Σεμινάρια rss feed

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Αυγούστου 2018

ΣτΕ 1096/2018 [Έννομο συμφέρον σε άσκηση αίτησης ακύρωσης]

Μη θεμελίωση έννομου συμφέροντος προς ακύρωση κανονιστικών πράξεων της φορολογικής διοίκησης

ΣτΕ 1096/2018 Τμ. Β΄ επταμ.

Για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την τήρηση του Συντάγματος και για την σύννομη άσκηση της εξουσίας της Διοίκησης, τόσο κατά την έκδοση ατομικών πράξεων όσο και κατά την άσκηση της κανονιστικής της αρμοδιότητας. Απαιτείται ιδιαίτερο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του οποίου κρίνεται από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων, που επέρχονται από την προσβαλλόμενη, ατομική ή κανονιστική, πράξη και του περιεχομένου της νομικής καταστάσεως ή ιδιότητας, στην οποία ευρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών. Και τούτο, διότι σε περίπτωση που το έννομο συμφέρον θεμελιώνεται επί του κοινού ενδιαφέροντος των Ελλήνων πολιτών για τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων και για τη νομιμότητα της ασκήσεως της δημόσιας εξουσίας, το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης λαμβάνει το χαρακτήρα λαϊκής αγωγής, το οποίο δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και το νόμο. Η ιδιότητα του δικηγόρου ή του συνταξιούχου δικηγόρου, την οποία επικαλούνται οι αιτούντες, δεν δύναται να θεμελιώσει έννομο συμφέρον για την προσβολή της πρώτης από τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, διότι από μόνη την ιδιότητα αυτή δεν απορρέει το απαιτούμενο κατά το νόμο, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ειδικό και συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την νομιμότητα των αναφερομένων σε εσωτερικά διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της Αρχής ρυθμίσεων της εν λόγω αποφάσεως, οι οποίες πλήττονται παραδεκτώς, από την άποψη της εκτελεστότητος. Ούτε άλλωστε οι ιδιότητες του πολίτη ή του αρχηγού πολιτικού κόμματος, που επίσης επικαλείται ο τέταρτος των αιτούντων, ιδρύουν ιδιαίτερο και δη προσωπικό δεσμό του εν λόγω αιτούντος με την πράξη αυτή και, ως εκ τούτου, δεν αρκούν για την θεμελίωση αμέσου και προσωπικού εννόμου συμφέροντος για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατ' αυτής. Τέλος, ούτε η ιδιότητα του φορολογουμένου που επικαλούνται οι αιτούντες συμπληρωματικώς δεν επαρκεί για την θεμελίωση εννόμου συμφέροντος για την προσβολή της πράξης, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή, δεν θεσπίζονται φορολογικές υποχρεώσεις ούτε θίγονται δικαιώματα ή η έννομη θέση των αιτούντων ως φορολογουμένων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις (φόροι, ΕΝΦΙΑ, τέλη επιτηδεύματος), οι μέθοδοι διαπίστωσης της φορολογητέας ύλης και τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των φόρων και τελών, που επικαλούνται οι αιτούντες προς απόδειξη της βλάβης τους, απορρέουν από ήδη θεσπισμένους κανόνες δικαίου (ουσιαστικούς φορολογικούς νόμους, Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων κ.ά.), δεν προκύπτει δε από το περιεχόμενο τηςπροσβαλλομένης αποφάσεως, αλλά ούτε αποδεικνύουν οι αιτούντες ότι με την σύσταση της ΑΑΔΕ και μάλιστα με τις επίδικες ρυθμίσεις εσωτερικής οργανώσεως της Αρχής έχει επιβαρυνθεί η θέση τους ως φορολογουμένων, ώστε να τεκμηριώνεται βλάβη που δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την αμφισβήτηση των εν λόγω ρυθμίσεων.

 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.