η δε προθεσμία δεν είχε ξεκινήσει από τη γνώση τους εκ μέρους της εργοδότριας και πρέπει να διαβιβαστεί στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.