Σεμινάρια rss feed

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 19 Ιουνίου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Αυγούστου 2018

ΔΠρΘεσ 4988/2018 [Ένσταση κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ για παράβαση ουσιώδους τύπου]

Δεκτή προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) ΙΚΑ επί ενστάσεως κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ για παράβαση ουσιώδους τύπου

ΔΠρΘεσ 4988/2018 Τμ. Θʼ Μον.

Με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας θεσπίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις για την άσκηση του κατοχυρωμένου από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, χωρίς, όμως, να επιδιώκεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής (βλ. ΣτΕ 2612/2003, 808/2013, 423/2016, 1834/2014, 1646/2014, 1401/2014). Κατά την έννοια δε της εν λόγω συνταγματικής διάταξης και, συνακολούθως, κατά την έννοια του άρθρου 6 του ανωτέρω Κώδικα, η τήρηση του ουσιώδους αυτού τύπου αποβλέπει στην παροχή της δυνατότητας στον διοικούμενο, εις βάρος του οποίου επίκειται να εκδοθεί μία δυσμενής διοικητική πράξη, να προβάλει ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού οργάνου συγκεκριμένους ισχυρισμούς, δυνάμενους να επηρεάσουν τη λήψη της σχετικής απόφασης κατόπιν διαφορετικής εμφάνισης ή εκτίμησης των επίμαχων πραγματικών περιστατικών. Τέτοια περίπτωση συντρέχει, μεταξύ άλλων, όταν με τη δυσμενή διοικητική πράξη αποδίδεται στον διοικούμενο υπαίτια συμπεριφορά, τυχόν δε παράλειψη τήρησης της διαδικασίας ακρόασης δεν δύναται να καλυφθεί, κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της ήδη εκδοθείσας διοικητικής πράξης. Συνεπώς, το καθού Ίδρυμα υποχρεούται να καλέσει σε ακρόαση τον εργοδότη, όταν προτίθεται να εκδώσει εις βάρος αυτού πράξεις καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών (Π.Ε.Ε.) και λοιπών επιβαρύνσεων παρακολουθηματικού χαρακτήρα, όπως είναι η Π.Ε.Π.Ε.Ε., με την αιτιολογία της ασφαλιστικής τακτοποίησης φερόμενων ως απασχολουμένων στην επιχείρηση αυτού. Εξάλλου, σε περίπτωση μη προηγούμενης ακρόασης του θιγομένου, ο συγκεκριμένος λόγος ακύρωσης προβάλλεται λυσιτελώς μόνο με παράλληλη αναφορά, κατά τρόπο ειδικό και τεκμηριωμένο αλλά όχι και απαραίτητα πανηγυρικό, ουσιωδών ισχυρισμών που δύνανται να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και τους οποίους ο διοικούμενος θα προέβαλε ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος, εάν είχε κληθεί προς τούτο. Oι ένδικες Π.Ε.Ε. και Π.Ε.Π.Ε.Ε. του καθού Ιδρύματος εμπίπτουν στην κατηγορία των πράξεων όπου απαιτείται η προηγούμενη ακρόαση του θιγομένου.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.